otomobil/gizlilik politikası

GİZLİLİK-AYDINLATMA METNİ

1. YASAL BİLGİLER

İşbu Gizlilik-Aydınlatma Metni (bundan böyle “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır) en son 23 Mart 2023 tarihinde güncellenmiştir.

Kişisel Verilerinizin güvenliği bizim için son derece önemlidir. İşbu Aydınlatma Metni bizimle iletişim kurduğunuzda hakkınızda edindiğimiz veya web sitemiz/sitelerimiz aracılığıyla bize sağladığınız bilgileri nasıl işlediğimizi anlamanıza yardımcı olmak amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Merkezi River Plaza, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 Kat:13 - 34394 Şişli/ İstanbul adresinde bulunan Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. (bundan böyle 'Pirelli” olarak anılacaktır) işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yazılı amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin 'Veri Sorumlusu' olarak hareket edecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Sizi tanımlamak için kullanılabilecek kişisel verileriniz (bundan böyle 'Kişisel Veriler' olarak anılacaktır) Kanun’a uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Web sitemizde/sitelerimizde yer alan formları doldururken, web sitesi üzerinden veya call center üzerinden sizinle iletişime geçmemizi talep ettiğinizde, katıldığınız etkinlikler sırasında aşağıda madde 3’te yazılı amaçlar doğrultusunda bazı Kişisel Verilerinizi tarafımızla paylaşmanız istenebilir. Bize ilettiğiniz Kişisel Veriler adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve doğum yeriniz, adresiniz, araç plakanız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve bizimle etkileşimde bulunduğunuzda veya bizimle iletişime geçtiğinizde bize ilettiğiniz kişisel bilgilerdir.

Bizimle etkileşimde bulunduğunuzda, web sitemiz veya call center aracılığıyla bir soru sorduğunuzda, bir lastik kayıt formu gönderdiğinizde veya bizimle iletişime geçtiğinizde adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve doğum yeriniz, adresiniz, araç plakanız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve bize ilettiğiniz kişisel verileri toplayabiliriz.

Kişisel verilerinin toplanmasındaki hukuki sebep serbest iradeniz ile verdiğiniz açık rızanız, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde, verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

Teknik Bilgiler

Web sitemize/sitelerimize girdiğinizde, bilgisayarınızı ve tarayıcı programını veya internette gezinmek için kullandığınız herhangi bir mobil cihazı tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri toplayabiliriz. Bu bilgiler 'Çerezler' adı verilen küçük metin dosyaları ve diğer benzeri bilgi teknolojisi teknikleri (bu belgede kapsamlı bir şekilde 'Çerezler' olarak anılacaktır) yüklenerek toplanır. Diğer işlevlere ek olarak, web sitemizi/sitelerimizi tekrar ziyaret ettiğinizde, önceden depolanan Çerezler tarayıcınızı tanımamızı sağlar. Çerezler; benzersiz tanımlayıcıları, kullanıcı tercihlerini veya Çerez Politikamızda açıklanan diğer bilgileri depolayabilir.

Kullandığımız Çerezler hakkında diğer bilgiler için lütfen internet sitemiz https://www.pirelli.com/tyres/tr-tr/otomobil/anasayfa adresinde yer alan “Çerez Politikamıza” bakınız.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

3.1 Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlar için işleyebiliriz:

(i) web sitemize/sitelerimize kaydolmanıza imkan vermek;

(ii) web sitemiz ve call center üzerinden destek taleplerinize yanıt vermek;

(iii) bilgi talep ettiğinizde, örneğin Pirelli tarafından sunulan yeni ürünler ve/veya hizmetler gibi, talep ettiğiniz bilgileri size sağlamak;

(iv) belirli faaliyetlere, etkinliklere, promosyonlara, kampanyalara, girişimlere veya yarışmalara katılmanıza imkan vermek.

Kişisel Verilerinizin işbu madde 3’te belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesi, talebinizin yerine getirilmesi için gereklidir ve bu nedenle önceden onayınızın alınması gerekmemektedir.

3.2 Pirelli Kişisel Verilerinizi ayrıca, aşağıda madde 6'da açıklandığı şekilde ve önceden onay vermenize tabi olarak pazarlama amacıyla da kullanabilir.

3.3 Kişisel Verilerinizin paylaşımı ihtiyaridir, ancak işbu madde 3'te belirtilen amaçlar için gereklidir. Bize Kişisel Verilerinizi vermemeniz durumunda, sizinle iletişime geçemeyeceğimiz için bu faaliyetleri gerçekleştirmemiz de mümkün olmayacaktır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel Verileriniz

(i) web sitemize/sitelerimize kaydolmanıza imkan vermek;

(ii) web sitesi ve call center üzerinden destek taleplerinize yanıt vermek;

(iii) bilgi talep ettiğinizde, örneğin Pirelli tarafından sunulan yeni ürünler ve/veya hizmetler gibi, talep ettiğiniz bilgileri size sağlamak;

(iv) belirli faaliyetlere, etkinliklere, promosyonlara, kampanyalara, girişimlere veya yarışmalara katılmanıza imkan vermek amaçlarıyla

 • Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan yurt içi ilgili departmanlar, iş ortakları, hizmet sağlacılar
 • Açık rızanızı vermeniz halinde yurtdışında mukim Pirelli ana ortağı, Pirelli grubu iştiraklari ve hizmet sağlayıcıları
 • Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi hizmet sağlayıcılar
 • Gerekli durumlarda resmi merci ve kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

5. KANUN KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri Pirelli üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

6. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Pirelli ve Avrupa’da yerleşik ana ortak ve Pirelli grup şirketleri, pazarlama faaliyetleri için özel onayınızın alınması durumunda size promosyon e-postası (haber bültenleri dahil) ve diğer ticari elektronik iletileri gönderme hakkına sahip olacaktır. Pirelli'nin size gönderdiği elektronik iletileri her zaman sınırlandırabilirsiniz. Tarafınıza gönderilecek e-postaları reddetmek için, Pirelli'nin size göndereceği herhangi bir e-postanın altındaki 'abonelikten çık' etiketli bağlantıya tıklamanız yeterlidir.

7. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN GİZLİLİK POLİTİKALARI

İşbu Aydınlatma Metni, yalnızca Pirelli tarafından bilgilerin kullanılmasına ve açıklanmasına yöneliktir. Diğer web sitelerinin veya uygulamaların gizlilik politikalarından sorumlu değiliz ve bu kişilere bilgilerinizi vermeden önce üçüncü kişiler tarafından sağlanan yürürlükteki şartları, koşulları ve gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

8. KÜÇÜKLERİN KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN SINIRLAMALAR

Eğer reşit değilseniz, ebeveyninizin gerekli izni olmadan lütfen bizimle kendinizle ilgili Kişisel Verileri paylaşmayınız. Ebeveyn izni olmadan, reşit olmayan birinden Kişisel Veri topladığımızı öğrenirsek, bu bilgileri ebeveynin iznini almaksızın derhal sileceğiz. Reşit olmayan bir kişiden Kişisel Veri topladığımızı düşünmekteyseniz, lütfen privacy.dept.tr@pirelli.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

9. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Kişisel Verilerinizi yetkisiz erişim, uygunsuz kullanım veya ifşa, yetkisiz değişiklik, yasadışı imha ve kazara kayıp gibi durumlardan korumak için yürürlükte olan güvenlik protokollerimiz mevcuttur. Veritabanlarımıza yalnızca gerekli olduğunda ve kişisel verilerin ne şekilde kullanılabileceğine dair katı kurallar çerçevesinde erişime izin veriyoruz.

Giriş bilgilerinizin güvenliğini korumak sizin sorumluluğunuzdadır ve web sitemiz için başka herhangi bir sitede kullanabileceğiniz paroladan farklı benzersiz bir parola kullanmanızı öneririz.

10. GİZLİLİK POLİTİKASININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Gizlilik yasaları ve uygulamaları sürekli olarak gelişmektedir. Politikalarımız ve prosedürlerimiz bu nedenle sürekli olarak gözden geçirilmektedir. İşbu Aydınlatma Metni zaman zaman değişebilir, ancak açık rızanız olmadan bu metin kapsamındaki haklarınızı daraltmayacağız. Bu metnin en son revize edildiği tarih, sayfanın üst kısmında belirtilmektedir.

11. BİZE ULAŞIN

Bu metin ile ilgili sorularınız varsa veya yukarıda 5. maddede yazılı haklardan birinin kullanılması amacıyla gelecek talepleriniz Pirelli tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Taleplerinizi River Plaza, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 Kat:13 Şişli/ İstanbul 34394 adresinde bulunan merkezimize veya Köseköy Mahallesi, Ankara Caddesi, No:269 Kartepe/KOCAELİ adresinde bulunan şubemize yazılı olarak bizzat elden iletebilir, aynı adreslere noter kanalıyla ulaştırabilir, Privacy.dept@pirelli.com adresine e-posta göndererek veya pirelli.kvkk@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Pirelli ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş.