ยางออนโรด

ยางสำหรับขับขี่ในเมืองที่ปลอดภัยบนทุกพื้นผิวถนน ไม่ว่าเปียก หรือแห้ง