LEGAL INFORMATION

Các điều kiện và điều khoản sử dụng

Trang web của Pirelli là một trang cung cấp thông tin trên mạng được cung cấp bởi Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli"). Bằng việc sử dụng trang web này hoặc tải tài liệu từ trang web đó, người sử dụng đồng ý cam kết theo các điều kiện và điều khoản được nêu trong thông báo này. Nếu người sử dụng không đồng ý với các điều khoản đó thì không nên vào trang web hoặc tải bất kỳ tài liệu nào từ nó.

 

Hạn chế sử dụng

Các nội dung trong các trang trên web Pirelli là Bản quyền của Copyright 1995-2017 Pirelli & C. S.p.A. Tất cả đã được đăng ký Bản quyền. Một phần hoặc tất cả các nội dung trong các trang trên web Pirelli không được sao chép, tái bản, chuyển giao, tải lên, phát hành hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào khác mà không có sự chấp thuận từ trước của Pirelli, ngoại trừ Pirelli đồng ý cho phép người sử dụng lưu trữ trên máy tính của mình hoặc in ấn các bản sao chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của người dùng.

Trừ phi có quy định khác, các nhãn hiệu và logo được hiển thị trên trang web này là tài sản của Pirelli hoặc các chi nhánh trực thuộc. Chúng không được phép sử dụng trên trang nào khác ngoài trang của Pirelli mà không có sự chấp thuận từ trước bằng văn bản của Pirelli & C. S.p.A. Tên Pirelli và bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào bao gồm thương hiệu Pirelli không được phép gắn lên địa chỉ internet mà không có sự chấp thuận từ trước bằng văn bản của Pirelli & C. S.p.A.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Thông tin trên trang Web này được cung cấp hoàn toàn chủ quan và Pirelli tin rằng chúng chính xác. Mặc dù vậy, bên nào muốn mua sản phẩm không nên chỉ phụ thuộc vào nó và nên nêu rõ yêu cầu cụ thể của mình liên quan tới sản phẩm cụ thể và sử dụng sản phẩm phù hợp với tiêu chí của chúng. Theo đó, tất cả thông tin trên trang web này được cung cấp không có bất kỳ sự bảo hành nhanh, điều kiện hoặc các điều khoản khác nào liên quan tới chất lượng của bất kỳ sản phẩm cụ thể nào, sư phù hợp của chúng cho bất kỳ mục đích cụ thể nào hoặc không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, và tất cả bảo hành hiện hữu, các điều kiện và điều khoản tương tự cũng bị loại trừ tại đây. Pirelli sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về sự thất thoát lợi nhuận, lợi tức, kinh doanh, hợp đồng hoặc thiện chí hoặc bất kỳ thất thoát gián tiếu hoặc tài chính nào mà một bên phải chịu phát sinh từ hợp đồng, sự cẩu thả hoặc loại khác.

Thông tin trên trang web này có thể bao gồm các lỗi đánh máy hoặc kỹ thuật không chính xác. Thông tin có thể thay đổi hoặc được cập nhật mà không cần thông báo. Pirelli có thể cải tiến và/hoặc thay đổi các sản phẩm được nêu trên trang web mà không cần thông báo.

Các liên kết

Pirelli giả định sẽ không chịu trách nhiệm về tài liệu được tạo ra hoặc công bố bởi bên thứ Ba mà có đường liên kết trên trang web Pirelli. Nếu người sử dụng quyết định ghé thăm bất kỳ trang web liên kết nào, họ chịu mọi rủi ro và cần thiết phải tự bảo vệ mình khỏi virus hoặc các yếu tố phá hủy khác. Các liên kết không đồng nghĩa với việc Pirelli tài trợ hoặc có liên kết với bất kỳ pháp thể nào cung cấp sản phẩm và dịch vụ trên liên kết đó.

Thông tin người sử dụng

Bất kỳ tài liệu nào được gửi tới Pirelli, ví dụ bằng e-mail hoặc qua các trang World Wide Web, sẽ được coi là không bảo mật. Pirelli sẽ không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với các tài liệu đó và Pirelli sẽ được tự do tái tạo, sử dụng, tiết lộ, trưng bày, chuyển đổi, tạo các tác phẩm phái sinh và phân phát tài liệu cho người khác mà không bị giới hạn. Hơn nữa, Pirelli sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong các tài liệu đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm kết hợp các tài liệu đó. Bạn đảm bảo rằng các tài liệu đó phù hợp để xuất bản và bạn đồng ý bồi thường cho Pirelli nếu bất kỳ bên thứ ba nào có hành động chống Pirelli liên quan đến các tài liệu đó.

Cookie (tập tin gửi cho ngươi dùng)

Cookie (tập tin mà trang web có thể gửi cho người dùng khi họ lướt trang web đó) có thể nằm trong một phần trang web của chúng tôi, với chế độ theo dõi lưu lượng truy cập của người sử dụng. Nếu người sử dụng không mong muốn nhận được các cookie, họ có thể cài đặt trình duyệt web gửi thông báo khi có cookie và từ chối chúng khi có thông báo. Người sử dụng cũng có thể từ chối tất cả các cookie bằng việc tắt chúng trong trình duyệt web.

Luật và áp dụng luật

Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ những điều kiện và điều khoản và các hoạt động này đều tuân theo Tòa án Milan, Ý, sẽ không có sự thẩm quyền độc quyền và Luật Ý sẽ được áp dụng. Pirelli vẫn giữ quyền thực hiện các thủ tục pháp lý ở quốc giá khác ngoài Ý, nhằm bảo vệ quyền lợi của mình hoặc nhằm áp dụng quyền của mình ở nơi nào phù hợp nhất.