EUROPEISK DÄCKETIKETT

Europaparlamentets förordning (EU) 2020/740 som träder i kraft den 1 maj 2021 för alla EU-länder, fastställer nya regler för däckmärkning med avseende på bränsleeffektivitet och andra parametrar och tillämpas på C1-däck , C2-däck och C3-däck som släpps ut på marknaden.

Denna nya förordning fastställer en ram för tillhandahållande av harmoniserad information om däckparametrar genom märkning, så att slutanvändare kan göra ett välgrundat val när de köper däck. Detta syftar till att öka säkerheten, skydda hälsan och fordons ekonomiska och miljömässiga effektivitet genom att främja bränsleeffektiva, långvariga och säkra däck med låga ljudnivåer. Den nya förordningen kommer att säkra upp så att fler däck med höga prestandanivåer när det gäller säkerhet och hållbarhet, kommer ut på marknaden1.

För att underlätta övervakningen av efterlevnad och tillhandahålla ett användbart verktyg för slutanvändare samt för att möjliggöra alternativa sätt för distributörerna att ta emot produktinformationsblad, föreskrivs i förordningen att all ny och ytterligare information måste ingå i produktdatabasen (Europeiska produktdatabasen för energimärkning - EPREL), inrättad enligt förordning (EU) 2017/1369. 


NY DÄCKETIKETT OCH DESS FUNKTIONER

  1. Ny titel ”ENERGY”.
  2. QR-kod, med direkt åtkomst till EPREL-databasen.
  3. Leverantörens namn eller varumärke.
  4. Däckstorlek med hastighetskod och lastindex.
  5. Bränsleeffektivitetspiktogram med färgskala och 5 prestandaklasser: A representerar den klass med lägsta rullmotståndsvärde, som i sin tur ger det bästa bränsleeffektivitetsvärdet och lägsta miljöpåverkan.
  6. Piktogram för våtgrepp, färgskala och 5 prestandaklasser: A representerar den klass med det högsta greppvärdet under våta förhållanden.
  7. Symbol för yttre buller , värdet visas i dB avrundat till närmaste heltal. Graderingen visas i 3 klasser, A-C.
  8. Piktogram för att visa och representera de olika egenskaperna för snö och isgrepp2.

Etikettvärden rapporteras

Enerigetiketten som är illustrerad ovan kommer att sättas fast på varje däck för att säkerställa att slutanvändaren enkelt kan se informationen och fatta ett välgrundat beslut när de köper produkten.

1Trafiksäkerhet och bränslebesparingar beror starkt på förarens beteende: miljövänlig körning kan minska bränsleförbrukningen avsevärt, däcktrycket måste kontrolleras regelbundet för att optimera bränsleeffektiviteten, våtgrepp och bromssträcka måste alltid respekteras.

2Dubbfria vinterdäck som är särskilt utformade för vägytor täckta med is och kompakt snö och bör endast användas under mycket svåra vinterväglag (snö och is) och det bör noteras att användning av vinterdäck i mindre svåra underlag (torr och varm asfalt) kan leda till suboptimal prestanda, särskilt för våtgrepp, hantering och slitage.


Den nya förordningen, i jämförelse med den gamla (UE 1222/2009), beskriver en ny skala för både bränsleeffektivitet och våtgrepp, en ny skala med endast 5 klasser (A till E). G-klassen tas bort, och E- och F-klasserna anpassas; E blir D och F blir E. Däck tillåts inte längre i klasserna F och G. När det gäller indikationen för yttre buller baserad på ljudvågor så kommer den att ersättas med tre prestandaklasser A, B, C; där A är det bästa värdet och C är basvärdet, såsom anges i förordningen UE661 / 2009.

EPREL OCH QR-KOD

Slutanvändaren kan söka direkt efter energimärkning och produktinformationirekt i produktdatabasen (EPREL) med hjälp av QR-koden som är tryckt på etiketten. Alla slutanvändare kommer då se däckdata presenterat enlig exemplet nedan:
 

Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark PIRELLI
Commercial name or trade designation PZERO
Tyre type identifier 28119
Tyre size deisgnation 265/50R19
Load - Capacity Index 110
Speed category symbol W
Fuel efficiency class B
Wet grip class B
External rolling noise class 70 dB
Severe snow tyre No
Ice tyre No
Date of start of production 12/18
Date of end of production -
Load version XL
Additional information  


 


Mer information om det nya däcksmärkningssystemet finns på Europeiska kommissionens officiella webbplats (länk till Europeiska kommissionen).

 

MISSA INGA
NYHETER FRÅN PIRELLI!

Skriv in din mailadress för att ta emot exklusiva nyheter