ใส่ข้อมูลรุ่นมอเตอร์ไซค์ของคุณ เพื่อหายางที่ตอบโจทย์ที่สุด

ยางโครงสร้าง X-Ply ที่ออกแบบมากเพื่อมอเตอร์ไซค์ทัวร์ริ่งโดยเฉพาะ

ขนาดที่มีจำหน่าย

ยางสำหรับขับขี่ในเมืองที่ปลอดภัยบนทุกพื้นผิวถนน ไม่ว่าเปียก หรือแห้ง

ขนาดที่มีจำหน่าย