EU DÄCKMÄRKNINGS FÖRORDNING 1222/2009 - ALLMÄN INFO

Däckmärkningen är ett märke för fordonsdäck. Tillverkare av däck till personbilar, lätta och tunga lastbilar måste ange bränsleförbrukning, våtgrepp och bullerklassificering av produkten med hjälp av ett klistermärke eller en etikett med start i början av november 2012.

Denna information skall också ingå i det tekniska reklammaterialet. Däckets etikett kommer att använda en klassificering av de bästa (grön kategori "A") till den sämsta prestandan (röda kategorin "G" för bil och "F" för lastbil).

Detta initiativ är resultat av ett förslag från EU-kommissionen under 2008 och det är en del av handlingsplanen för energieffektivitet, i syfte att förbättra energiprestanda för produkter, byggnader och servicer för att minska energiförbrukningen med 20% fram till år 2020.

(Källa: Europeiska kommissionen)


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION SE ÄVEN:

Europeiska kommissionen för Energi >
WIKIPEDIA >

PIRELLI ENGAGEMANG

Pirelli, liksom hela däckbranschen, välkomnar införandet av däcketiketten som ett bra verktyg för att hjälpa slutanvändarna att samla in en del viktig information när de väljer nya däck. Men däcketiketten kan inte ersätta informationen som erbjuds av de tester som utförs av specialiserade tidningar. Trovärdiga, oberoende och tillförlitliga utvärderingar av däckens prestanda. Pirelli vill påminna alla slutanvändare om att det samlade värdet fördäcket inte kan bedömas endast av rullmotstånd, våt bromsprestanda och bullernivåer; det finns flera ytterligare faktorer (handling (vått och torrt), vattenplaning, beteende vid hög hastighet, bromsning på torrt, slitage, snöprestanda för vinterdäck, ...) som måste beaktas för att välja den bästa produkten som passar dina behov.

FAQS

Omfattas alla däck av förordningen?

Finns det några planer på att utfärda ett EU-beräkningsverktyg för drivmedelsbesparingar som visar effekten av olika märkta däck angående bränsleförbrukning / bränsleutgifter?

Finns det några planer på att inkludera regummerade däck?

Varför är "POR"-däck undantagna från märkning?

Hur efterlevs däckets märkningssystem?

Vad är skillnaden mellan gränser och graderingar?

Hur är det uppmätta väggreppet kopplat till trafiksäkerhet, särskilt när det gäller olika väglag (torrt, vått, snöigt, isigt)?

Vad är förhållandet mellan våtgrepp och rullmostånd?

Hur bidrar rullmoståndet till fordonets bränsleförbrukning? Vilka andra faktorer bidrar till bränsleförbrukningen?

Vad är rullmotstånd (RR)?