Samochód/Informacje prawne

INFORMACJE PRAWNE

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Strona www przygotowana została przez Pirelli & C. S.p.A. ('Pirelli'). Korzystanie ze wszystkich opublikowanych na stronie materiałów bądź ich pobieranie ograniczone jest przepisami obowiązującego prawa. Jeśli nie wyrażasz na to zgody prosimy nie korzystać ze strony i zapoznać się z opublikowanymi w tej sekcji informacjami.

OGRANICZONE KORZYSTANIE

Zawartość strony www chroniona jest prawami autorskimi Copyright 1995 - 2017 Pirelli & C. S.p.A.. Wszystkie prawa autorskie zostały zastrzeżone. Kopiowanie, publikowanie, publiczne rozpowszechnianie czy powielanie wszelkich materiałów, zarówno tekstowych, jak i graficznych bez pisemnej zgody Pirelli jest zabronione. Kopiowanie i przechowywanie materiałów zawartych na stronie Pirelli, dozwolone jest tylko do celów prywatnych osób odwiedzających stronę www.

Logotypy i znaki towarowe Pirelli, umieszczone na stronie www są własnością koncernu i jego oddziałów ('Grupy Pirelli'). Umieszczanie tych znaków w sieci www, na stronach innych niż oficjalne strony Grupy Pirelli, bez pisemnej zgody jest zabronione. Nazwa Pirelli nie może się pojawić w adresie żadnej witryny www, bez wcześniejszej zgody Pirelli & C. S.p.A..

OSTRZEŻENIE

Wszystkie informacje, opublikowane na stronie Pirelli zostały opracowane w ramach strategii komunikacji przedsiębiorstwa. Ze względu na specyfikę produktu, należy bezwarunkowo potwierdzić w specjalistycznym serwisie samochodowym, czy wybrany model i rozmiar opon może być zamontowany w Państwa samochodzie. Jednocześnie prosimy pamiętać, iż wszystkie cechy charakterystyczne prezentowanych na stronie www opon, opisane zostały na podstawie wyników specjalistycznych badań i testów. Istnieje możliwość, iż w innych warunkach użytkowania, przy zmienionych czynnikach wpływających na zachowanie opon, parametry i właściwości danego produktu nie będą w pełni odpowiadać opisom katalogowym. Pirelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania aktualizacji i zmian opisów produktów bez specjalnego powiadomienia.

Także techniczne parametry produktów mogą ulegać zmianom i modyfikacjom, o czym Pirelli nie ma obowiązku informować z wyprzedzeniem. Pirelli nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe, niezgodne z zaleceniami producenta samochodu użytkowanie opon oraz powstałe w wyniku tego szkody czy straty.

LINKI

Pirelli nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość stron www, połączonych ze stroną Pirelli. Jeżeli zdecydujesz się odwiedzić stronę kontrahenta Pirelli, klikając na ikonę przekierowującą , prosimy kieruj wszelkie uwagi i komentarze bezpośrednio do właściciela witryny.

INFORMACJE POCHODZĄCE OD CIEBIE

Wszelkie materiały przesyłane do Pirelli, pocztą elektroniczną czy za pośrednictwem stron internetowych, są uważane za poufne. Pirelli nie będzie mieć żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich materiałów, i będzie mieć prawo do powielania, używania, ujawniania, wyświetlania, przekształcania, tworzenia dzieł pochodnych oraz rozpowszechniania materiałów bez ograniczeń. Ponadto Pirelli może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich materiałach do dowolnego celu, w tym między innymi do opracowywania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów zawierających takie materiały. Decydując się na wysyłanie materiałów gwarantujesz, że materiały te są odpowiednie do publikacji i wyrażasz zgodę na zaspokojenie roszczeń Pirelli, jeśli jakakolwiek strona trzecia podejmie działania przeciwko Pirelli w związku z takimi materiałami.

COOKIES

A Cookie (ang. Ciasteczko – niewielki plik danych, który monitoruje twoje odwiedziny w sieci), zainstalowane na naszych stronach www, pozwalają nam monitorować ilość odwiedzających poszczególne sekcje naszej strony www. Jeżeli nie chcesz otrzymywać 'cookies', musisz ustawić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Wówczas będziesz każdorazowo pytany o zgodę. Możesz także na stałe zablokować otrzymywanie 'cookies'.

PRZEPISY PRAWA

Wszelkie spory wynikłe z niewłaściwego użytkowania tej strony lub nieprzestrzegania praw należnych Pirelli, będzie rozpatrywał Trybunał w Mediolanie we Włoszech. Pirelli zastrzega sobie jednak prawo do wszczęcia postępowania w Sądzie właściwym dla kraju, w którym doszło do naruszenia praw i dóbr Pirelli, gdy uzna to za stosowne.