Otomobil/Gizlilik Politikası

PRIVACY POLICY (B2B)

1. YASAL BİLGİLER

İşbu Gizlilik-Aydınlatma Metni (bundan böyle “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır) en son 14 Ocak 2021 tarihinde güncellenmiştir.

Kişisel Verilerinizin güvenliği bizim için son derece önemlidir. İşbu Aydınlatma Metni bizimle iletişim kurduğunuzda hakkınızda edindiğimiz veya web sitemiz/sitelerimiz aracılığıyla bize sağladığınız bilgileri nasıl işlediğimizi anlamanıza yardımcı olmak amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Merkezi River Plaza, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 Kat:13 - 34394 Şişli/ İstanbul adresinde bulunan Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. (bundan böyle "Pirelli” olarak anılacaktır) işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yazılı amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin "Veri Sorumlusu" olarak hareket edecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Adınız ve soyadınız, adresiniz, posta kodunuz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sizi tanımlamak için kullanılabilecek kişisel verileriniz (bundan böyle "Kişisel Veriler" olarak anılacaktır) Kanun’a uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Web sitemizde/sitelerimizde yer alan formları doldururken, sizinle iletişime geçmemizi talep ettiğinizde ve/veya belirli etkinlikler sırasında, aşağıda madde 3’te yazılı amaçlar doğrultusunda bazı Kişisel Verilerinizi tarafımızla paylaşmanız istenebilir. Bize ilettiğiniz Kişisel Veriler adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve doğum yeriniz, e-posta adresiniz ve bizimle etkileşimde bulunduğunuzda veya bizimle iletişime geçtiğinizde ilettiğiniz diğer bilgileri içerebilir.

Bizimle etkileşimde bulunduğunuzda, web sitemiz aracılığıyla bir soru sorduğunuzda, bir lastik kayıt formu gönderdiğinizde veya bizimle iletişime geçtiğinizde adınızı, soyadınızı, iletişim bilgilerinizi, e-posta adresinizi, ev adresinizi ve ilettiğiniz diğer bilgileri toplayabiliriz.

Kişisel verilerinin toplanmasındaki hukuki sebep açık rızanız, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde, verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

Teknik Bilgiler

Web sitemize/sitelerimize girdiğinizde, bilgisayarınızı ve tarayıcı programını veya internette gezinmek için kullandığınız herhangi bir mobil cihazı tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri toplayabiliriz. Bu bilgiler "Çerezler" adı verilen küçük metin dosyaları ve diğer benzeri bilgi teknolojisi teknikleri (bu belgede kapsamlı bir şekilde "Çerezler" olarak anılacaktır) yüklenerek toplanır. Diğer işlevlere ek olarak, web sitemizi/sitelerimizi tekrar ziyaret ettiğinizde, önceden depolanan Çerezler tarayıcınızı tanımamızı sağlar. Çerezler; benzersiz tanımlayıcıları, kullanıcı tercihlerini veya Çerez Politikamızda açıklanan diğer bilgileri depolayabilir.

2.5 Kullandığımız Çerezler hakkında diğer bilgiler için lütfen “Çerez Politikamıza” bakınız.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

3.1 Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlar için işleyebiliriz:

(i) web sitemize/sitelerimize kaydolmanıza imkan vermek;

(ii) destek taleplerinize yanıt vermek;

(iii) bilgi talep ettiğinizde, örneğin Pirelli tarafından sunulan yeni ürünler ve/veya hizmetler gibi, talep ettiğiniz bilgileri size sağlamak;

(iv) belirli faaliyetlere, etkinliklere, girişimlere veya yarışmalara katılmanıza imkan vermek amaçlarıyla

Kişisel Verilerinizin işbu madde 3’te belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesi, talebinizin yerine getirilmesi için gereklidir ve bu nedenle önceden onayınızın alınması gerekmemektedir.

3.2 Pirelli Kişisel Verilerinizi ayrıca, aşağıda madde 7'de açıklandığı şekilde ve önceden onay vermenize tabi olarak pazarlama amacıyla da kullanabilir.

3.3 Kişisel Verilerinizin paylaşımı ihtiyaridir, ancak işbu madde 3'te belirtilen amaçlar için gereklidir. Bize Kişisel Verilerinizi vermemeniz durumunda, bu faaliyetleri gerçekleştirmemiz mümkün olmayacaktır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel Verileriniz

(i) web sitemize/sitelerimize kaydolmanıza imkan vermek;

(ii) destek taleplerinize yanıt vermek;

(iii) bilgi talep ettiğinizde, örneğin Pirelli tarafından sunulan yeni ürünler ve/veya hizmetler gibi, talep ettiğiniz bilgileri size sağlamak;

(iv) belirli faaliyetlere, etkinliklere, girişimlere veya yarışmalara katılmanıza imkan vermek amaçlarıyla

 • Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan yurtiçi ve/veya yurtdışı ilgili departmanlar, iş ortakları, hizmet sağlacılar
 • Yurtdışında mukim Pirelli ana ortağı ve yurtiçi ve/veya yurtdışında mukim Pirelli grubu iştiraklari
 • Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar
 • Gerekli durumlarda resmi merci ve kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

5. KANUN KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri Pirelli üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Burada izin verilen işlemleri doğrudan gerçekleştirmek için Web Sitemizdeki tercih merkezinizi de kullanabilirsiniz.

  6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

  Kişisel veriler Pirelli bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu Politika’da da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise, Kanun’un 7. maddesi uyarınca Pirelli tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

  7. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

  Pirelli ve Avrupa’da yerleşik ana ortak ve Pirelli grup şirketleri, pazarlama faaliyetleri için özel onayınızın alınması durumunda size promosyon e-postası (haber bültenleri dahil) ve diğer ticari elektronik iletileri gönderme hakkına sahip olacaktır. Pirelli'nin size gönderdiği elektronik iletileri her zaman sınırlandırabilirsiniz. Tarafınıza gönderilecek e-postaları reddetmek için, Pirelli'nin size göndereceği herhangi bir e-postanın altındaki "abonelikten çık" etiketli bağlantıya tıklamanız yeterlidir.

  8. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN GİZLİLİK POLİTİKALARI

  İşbu Aydınlatma Metni, yalnızca Pirelli tarafından bilgilerin kullanılmasına ve açıklanmasına yöneliktir. Diğer web sitelerinin veya uygulamaların gizlilik politikalarından sorumlu değiliz ve bu kişilere bilgilerinizi vermeden önce üçüncü kişiler tarafından sağlanan yürürlükteki şartları, koşulları ve gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

  9. KÜÇÜKLERİN KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN SINIRLAMALAR

  Eğer reşit değilseniz, ebeveyninizin gerekli izni olmadan lütfen bizimle kendinizle ilgili Kişisel Verileri paylaşmayınız. Ebeveyn izni olmadan, reşit olmayan birinden Kişisel Veri topladığımızı öğrenirsek, bu bilgileri ebeveynin iznini almaksızın derhal sileceğiz. Reşit olmayan bir kişiden Kişisel Veri topladığımızı düşünmekteyseniz, lütfen privacy.dept@pirelli.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

  10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

  Kişisel Verilerinizi yetkisiz erişim, uygunsuz kullanım veya ifşa, yetkisiz değişiklik, yasadışı imha ve kazara kayıp gibi durumlardan korumak için yürürlükte olan güvenlik protokollerimiz mevcuttur. Veritabanlarımıza yalnızca gerekli olduğunda ve kişisel verilerin ne şekilde kullanılabileceğine dair katı kurallar çerçevesinde erişime izin veriyoruz.

  Giriş bilgilerinizin güvenliğini korumak sizin sorumluluğunuzdadır ve web sitemiz için başka herhangi bir sitede kullanabileceğiniz paroladan farklı benzersiz bir parola kullanmanızı öneririz.

  11. GİZLİLİK POLİTİKASININ DEĞİŞTİRİLMESİ

  Gizlilik yasaları ve uygulamaları sürekli olarak gelişmektedir. Politikalarımız ve prosedürlerimiz bu nedenle sürekli olarak gözden geçirilmektedir. İşbu Aydınlatma Metni zaman zaman değişebilir, ancak açık rızanız olmadan bu metin kapsamındaki haklarınızı daraltmayacağız. Bu metnin en son revize edildiği tarih, sayfanın üst kısmında belirtilmektedir.

  12. BİZE ULAŞIN

  Bu metin ile ilgili sorularınız varsa veya yukarıda 5. maddede yazılı haklardan birinin kullanılması amacıyla gelecek talepleriniz Pirelli tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler Pirelli’ye ‘Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13 Kat: 13, Esentepe, Şişli, İstanbul’ adresine kimlik tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edilerek, noter kanalıyla gönderilerek veya “ privacy.dept@pirelli.com ” adresine e-posta göndererek veya pirelli.kvkk@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak veya https://www.pirelli.com/tyres/tr-tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden online olarak başvuru yapılarak iletilebilecektir..

  Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Pirelli ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

  Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş.