DÄCKMÄRKNING

EU-bestämmelsen om ny däckmärkning, som trädde i kraft november 2012, ställer krav på att däckmärkningen informerar om bränsleeffektivitet (rullmotstånd), bromsegenskaper på våt vägbana samt bullernivå. Syftet är att öka säkerheten och effektiviteten på vägarna genom användning av bränsleeffektiva och säkra däck som bullrar mindre. Behovet av bättre information om bränsleeffektivitet och övriga faktorer är relevant för konsumenten. Utan märkning och enhetliga tester är det svårt för konsumenterna att på ett enkelt sätt jämföra prestanda hos olika däck och däckfabrikat. Med hjälp av bestämmelsen kan konsumenten ta mer välinformerade beslut vid val av däck. Enligt bestämmelsen måste alla däck som har tillverkats efter 1 juli 2012 och som sålts inom EU efter 1 november 2012 antingen bära en etikett alternativt ska en etikett eller liknande finnas tillgänglig i omedelbar närhet av däcket och vara synlig för konsumenten före köp.

PIRELLI POSITION

Som tillverkare av högkvalitativa produkter stödjer Pirelli bestämmelsen om införandet av däckmärkningen Den innebär att konsumenterna på ett effektivt sätt får tillgång till objektiv information om däckets egenskaper och underlättar jämförelser mellan olika däck inför ett köp. Konsumenten måste emellertid vara medveten om att bränsleekonomi och vägsäkerhet till stor del beror på förarens körstil. Förutom att föraren har kunskap om däckens egenskaper är det också viktigt att de används och sköts korrekt. Detta ger bästa möjliga säkerhet i olika situationer och däcken får längre livslängd och ger bättre däckekonomi. Pirelli vill poängtera att även om rullmotstånd, bullernivå och bromsning på våt vägbana är viktiga egenskaper, måste ett däcks samtliga egenskaper vägas in och bedömas utifrån en heltäckande lista av parametrar (väggrepp på både vått och torrt underlag, vattenplaning, högfartsstabilitet, bromssträcka på torrt underlag,hållbarhet etc.). Därför ingår dessa parametrar i Pirellis alla däcktest. Säkerhet är det viktigaste kriteriet och Pirellis mål har alltid varit att uppnå en optimal balans mellan alla relevanta prestandafaktorer, vilket också visat sig vara en framgångsrik strategi. Däckåterförsäljarna har fortfarande en viktig roll i att hjälpa konsumenten välja rätt däck. De är experter på däck och kan föreslå det rätta däcket för ett visst användningsområde. Vinterdäck är konstruerade för optimal prestanda vid temperaturer under 7 °C med snö, regn eller snöslask. Eftersom däcketiketten inte inkluderar specifika kriterier för vinterprestanda kan vinterdäck klassas lägre än sommardäck. Därför måste däckspecialisten specifikt förklara dessa omständigheter för konsumenten.

label_intro_image
 
 

MINSKAD
BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Rullmotståndet är en kraft som verkar i motsatt riktning till det rullande däckets färdriktning. Med tanke på att däcken svarar för upp till 20 % av den totala bränsleförbrukningen för en personbil och upp till 35 % för en lastbil, är ett lågt rullmotstånd synnerligen viktigt. Så här fungerar det: till följd av fordonsvikten deformeras däcket i dess kontaktyta mot vägbanan, och energi utvecklas i form av värme. Ju högre grad av deformation, desto högre rullmotstånd och därmed högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. På den nya däckmärkningsetikett som EU har lagstiftat om specificeras rullmotståndet som olika klasser; från A (bäst) till F för arbetsfordon och G för bilar (sämst).
 

MINSKAD BRÄNSLEFÖRBRUKNING

3,35%

BRÄNSLEMINSKNING

45.5L

KOLDIOXIDMINSKNING

108.4kg

ETIKETTKLASS: FRÅN C TILL B
FORDON: SEDAN - BENSIN
KM/ÅR: 20.000 KM
VID: BLANDAD KÖRNING
SKILLNADEN MELLAN ETT C-DÄCK OCH ETT B-DÄCKMOTSVARAR EN ÖKNING ELLER MINSKNING I BRÄNSLEFÖRBRUKNING PÅ 2,5 %–4,5 % FÖR EN PERSONBIL,OCH 5 %–8 % FÖR EN LASTBIL.

INCREASE SAFETY ON WET SURFACES

Väggrepp på våt vägbana är ett av däckets viktigaste egenskaper när det gäller säkerhet. Ett bra väggrepp på våt vägbana betyder kortare bromssträcka vid körning i regn. Flera andra faktorer är viktiga för säkerheten, men väggrepp på våt vägbana har valts ut som den mest representativa parametern vid jämförelse av olika däck.
För bildäck motsvarar skillnaden mellan varje klass en skillnad i bromsnings-distans på ca 2,6 m vid bromsning på vått underlag vid 80 km/tim.*

* TÜV SÜD AUTOMOTIVE, Tyre Test Report n° 76247671, år 2011 (ref. Pirelli-däck, dimension 225/50 ZR17)

Reduce
Noise Emissions

Trafikbuller är ett väsentligt miljöproblem där flera faktorer samverkar, som till exempel trafikintensitet, fordonstyp, körstil och däckets interaktion med vägbanan. Värdet på etiketten är inte den grad av buller som föraren uppfattar inne i bilen, utan anger det yttre buller som bidrar till den akustiska nedsmutsningen i den yttre miljön. För att minska trafikbullret är det därför lämpligt att köpa däck som avger så lågt buller som möjligt vid kontakten med vägbanan.

 • 1 LJUDVÅGOR 3 db lägre än det framtida kravet enligt EC Reg 661/2009
 • 2 LJUDVÅGOR uppfyller det framtida kravet enligt EC Reg 661/2009
 • 3 LJUDVÅGOR möter dagens krav enligt EC Dir. 2001/43

BRÄNSLEEKONOMI RELATERAD TILL DÄCKETS RULLMOTSTÅND

SÄKERHET RELATERAD TILL DÄCKETS VÄGGREPP PÅ VÅT VÄGBANA

YTTRE LJUDNIVÅ (I DECIBEL)

+
+
+

FAQ

Gäller detta regelverk alla däck?

Reglerna gäller bara passagerdäck (C1), lätt tryck däck (C2) och tunga fordon (C3). Följande kategorier är exkluderade från regelverket:

 • regummerade däck
 • profesionella off-road däck
 • racing däck
 • dubbade däck
 • temporära reservdäck
 • däck designade för fordon registerarade första gången före 1 Oktober 1990
 • däck med hastighetsindex lägre än 80 km/h
 • däck med bredd (% av höjd) som inte överstiger 254 mm eller är 635 mm eller mer.
   

Finns det planer på att införa en "EU-bränsle besparingskalkylator" som visar påverkan från olika EU-märkta däck gällande bränsleförbrukning/besparing?
Europeiska kommissionen kommer börja utveckla en besparingskalkylator som eventuellt kan komma att användas på  tillverkarnarnas hemsida, för att ge kunden möjlighet att jämföra olika EU-märkta produkter och räkna ut  bränslebesparingen.

Finns det planer på att inkludera regummerade däck?
Det finns planer på att introducera EU-märkningen även på regummerade däck. Detta kommer dock bli beslutat efter att EU kommissionen genomfört en konsekvensbedömning. Resultatet av  kommer att presenteras senast Mars 2016. 

Varför är "POR"-däck exkluderade från EU-märkning?
POR-däck är specialdesignade för att uppnå exeptionellt höga prestandanivåer i sämre förhållanden och i terräng vilket betyder att dom inte kan mätas med denna typ av regelverk och rankning. 

Hur säkerställer man att EU:s däckmärkning efterlevs?
Det är marknadskontrollmyndigheter på nationell nivå som har ansvaret för att klassificeringen av däck går rätt till. Läs mer om hur procedurerna går till i Annex IV i regelverket. 

Vad är skillnaden mellan gränser och rankning?
Gränsen innebär den lägst acceptabla nivån för att ett däck ska tillåtas på den Europeiska marknaden. Rakningen visar de olika nivåerna av däckets egenskaper som rullmotstånd, bromskapacitet på vått vägunderlag och extern bullernivå. 

Hur är våtgrepp kopplat till vägsäkerhet? 
Med våtgrepp menar man däckets säkerhetsegenskaper i form av bromskapacitet på våta underlag. Det finns även andra parametrar som är relevanta för säkerheten (t.ex vägholding-förmåga, styrningskontroll, retardationförmåga på våta och torra underlag vid höga hastigheter, beteende vid vattenplaning) men våtgrepp blev identifierad som den viktigaste faktorn för säkerhet i Europa.

Vad är relationen mellan våtgrepp och rullmotstånd?
Det finns många olika däckegenskaper som påverkar däckets rullmotstånd (RR) . RR kan justeras genom att modifiera några av dessa egenskaper, men det kan även ha en negativ påverkan på våtgrepp. Däckingenjörer måste därför göra dessa justeringar för att uppnå den optimala balansen mellan RR och våtgrepp. Om RR nivån sänks för mycket kan våtgreppets egenskaper påverkas negativt.

Vad är rullmotstånd (RR)?
Rullmotståndet är en kraft som verkar i motsatt riktning till det rullande däckets färdriktning. På grund av fordonets last så blir däckarean som har kontakt med vägytan deformerat. Den här deformationen medför vissa förluster, precis som när man kastar en gummiboll mot marken och den inte studsar lika högt jämfört med nivån man släppte den ifrån. Rullmotstånd kan benämnas som en kraft (Newton) eller som en koefficient (RRC). Rullmotståndens koefficient definieras som RR kraft (N) delat med däcklasten. Fördelen med koefficienten är att den möjliggör jämförelse mellan däck som är skräddarsydda att sitta på specifika bilar.

Hur påverkar rullmotståndet bränsleförbrukningen? Vilka andra faktorer bidrar till bränsleförbrukning?
Fordonets motor måste med sin kraft kompensera för rullmotståndet. Den här åtgärden förbrukar bränsle och bidrar därför till fordonets bränsleförbrukning. En tumregel är att om rullmotståndet minskar med 6% så minskar bränslekonsumtionen med 1%. Det är många andra faktorer som bidrar till bränslekonsumtionen: Aerodynamik, fordonets vikt, motortyp, övriga system som air-condition, vägens lutning, personlig körstil, däcktryck, acceleration och trafikens generella förhållanden.