ใส่ข้อมูลรุ่นมอเตอร์ไซค์ของคุณ เพื่อหายางที่ตอบโจทย์ที่สุด

สามารถขับขี่ได้ทั้งบนถนนและทางดิน

ขนาดที่มีจำหน่าย

ยางสำหรับการแข่งขัน Enduro ที่ใช้งานได้กับทุกขนาดเครื่องยนต์

ขนาดที่มีจำหน่าย