bil/tips/eu etikett

EU-MÄRKNING

Europaparlamentets förordning (EU) 2020/740 som träder i kraft den 1 maj 2021 för alla EU-länder, anger nya regler för däckmärkning med avseende på bränsleeffektivitet och andra parametrar och den är tillämplig på C1, C2 och C3-däck som släpps ut på marknaden.

Denna nya förordning upprättar en ramverk för tillhandahållande av harmoniserad information om däckparametrar genom märkning, så att slutanvändare kan göra ett välgrundat val när de köper däck.

Detta i syfte att öka säkerheten, skyddet av hälsan och ekonomiska och miljömässig effektivitet när det kommer till vägtransport, genom att främja bränsleeffektiva, hållbara och säkra däck med låga ljudnivåer. Den nya förordningen kommer att tillåta fler däck med höga prestandanivåer, vad gäller säkerhet och hållbarhet1, på marknaden.

För att underlätta övervakningen av efterlevnad, tillhandahålla ett användbart verktyg för slutanvändare och för att tillåta alternativa sätt för distributörer att ta emot produktinformation, anger förordningen att all ny och ytterligare information ska inkluderas i produktdatabasen (European Product Database för energimärkning – EPREL), inrättad enligt förordning (EU) 2017/1369.

NY DÄCKETIKETT OCH DESS EGENSKAPER

  • Ny titel 'ENERGI'.
  • QR-kod, med direkt tillgång till EPREL-databasen.
  • Leverantörens handelsnamn eller varumärke.
  • Däckstorlek med hastighetskod och lastindex.
  • Piktogram för bränsleeffektivitet, skala och 5 prestandaklasser: A representerar klassen med lägst rullmotståndsvärde, vilket i sin tur ger det bästa bränsleeffektivitetsvärdet och lägsta miljöpåverkan.
  • Piktogram för våtgrepp, skala och 5 prestandaklasser: A representerar klassen med det högsta värdet för bromsgrepp i våta förhållanden.
  • Piktogram för externt rullande buller, värde (uttryckt i dB (A) och avrundat till närmaste heltal) och 3 prestandaklasser.
  • Eventuella ytterligare piktogram som används för att representera snö- och isgreppsegenskaper2.
 

Etikettvärden rapporteras

Etiketten, illustrerad ovan, kommer att placeras på varje däck för att säkerställa att slutanvändare enkelt kan se informationen och fatta ett välgrundat beslut när de köper produkten.


1Trafiksäkerhet och bränslebesparingar beror i hög grad på förarnas beteende: Eko-körning kan avsevärt minska bränsleförbrukningen, däcktrycket måste kontrolleras regelbundet för att optimera bränsleeffektiviteten, och väggrepp på vått underlag och bromssträckor måste alltid respekteras.

2Ice Grip-däck är speciellt utformade för vägytor täckta med is och kompakt snö och bör endast användas under mycket svåra klimatförhållanden (t.ex. kalla temperaturer) och det bör noteras att användning av isgreppsdäck under mindre svåra klimatförhållanden (t.ex. våta förhållanden eller varmare temperaturer) kan resultera i en prestanda som inte är optimal, särskilt när det kommer till våtgrepp, hantering och slitage.
eco label new

EPREL OCH QR-KOD

Slutanvändaren kan leta direkt efter energimärkningar och produktinformationsblad i produktdatabasen (EPREL) med hjälp av QR-koden som finns tryckt på etiketten. Alla slutanvändare kommer att få ett informationsblad med den däckdata som visas i exemplet nedan:
 
Delegerad förordning (EU) 2020/740
Leverantörens namn eller varumärke PIRELLI
Kommersiellt namn eller handelsbeteckning PZERO
Däcktypsbeteckning 28119
Däckstorlek dimension 265/50R19
Belastning - Kapacitetsindex 110
Hastighetskategorisymbol W
Bränsleeffektivitetsklass B
Våtgreppsklass B
Externt rulljudsklass 70 dB
Svårt snödäck No
Isdäck No
Datum för produktionsstart 12/18
Datum för slutproduktion -
Last version XL
Ytterligare information  
 

För ytterligare information om det nya däckmärkningssystemet, besök Europeiska kommissionens officiella webbplats.