NYA EUROPEISKA DÄCKETIKETTER

EU bestämmelsen 1222/2009 kommer att träda i kraft den 1 november 2012 för alla däck för personbilar samt för lätta och tunga kommersiella bilar, producerade från och med 1 juli 2012. (Datum för produktionskoden blir då ”2712”.)
Målet är att förbättra säkerhet, ekonomisk och miljömässig effektivitet för vägtransport genom att lyfta fram bränsleeffektivitet (relaterat till rullmotstånd) och säkra däck (relaterat till bromsning på våt vägbana) med låg bullernivå. Dessa bestämmelser tillåter konsumenten att göra välinformerade beslut då de köper däck, med hänsyn till denna information tillsammans med andra faktorer som normalt sett tas hänsyn till vid köpbeslutsprocessen.