otomobil/yasal açiklamalar

KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Pirelli'nin internet sitesi Pirelli & C. S.p.A. (Pirelli) tarafından sağlanan bir online bilgi ve iletişim hizmetidir. Bu siteyi kullanırken veya buradan indirmeler yaparken, bu bildirimde belirtilen şartlara uymayı kabul ediyorsunuz. Bunlarla mutabık olmadığınız takdirde, siteyi kullanmayınız veya buradan hiçbir malzemeyi indirmeyiniz.

SINIRLI KULLANIM

Pirelli'nin internet sitesi sayfalarının her hakkı mahfuzdur : Copyright (c) 1995-2016 Pirelli & C. S.p.A. Pirelli internet sitesi sayfalarının içeriklerinin bir kısmı veya tamamı Pirelli'inin önceden yazılı izni olmadığı sürece, hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, aktarılamaz, yüklenemez, yayımlanamaz veya dağıtılamaz; ancak Pirelli sadece kendi kişisel kullanımınız için bu sayfalardan alınanların bilgisayarınızda depolanmasına veya basılı kopyalarının saklanmasına muvafakat eder. Aksi belirtilmediği takdirde bu internet sitesinde görüntülenen markalar ve logolar Pirelli'nin ve kardeş kuruluşlarının (kollektif bir şekilde 'Pirelli Grubu' diye anılacaktır) mülkiyetindedir. Bunlar Pirelli & C. S.p.A.'nın önceden yazılı muvafakati olmadığı sürece Pirelli'nin internet sitesinden başka bir internet sitesinde kullanılamaz. PIRELLI markası da dahil olmak üzere Pirelli ismi veya herhangi bir ticari markası Pirelli & C. S.p.A.'nın önceden yazılı muvafakati olmadığı sürece bir internet adresine dahil edilemez.

FERAGAT

Bu internet sitesindeki bilgiler iyi niyetle verilmiş olup, Pirelli bunların doğru olduğuna inanmaktadır. Ancak, mal satın almayı arzu eden bir kişi bunlara dayanarak işlem yapmamalı ve malların tabiatı ve bunların kullanılacağı yerler için uygun olup olmadığı hususunda özel araştırmalar yapmalıdır. Dolayısı ile, bu internet sitesindeki tüm bilgilerin sağlanması, belirtilen malların kalitesine, herhangi bir amaca uygunluğuna veya herhangi bir mülkiyet hakkına tecavüz etmediğine ilişkin açıkça verilmiş hiç bir garanti, kayıt ve koşul içermediği gibi, tüm zımni kayıt ve benzeri koşulları da açıkça dışarıda bırakır. Pirelli mukaveleden, ihmalden veya sair hususlardan doğabilecek olan bir kişinin herhangi bir gelir, kar, iş, mukavele veya iyi niyet veya herhangi bir dolaylı veya finansal kaybından hiçbir surette sorumlu olmayacaktır. Bu internet sitesindeki bilgiler teknik yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. Bilgiler önceden bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir veya güncelleştirilebilir. Pirelli bir ihbarda bulunmaksızın bu internet sitesinde tarif edilen ürünlerde iyileştirmeler ve / veya değişiklikler yapabilir.

LİNKLER / BAĞLANTILAR

Pirelli'nin internet sitesi sayfalarının bir linke sahip olduğu üçüncü şahıslar tarafından oluşturulan veya neşredilen malzemeler bakımından Pirelli hiçbir sorumluluk kabul etmez. Herhangi bir linkli siteyi ziyaret etmeye karar verdiğiniz takdirde, bunun riski size ait olacak ve virüslere veya sair tahripkar elemanlara karşı tüm önlemlerin alınması da sizin sorumluluğunzda olacaktır. Linkler Pirelli'nin söz konusu linklerde tarif edilen ürünleri ya da hizmetleri sunan herhangi bir tüzel kişinin sponsorluğunu yaptığı veya bunlarla bir kardeş kuruluş oluşturduğu anlamına gelmez.

SİZDEN GELECEK OLAN BİLGİLER

Örneğin, e-posta ile veya World Wide Web sayfaları vasıtası ile Pirelli'ye gönderilecek olan herhangi bir malzemenin gizli olmadığı addedilecektir. Pirelli bu gibi malzemelerle ilgili olarak hiçbir yükümlülük üstlenmeyecek ve Pirelli malzemeleri çoğaltmak, kullanmak, açıklamak, görüntülemek, dönüştürmek / transforme etmek, türevsel çalışmaları yapmak ve üçüncü şahıslara dağıtmak bakımından hiçbir kısıtlama olmaksızın serbest olacaktır.Ayrıca, Pirelli bu gibi malzemelerde bulunan fikirleri, kavramları, know-how veya teknikleri herhangi bir gaye için - bu gibi malzemeleri içeren ürünleri geliştirme, imal ve pazarlama da dahil olmak, fakat bunlarla kısıtlı kalmamak şartı ile - kullanmada serbest olacaktır. Bu gibi malzemelerin neşredilmek için uygun olduğunu garanti ediyorsunuz ve bu gibi malzemelerle ilgili olarak üçüncü şahıslar Pirelli'ye karşı bir hukuki girişimde bulunduğu takdirde, Pirelli'yi tazmin etme hususunda mutabıksınız.

COOKIES

Bir 'cookie' (yani, ziyaret ettiğiniz zaman bazı Web sitelerinin adresinize gönderdiği küçük bir veri dosyası) Sitemizin bazı kısımlarına konulabilir, ve bunun gayesi de kullanıcının trafik paternlerinin izlenmesidir. Cookie almamayı tercih ettiğiniz takdirde, cookie'leri kabul etmeden önce browser'inizi sizi ikaz edecek şekilde set ediniz ve browser'iniz sizi bunların mevcudiyeti hakkında uyardığı zaman da bunları reddediniz. Bunları browser'inizde geri çevirmek sureti ile de tüm cookie'leri reddedebilirsiniz.

KANUN VE YETKİ

Burada belirtilmiş olan tüm kayıt ve şartlar ve eylemlerden doğabilecek olan her türlü ihtilaflar için İtalya'da Milano Mahkemesi inhisari bir yetkiye sahip olacak ve İtalyan kanunları uygulanacaktır. Ancak, Pirelli uygun gördüğü hallerde menfaatlerini korumak veya haklarını elde etmek için Italya veya Milano'dan başka ülkelerde veya yerlerde hukuki işlemler başlatma hakkını mahfuz tutar.

MARKA BİLGİLERİ

Pirelli Grubu'nun tüm dünyada sahip olduğu markaların bir listesi verilmektedir. Pirelli Grubu aşağıda listesi verilen tüm markaların inhisari hak, unvan ve menfaatlerine sahiptir. Bu markaların hiçbirisi Pirelli & C. S.p.A. üçüncü bir şahsa önceden yazılı bir yetki vermediği sürece hiçbir şekilde üçüncü şahıslar tarafından kullanılamaz, ve kullanım da ancak böyle bir yetkinin şartları uyarınca yapılır.