LASTİK ETİKETLERİ

AB Yönetmeliği, karayolu ulaşımının güvenliğini ve üretkenliğini artırmak amacıyla yakıt verimliliği (yuvarlanma direnci), ıslak zemin tutuşu ve lastiğin dış gürültüsü hakkındaki bilgileri gösteren etiketleme koşullarını uygulamaya koymuş bulunuyor. Böylece son kullanıcıların lastikleri daha bilinçli olarak seçebilmeleri sağlanıyor. Yönetmelik, uyarınca 1 Temmuz 2012'den sonra üretilen ve 1 Kasım 2012'den itibaren AB'de satışa sunulan tüm lastiklerin satın almadan önce son kullanıcıya gösterilmesi zorunlu olan bir çıkartma veya etiket taşıması gerekiyor.

PIRELLI'NİN POZİSYONU

Pirelli, en sıkı kalite kontrol prosedürleriyle uyumlu olarak, lastik etiketinin tanıtımını memnuniyetle karşılamakta ve taamıyla desteklemektedir. Bunun son kullanıcılara daha fazla şeffaflık sunmak ve yeni lastikler satın alma sürecinde bilgi edinmelerine yardımcı olmak açısından ideal bir araç olduğuna inanmaktadır. Bir lastiğin toplam değeri, Pirelli'nin tüm lastiklerini test ettiği kriterlerin (kuru ve ıslak zeminler, kızaklama davranışı, yüksek hızda denge, kuru frenleme, kilometre, vb.) tam listesi üzerinden ölçülmelidir. Etiketler kış lastikleri ve performansları gibi belirli bir lastikle ilgili daha spesifik bilgileri göstermediği için yetkili satıcılar, tüketicilerin satın alma kararında kritik bir rol oynamaktadır zira her son kullanıcının kendine özgü ihtiyaçlarına göre doğru lastiği önerebilecek uzmanlar daima onlar olacaktır.

label_intro_image
 
 

DAHA DÜŞÜK
YAKIT TÜKETİMİ

Direnç, lastik hareket halindeyken sürüş yönünün aksine etki eden bir kuvvettir. Lastiklerin bir otomobilin toplam yakıt tüketiminin %20'sine ve bir kamyonun %35'ine varan oranlarda katkıda bulunduğu göz önüne alındığında düşük dönme direnci değerlerine ulaşmak önemli bir rol oynamaktadır. Nasıl işlediğini anlayalım: Otomobil yükünden dolayı, lastik tol yüzeyiyle temas alanlarında deforme olur ve ısı şeklinde enerji yayar. Deformasyon ne kadar yüksek olursa, dönme direnci de o kadar yüksek olur ve dolayısıyla yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları da aynı şekilde artar. AB Lastik Yönetmeliği etiketinde dönme direnci, A (en iyi sınıflandırma) ile endüstriyel araçlar için F ve otomobiller için G (en kötü sınıflandırma) arasında değişen kademelerle ifade edilir.

TÜKETİMDE AZALMA:

%3,35

YAKIT TASARRUFU:

45,5L

TOPLAM CO2 TASARRUFU:

108,4kg

ETİKET SINIFI: C’DEN B’YE
ARAÇ: SEDAN - BENZİNLİ
KM/YIL: 20.000 KM
ZEMİN: FARKLI YOLLAR
BİR ‘C’ LASTİK İLE ‘B’ LASTİK ARASINDAKİ FARK, YAKIT TÜKETİMİNDE OTOMOBİL İÇİN %2,5-%4,5, KAMYON İÇİN %5-%8 AZALMA ANLAMINA GELİYOR.

ISLAK ZEMİNLERDE DAHA FAZLA GÜVENLİK

Islak tutuş, bir lastiğin en önemli güvenlik özellikleri arasında yer alır. Islak zeminde mükemmel tutuş, yağmurlu havada otomobil kullanırken daha kısa fren mesafesi anlamına gelir. Güvenlikle ilgili başka önemli parametreler de vardır ama farklı lastiklerin karşılaştırılması açısından ıslak tutuş en önemli kriter olarak tanımlanmaktadır. Her kademe arasındaki fark, 80 km/saat hızla giderken fren yapıldığında durma mesafesinde yaklaşık 2,6 m* artış veya azalma anlamına gelir.

* Tüv Süd Automotive, lastik test raporu n° 76247671, 2011 yılı (ref. Pirelli lastikleri - 225/50 zr17 ölçüsünde)

DAHA AZ
GÜRÜLTÜ EMİSYONU

Trafik gürültüsü, trafik yoğunluğu, otomobil tipi, sürüş tarzı ve lastik-yol etkileşimi gibi çeşitli faktörlerin belirlediği son derece güncel bir çevre sorunudur. Etikette gösterilen değer, sürücünün otomobil kullanırken algıladığı iç ses değil, ses kirliliğine katkıda bulunan dış gürültüye aittir.

  • 1 SİYAH GÜRÜLTÜ DALGALARI EC yön. 661/2009 sınırlarından 3 db(a) az
  • 2 SİYAH GÜRÜLTÜ DALGALARI EC yön. 661/2009 sınırları içinde
  • 3 SİYAH GÜRÜLTÜ DALGALARI EC yön. 2001/43 sınırları içinde

DÖNME DİRENCİNE BAĞLI OLUŞAN YAKIT TÜKETİMİ TASARRUFU

LASTİĞİN ISLAK ZEMİNDE SERGİLEDİĞİ YOL TUTUŞ PERFORMANSI

DIŞ GÜRÜLTÜ DÜZEYİ (DESİBEL)

+
+
+

SSS

Tüm lastikler Yönetmelik kapsamında mı?
Kurallar sadece binek otomobil lastikleri (C1), hafif kamyon lastikleri (C2) ve ağır araç lastikleri (C3) için geçerlidir. Aşağıdaki kategoriler kapsam dışıdır: * kaplanmış lastikler * profesyonel off-road lastikleri * yarış lastikleri * çivili lastikler * geçici kullanım amaçlı stepneler * 1 Ekim 1990'dan önce ilk defa trafiğe çıkan araçlara takılmak üzere tasarlanmış lastikler * 80 km/saatten daha düşük hız değerine sahip lastikler * nominal jant çapı 254 mm'yi aşmayan ya da 635 mm veya daha fazla olan lastikler

Farklı etiketli lastiklerin yakıt tüketimi/yakıt harcaması üzerindeki etkisini gösteren bir AB yakıt tasarrufu hesaplayıcısı yayınlamak gibi bir plan var mı?
Avrupa Komisyonu, yakıt tasarruflarını hesaplamak ve ürünleri karşılaştırmak için her üreticinin internet sitesinde yayınlanabilecek harmonize bir yakıt tasarrufu hesaplayıcısı geliştirmek üzere çalışmaya başlayacak.

Kaplama lastikleri kapsama dahil etme planı var mı?
Kaplama lastiklere etiketleme koşulları getirmek için planlar olmakla birlikte bu karar Avrupa Komisyonu tarafından bir etki değerlendirmesi yapıldıktan sonra verilecek.

“POR” lastikler neden etiket kapsamı dışında tutuluyor?
POR (profesyonel off-road) lastikler, zorlu koşullarda ve her türlü arazide olağanüstü performans seviyelerine ulaşmak amacıyla özel olarak tasarlanıyor. Dolayısıyla yönetmelik eşikleri ve değerlendirme kademeleri ile ölçülmeleri mümkün olamıyor.

Lastik etiketi yönetmeliğine uyum nasıl sağlanıyor?
Beyan edilen sınıflandırmalarla uyumluluğu değerlendirmek, ulusal piyasa gözetim yetkililerinin sorumluluğundadır. Doğrulama prosedürleri, yönetmeliğin altında Ek IV'te açıklanmıştır.

Limit ile derecelendirme arasında ne fark var?
Limit, bir lastiğin Avrupa pazarında onaylanabilmesi için kabul edilebilir minimum performans düzeyidir. Derecelendirme ise yuvarlanma direncine, ıslak zeminlerde frenleme kapasitesine ve dış gürültü emisyonuna göre tanımlanmış test koşulları altında lastiğin performans düzeyini verecektir.

Islak tutuş ile yol güvenliği arasında nasıl bir bağlantı var?
Islak tutuş, lastiklerin güvenlik performansıyla ilgilidir ve lastiğin ıslak yolda fren yapabilme kapasitesini yansıtır. Güvenlik açısından uygun olan başka parametreler de vardır (örneğin yol tutuş kabiliyeti, yön kontrolü, ıslak ve kuru zeminlerde daha yüksek hızda yavaşlama kabiliyeti, kızaklama davranışı gibi) ancak ıslak tutuş, Avrupa'da en önemli güvenlik kriteri olarak belirlenmiştir.

Islak tutuş ile yuvarlanma direnci arasındaki ilişki nedir?
Bir lastiğin dönme direncini (RR) etkileyen pek çok farklı özellik bulunmaktadır. RR, bu özelliklerin bir kısmı değiştirilerek ayarlanabilir ama bazılarının ıslak tutuş üzerinde olumsuz etkisi de olabilir. Lastik geliştirme mühendisi, RR ile ıslak tutuş arasında optimum dengeyi sağlamak için bu ayarlamaları yapmalıdır. Eğer lastiğin RR limitleri çok düşürülürse ıslak tutuş performansı olumsuz etkilenebilir.

Yuvarlanma direnci (RR) nedir?
Rolling Resistance (Dönme Direnci), lastik dönerken sürüş yönünün aksine etki eden bir kuvvettir. Araç yüküne bağlı olarak, lastik yol yüzeyi ile temas eden alanda deforme olur. Bu deformasyon, tıpkı kauçuk bir topun yere çarptıktan sonra atıldığı kadar yükseğe çıkmaması gibi iç kayıplara neden olur. Lastiğin dönme direnci, bir kuvvet (Newton) veya katsayı (RRC) olarak ifade edilebilir. Yuvarlanma direnci katsayısı, lastik yükü bölü dönme direnci kuvveti (N) olarak tanımlanır. Katsayının avantajı, farklı araçlara takılmak için tasarlanan lastiklerin daha kolay karşılaştırılmasına imkan vermesidir.

Yuvarlanma direnci aracın yakıt tüketimine nasıl katkı yapar? Yakıt tüketimini etkileyen diğer faktörler nelerdir?
Aracın motoru, yuvarlanma direncini telafi etmek için bir kuvvet sağlamalıdır. Bu, yakıt tüketir ve dolayısıyla aracın yakıt tüketimine katkıda bulunur. Genel bir kural olarak, yuvarlanma direncinin %6 düşürülmesi binek otomobillerde yakıt tüketimini %1 azaltır. Aracın yakıt tüketimini etkileyen başka pek çok faktör arasında şunlar sayılabilir: Aerodinamik, aracın ağırlığı, motorun türü, klima gibi yardımcı sistemler, yolun eğimi, kişisel sürüş tarzı, lastik basıncı seviyesi, hızlanmalar veya genel trafik koşulları.