Samochod/Gwarancyjna

KARTA GWARANCYJNA PIRELLI POLSKA SP. Z O.O.

KARTA GWARANCYJNA - OBOWIĄZUJE DLA OPON ZAKUPIONYCH POCZĄWSZY OD 1 LIPCA 2021

 

Pirelli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana Pirelli) gwarantuje, że wszystkie opony z grupy Pirelli, nabyte bądź to bezpośrednio bądź poprzez oficjalny serwis Pirelli, które są zamontowane w samochodach osobowych, motocyklach, furgonetkach i lekkich ciężarówkach, są dostarczane bez wad produkcyjnych lub materiałowych, które powodowałyby, iż produkty te nie nadawałyby się do normalnego użytku i będą mogły być przyjęte do badania przez autoryzowany personel techniczny Pirelli w maksymalnym okresie 7 lat (84 miesięcy) od pierwotnej daty zakupu podanej na dokumencie sprzedaży. Gwarancja znajdzie zastosowanie pod warunkiem, że Pirelli otrzyma Formularz Gwarancyjny, wypełniony we wszystkich rubrykach, oraz udostępni produkt na potrzeby badania wykonywanego przez autoryzowany personel techniczny.

 

Wyłączenia spod Gwarancji:

 
 • 1. Opony przemontowane z pojazdu, na którym zostały oryginalnie zainstalowane.
 • 2. Opony, które były bieżnikowane, których bieżnik był pogłębiany lub naprawiane przez osobę trzecią.
 • 3. Opony, które zostały zmodyfikowane poprzez dodanie lub usunięcie materiału lub zmodyfikowane w celu zmiany ich wyglądu.
 • 4. Opony, w które wprowadzono płyn do wyważania lub uszczelniający (inny niż zastosowany przez Pirelli w procesie produkcyjnym) albo opony, w których do napompowania posłużyła inna substancja niż powietrze lub azot.
 • 5. Opony używane w wyścigach samochodowych lub innych samochodowych imprezach sportowych.
 • 6.Opony, które stały się niezdatne do użytku na skutek użytkowania w sposób sprzeczny z instrukcją lub zaleceniami producenta opon lub obręczy, włączając w to niewłaściwy indeks prędkości, indeks nośności, przeładowanie, niewłaściwy rozmiar i niewłaściwe zastosowanie.
 • 7. Anomalie w prowadzeniu pojazdu lub wibracje pojazdu, w sytuacji gdy pojazd nie może być udostępniony na żądanie Pirelli do dalszych badań.
 • 8. Opony, które stały się niezdatne do użytku na skutek mechanicznych nieprawidłowości w pojeździe takich jak niesprawność elementów podwozia (w tym nieprawidłowe parametry regulacyjne/wymiarowe), niepełna sprawność układu hamulcowego, nieprawidłowo działające amortyzatory, felgi niezgodne ze specyfikacją producenta pojazdu/opon itp.
 • 9. Opony, które osiągnęły minimalną dopuszczalną prawem głębokość bieżnika.
 • 10. Opony uszkodzone przez ogień, czynniki klimatyczne, korozję, akty wandalizmu, wypadki, łańcuchy śnieżne, kradzież, jazdę ze zbyt niskim lub zbyt wysokim ciśnieniem powietrza, uszkodzenia powstałe podczas serwisowania.
 • 11. Opony uszkodzone na skutek niewłaściwego przechowywania lub transportu, w tym po montażu.
 • 12. Opony letnie, na których powstaną pęknięcia powierzchni spowodowane użytkowaniem przy niskich temperaturach otoczenia.
 • 13. Opony zniekształcone na skutek niewłaściwego transportu lub przechowywania.
 • 14. Opony, które stały się niezdatne do użytku na skutek uszkodzeń w trakcie eksploatacji (na przykład gwoździe, szkło, obiekty metalowe) lub inne przebicia, rozdarcia, otarcia lub uderzenia.
 • 15. Opony uszkodzone na skutek niewłaściwego montażu / demontażu (w tym fabrycznego, dokonanego przez producenta pojazdu), wyważania, regulacji kół jezdnych itp. podczas świadczonych usług serwisowych.
 • 16. Opony, których znak towarowy, numer seryjny lub DOT zostały starte lub noszą ślady manipulacji.
 • 17.Okres gwarancyjny opony kończy się wraz z osiągnięciem dopuszczalnego zużycia bieżnika opony, który następuje w chwili, gdy powierzchnia bieżnika zrówna się z powierzchnią co najmniej jednego ze wskaźników zużycia bieżnika (TWI), niezależnie od wieku i przebiegu opony. TWI wskazuje wymaganą prawnie minimalną głębokość bieżnika (tj. 1,6 mm) dla opon w samochodach osobowych, SUV, lekkich ciężarówkach, motocyklach i skuterach.

Niniejsza gwarancja jest jedyną gwarancją udzieloną przez Pirelli i nie istnieje żadna inna wyraźna lub dorozumiana gwarancja przydatności handlowej produktów lub przydatności produktów do określonego celu. Niniejsza gwarancja nie może być zmieniona przez żadną osobę, w szczególności przez oficjalny serwis Pirelli lub przez Producenta Samochodów lub przez Sprzedawcę Samochodów, w zakresie nałożenia jakichkolwiek innych obowiązków w związku z oponami marki Pirelli. Jeśli ujawni się jakakolwiek wada produktu, Pirelli nie będzie zobowiązana do podejmowania żadnych innych działań niż te zastrzeżone w niniejszej gwarancji. Wszelkie inne środki prawne przeciwko Pirelli są wyłączone w maksymalnym zakresie na jaki zezwalają przepisy prawa, w szczególności Pirelli nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe (takie jak utrata wartości pojazdu, strata czasu, niedogodność) wynikłe z wad produktów.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2020 r.

OBOWIĄZUJE DLA OPON ZAKUPIONYCH DO DNIA 31 MAJA 2020

Pirelli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana Pirelli) gwarantuje, że wszystkie opony z grupy Pirelli, nabyte bądź to bezpośrednio bądź poprzez oficjalny serwis Pirelli, które są zamontowane w samochodach osobowych, motocyklach, furgonetkach i lekkich ciężarówkach, są dostarczane bez wad produkcyjnych lub materiałowych, które powodowałyby, iż produkty te nie nadawałyby się do normalnego użytku i będą mogły być przyjęte do badania przez autoryzowany personel techniczny Pirelli w okresie 5 lat (60 miesięcy) od daty produkcji, umieszczonej w oznakowaniu wg DOT. Gwarancja znajdzie zastosowanie pod warunkiem, że Pirelli otrzyma Formularz Gwarancyjny, wypełniony we wszystkich rubrykach, oraz udostępni produkt na potrzeby badania wykonywanego przez autoryzowany personel techniczny.

Wyłączenia spod Gwarancji:

 • 1. Opony przemontowane z pojazdu, na którym zostały oryginalnie zainstalowane.
 • 2. Opony, które były bieżnikowane, których bieżnik był pogłębiany lub naprawiane przez osobę trzecią.
 • 3. Opony, które zostały zmodyfikowane poprzez dodanie lub usunięcie materiału lub zmodyfikowane w celu zmiany ich wyglądu.
 • 4. Opony, w które wprowadzono płyn do wyważania lub uszczelniający albo opony, w których do napompowania posłużyła inna substancja niż powietrze lub azot.
 • 5. Opony używane w wyścigach samochodowych lub innych samochodowych imprezach sportowych.
 • 6. Opony, które stały się niezdatne do użytku na skutek użytkowania w sposób sprzeczny z instrukcją lub zaleceniami producenta opon lub obręczy, włączając w to niewłaściwy indeks prędkości, indeks nośności, przeładowanie, niewłaściwy rozmiar i niewłaściwe zastosowanie.
 • 7. Anomalie w prowadzeniu pojazdu lub wibracje pojazdu, w sytuacji gdy pojazd nie może być udostępniony na żądanie Pirelli do dalszych badań.
 • 8. Opony, które stały się niezdatne do użytku na skutek mechanicznych nieprawidłowości w pojeździe takich jak niesprawność elementów podwozia (w tym nieprawidłowe parametry regulacyjne/wymiarowe), niepełna sprawność układu hamulcowego, nieprawidłowo działające amortyzatory, felgi niezgodne ze specyfikacją producenta pojazdu/opon.
 • 9. Opony, które osiągnęły minimalną dopuszczalną prawem głębokość bieżnika.
 • 10. Opony uszkodzone przez ogień, czynniki klimatyczne, korozję, akty wandalizmu, wypadki, łańcuchy śnieżne, kradzież, jazdę ze zbyt niskim lub zbyt wysokim ciśnieniem powietrza, uszkodzenia powstałe podczas serwisowania.
 • 11. Opony zniekształcone na skutek niewłaściwego transportu lub przechowywania.
 • 12. Opony, które stały się niezdatne do użytku na skutek uszkodzeń w trakcie eksploatacji (na przykład gwoździe, szkło, obiekty metalowe) lub inne przebicia, rozdarcia, otarcia lub uderzenia.
 • 13. Opony uszkodzone na skutek niewłaściwego montażu / demontażu.
 • 14. Opony uszkodzone podczas świadczonych usług serwisowych - na przykład montaż/demontaż, wyważanie, regulacja kół jezdnych.
 • 15. Opony, których znak towarowy, numer seryjny lub DOT zostały starte lub noszą ślady manipulacji.

Niniejsza gwarancja jest jedyną gwarancją udzieloną przez Pirelli i nie istnieje żadna inna wyraźna lub dorozumiana gwarancja przydatności handlowej produktów lub przydatności produktów do określonego celu. Niniejsza gwarancja nie może być zmieniona przez żadną osobę, w szczególności przez oficjalny serwis Pirelli lub przez Producenta Samochodów lub przez Sprzedawcę Samochodów, w zakresie nałożenia jakichkolwiek innych obowiązków w związku z oponami marki Pirelli. Jeśli ujawni się jakakolwiek wada produktu, Pirelli nie będzie zobowiązana do podejmowania żadnych innych działań niż te zastrzeżone w niniejszej gwarancji. Wszelkie inne środki prawne przeciwko Pirelli są wyłączone w maksymalnym zakresie na jaki zezwalają przepisy prawa, w szczególności Pirelli nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe (takie jak utrata wartości pojazdu, strata czasu, niedogodność) wynikłe z wad produktów.

Warszawa, maj 2020 r.

KARTA GWARANCYJNA - OBOWIĄZUJE DLA OPON ZAKUPIONYCH POCZĄWSZY OD 1 LIPCA 2021
KARTA GWARANCYJNA - OBOWIĄZUJE DLA OPON ZAKUPIONYCH POCZĄWSZY OD 1 CZERWCA 2020
KARTA GWARANCYJNA - OBOWIĄZUJE DLA OPON ZAKUPIONYCH DO DNIA 31 MAJA 2020