ZAKONODAVNE INFORMACIJE

 

PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA

Pirelli veb sajt je on-line servis informacija i komunikacije koji je obezbedio Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli"). Korišćenjem ovog sajta ili preuzimanjem materijala sa sajta, dajete saglasnost da ćete se pridržavati pravila i uslova korišćenja navedenih u ovom dokumentu .

OGRANIČENA UPOTREBA

Svi sadražaji Pirell veb sajta su u vlasništvu Pirelli & C. S.p.A (Copyright 1995-2010, Zakon o autorskom pravu). Deo ili sav sadržaj Pirelli veb sajta ne može biti kopiran, reprodukovan, prenešen, preuzet, objavljen ili distribuiran na bilo koji način, sem ukoliko kompanija Pirelli nije izdala pismenu dozvolu za to ili dala saglasnost da sadržaj ili njegove delove čuvate na svom kompjuteru i koristite isključivo za ličnu upotrebu.  

Sem ukiliko nije drugačije navedeno, logo i zaštitni znak prikazani na veb sajtu su vlasništvo kompanije PIRELLI ili njihovih filijala. Ne mogu biti korišćeni na nekom drugom veb sajtu, sem ukoliko za to ne postoje pismeno odobrenje koje je izdao Pirelli & C. S.p.A. Ime Pirelli ili bilo koji drugi zaštitni znak ne može biti deo bilo koje druge internet adrese, ukoliko ne postoji pismeno odobrenje za to koje je izdao Pirelli & C. S.p.A.

NAPOMENA

Informacije na ovom veb sajtu su objavljene sa dobrom namerom I u uverenju da su tačne. No, svako ko je zainteresovan za nabavku robe ne bi trebalo da se oslanja samo na te informacije, već i da posebnim upitnikom istraži sve karakteristike proizvoda kao i da li odgovara upotrebi za koju je namenjen. U skladu sa tim, sve dostune informacije na ovom sajtu ne pružaju automatski i garanciju, uslove i druga pravila kao i što kvalitet bilo kog određenog proizvoda, da li odgovara nameni korišćenja, deo o nekršenju pravila intelektualne svojine, i sve podrazumevane garancije, uslovi, rokovi ili slične stavke se ovim automatski isključuju. Pirelli neće ni pod kakvim uslovima preuzeti odgovornost za gubitak prihoda, profita, poslova, ugovora ili bilo kog drugog indirektnog troška koji je nastao pri ugovaranju, nebrizi ili na bilo koji drugi način.  

Informacije dostupne na ovom veb sajtu mogu sadržati netačnosti tehničke prirode ili slovne greške. Informacije se mogu menjati ili revidirati bez prethodne najave. Pirelli takođe može raditi na usavrašavanju i/ili menajti proizvode opisane na ovom veb sajtu, bez prethodne najave.

POVEZANI SAJTOVI

Pirelli ne podrazumeva nikakvu odgovornost za material koji postavlja ili objavljuje treća strana – sajt sa kojim je povezan Pirelli veb sajt. Ako odlučite da posetite neki od povezanih sajtova, to radite na sopstveni rizik I vasa odgovornost je da preuzmete sve mere protiv virusa ili drugih narušavajućih elemenata. Navedeni povezani sajtovi ne podrazumevaju nikakvo Pirelli sponzorstvo za opisane proizvode ili usluge.

INFORMACIJA ZA VAS

Bilo koji materijal poslat kompaniji Pirelli, mejlom ili preko World Wide Web pages se ne smatra poverljivim. Pirelli nema nikakvu vrstu obaveze prema ovim materijalima, tako da ih može koristiti, umnožavati, deliti, prikazivati, preradjivati, kreirati slične radoveb distribuirati radove drugima bez ograničenja. Dalje, kompanija Pirelli može biti slobodna da koristi bilo koje ideje, koncepte, tehnike znati-kako ili mehanizme koji su sadržani u ovakvim materijalima u bilo koju svrhu, uključujući razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda koji sadrže ove materijale. Vi garantujete da se ovi materijali mogu objavljivati i saglasni ste da obeštetite kompaniju Pirelli ako bilo koja treća strana preduzme aktivnosti protiv kompanije Pirelli u vezi sa ovim materijalima.

COOKIES (“KUKI”)

“ Cookie” (“kuki” je mali dokument koji određeni veb sajtovi mogu slati na vašu adresu ukoliko ih posetite) može biti stavljen u neke delove našeg sajta, ali sa listom koje sajtove je korisnik posećivao. Ako ne želite da dobijate “kukije” , možete podesiti vaš pretraživač tako da vas upozori pre prihvatanja “kukija” I mogućnosti odbijanja kad godvas pretraživač upozori na njihovo prisustvo. Takođe, možete odbiti sve “kukije” opcijom “isključivanje” u vasem pretraživaču.

ZAKON I NADLEŽNOSTI

Za bilo koji spor koji proizilazi iz kršenja ovog Pravilnika nadležan je Sud u Milanu, Italija I primenjivaće se italijanski zakoni. Kompanija Pirelli zadržava pravo da preduzme legalnu proceduru u zemljama van Italije, kako bi zaštitila svoje interese I prava kada god je to neophodno.