ยางออนโรด

สุดยอดนวัตกรรมจากสนามแข่งสู่ถนน

ทุกวันคือการแข่งขัน

ยางที่มากความสามารถสำหรับรถจักรยานยนต์ HYPERSPORT ที่ใช้งานทั้งบนถนนและสนามแข่ง

ร้อน ดั่ง นรก