ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ο κανονισμός (EU) 2020/740 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαΐου 2021 για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτει νέους κανόνες για την επισήμανση των ελαστικών σε σχέση με την απόδοση καυσίμου και άλλες παραμέτρους και εφαρμόζεται στα ελαστικά C1, C2 και C3 που διατίθενται στην αγορά.

Αυτός ο νέος κανονισμός καθιερώνει ένα πλαίσιο για την παροχή εναρμονισμένων πληροφοριών σχετικά με τις παραμέτρους των ελαστικών μέσω της ετικέτας. Προωθώντας ασφαλή ελαστικά που προσφέρουν εξοικονόμηση καυσίμου και χαμηλά επίπεδα θορύβου, επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να κάνουν μια ενημερωμένη επιλογή όταν αγοράζουν ελαστικά, με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας, την προστασία της υγείας και την οικονομική και περιβαλλοντική απόδοση των οδικών μεταφορών. Ο νέος κανονισμός θα επιτρέψει την παρουσία περισσότερων ελαστικών με υψηλά επίπεδα απόδοσης, όσον αφορά την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα1, στην αγορά.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της συμμόρφωσης, να παρασχεθεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους τελικούς χρήστες και να επιτραπούν εναλλακτικοί τρόποι στους διανομείς να λαμβάνουν πληροφορίες προϊόντος, ο κανονισμός ορίζει ότι τυχόν νέες και περαιτέρω πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων προϊόντων (Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Προϊόντων) για Ενεργειακή Επισήμανση - EPREL), που ιδρύθηκε βάσει του Κανονισμού (EU) 2017/1369.

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ TA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

  • Νέος τίτλος «ENERGY».
  • Κωδικός QR, με άμεση πρόσβαση στη βάση δεδομένων EPREL.
  • Εμπορική επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή.
  • Διάσταση ελαστικού με Δείκτη Ταχύτητας και Δείκτη Φορτίου.
  • Εικονόγραμμα απόδοσης καυσίμου, κλίμακα και 5 κλάσεις απόδοσης: Το A αντιπροσωπεύει την κλάση με τη χαμηλότερη τιμή αντίστασης κύλισης, η οποία με τη σειρά της προσφέρει την καλύτερη τιμή απόδοσης καυσίμου και τη χαμηλότερη περιβαλλοντική επίπτωση.
  • Εικονόγραμμα πρόσφυσης στο βρεγμένο, κλίμακα και 5 κλάσεις απόδοσης: Το Α αντιπροσωπεύει την κλάση με την υψηλότερη τιμή πρόσφυσης πέδησης σε υγρές συνθήκες.
  • Εικονόγραμμα εξωτερικού θορύβου κύλισης, τιμή (εκφραζόμενη σε dB (A) και στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο) και 3 κλάσεις απόδοσης.
  • Τυχόν περαιτέρω εικονογράμματα που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των χαρακτηριστικών χιονιού και πάγου2.
 

Αναφερόμενες τιμές ετικέτας

Η ετικέτα, που απεικονίζεται παραπάνω, θα τοποθετείται σε κάθε ελαστικό, προκειμένου ο τελικός χρήστης να βλέπει τις πληροφορίες και να λαμβάνει μια τεκμηριωμένη απόφαση όταν αγοράζει το προϊόν.


1Η οδική ασφάλεια και η εξοικονόμηση καυσίμου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά των οδηγών: η οικολογική οδήγηση μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου, η πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται τακτικά για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικοί κανόνες οδήγησης στο βρεγμένο και οι αποστάσεις ακινητοποίησης.

2Τα ελαστικά Ice Grip έχουν σχεδιαστεί ειδικά για επιφάνειες δρόμου καλυμμένες με πάγο και συμπαγές χιόνι και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε πολύ σοβαρές κλιματολογικές συνθήκες (π.χ. παγωμένες θερμοκρασίες) και πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση τέτοιων ελαστικών σε λιγότερο σοβαρές κλιματικές συνθήκες (π.χ. υγρές συνθήκες ή υψηλές θερμοκρασίες) μπορεί να μειώνει την απόδοση, όσον αφορά την πρόσφυση στο βρεγμένο, στον χειρισμό του οχήματος και τη φθορά των ελαστικών.
eco label new

EPREL ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΌΣ QR

Ο τελικός χρήστης μπορεί να αναζητήσει απευθείας ετικέτες και πληροφορίες προϊόντων, στη βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL) χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR που είναι τυπωμένος στην ετικέτα. Όλοι οι τελικοί χρήστες θα λάβουν ένα ενημερωτικό δελτίο με όλα τα δεδομένα των ελαστικών, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:
 
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Επωνυμία ή εμπορικό σήμα προμηθευτή PIRELLI
Εμπορική ονομασία ή εμπορική περιγραφή PZERO
Ταυτότητα τύπου ελαστικού 28119
Περιγραφή διάστασης ελαστικού 265/50R19
Δείκτης Φορτίου 110
Δείκτης Ταχύτητας W
Κατηγορία απόδοσης καυσίμου B
Κατηγορία πρόσφυσης στο βρεγμέν B
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης 70 dB
Ελαστικό χιονιού για έντονη χιονόπτωση No
Ελαστικό πάγου No
Ημ/νία έναρξης παραγωγής 12/18
Ημ/νία λήξης παραγωγής -
Έκδοση φορτίου XL
Πρόσθετες πληροφορίες  
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο σύστημα επισήμανσης ελαστικών, επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.