ยางออนโรด

เราไม่จำเป็นต้องมีปีกเพื่อจะไปได้ทุกที่

ยางสปอรท์ทัวร์ริ่งที่อายุการใช้งานยาวนานที่สุด

ยาง ANGEL™ CITY พัฒนามาจากยางยอดนิยม ANGEL™ GT