POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

1. INFORMAȚII JURIDICE

 

Această politică de date personale a fost actualizată ultima dată în data de 01 octombrie 2018.

 

1.1 Protecția datelor dumneavoastra personale este foarte importantă pentru noi. Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal („Politica de date personale”) acoperă și este concepută pentru a vă ajuta să înțelegeți modul în care procesăm informațiile pe care le colectăm în legătură cu dvs. atunci când interacționați cu noi sau pe care ni le furnizați prin intermediul site-urilor web.

 

1.2 Pirelli Tyres România S.R.L., cu sediul în Strada Drăgănesti 35, Slatina, județul Olt, Romania, inregistrată la Registrul Comerțului Olt sub nr. J28/864/2004, CUI 17060414 (denumită, în continuare, „Pirelli”, „noi”, „pe noi”sau „a noastră, al nostru, ale noastre, ai noștri", după caz) va acționa în calitate de „Operator” al datelor dvs. cu caracter personal pentru scopurile detaliate în Secțiunea 3.

 

2. COLECTAREA INFORMAȚIILOR

 

2.1 Colectăm date cu caracter personal care, conform legislației aplicabile privind protecția datelor, în special a Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumită și „GDPR”), includ informații care pot fi utilizate pentru a vă identifica, inclusiv - dar fără a se limita la - numele și prenumele dvs., adresa, codul ZIP/ poștal, orașul, țara, statul, numărul de telefon, e-mailul (denumite, în continuare, „Date personale”).


Informațiile pe care ni le furnizați
 

2.2 Este posibil să vi se solicite să ne furnizați anumite date cu caracter personal despre dvs., completând formularele publicate pe site-ul/-urile nostru/noastre, și/sau când solicitați să fim contactați și/sau în timpul unor anumite evenimente, în scopurile descrise în Secțiunea 3. Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați pot include numele dvs., data și locul nașterii, adresa de e-mail și orice alte informații pe care le furnizați atunci când interacționați cu noi sau când ne contactați.

 

2.2 Vă putem colecta numele, informațiile de contact, adresa de e-mail, adresa de domiciliu și orice alte informații pe care le furnizați atunci când interacționați cu noi, când adresați o întrebare pe site-ul nostru, trimiteți un formular de înregistrare a anvelopei sau când ne contactați.


Informații tehnice
 

2.3 Când răsfoiți site-urile noastre, este posibil să colectăm informații care pot fi utilizate pentru a vă identifica computerul și programul său de browser sau orice dispozitive mobile pe care le utilizați pentru a naviga pe Internet. Acestea sunt colectate prin instalarea de fișiere text de mici dimensiuni denumite „cookie-uri” și alte tehnici similare de tehnologie a informației (care sunt denumite în mod cuprinzător în acest document „Cookies”). În plus față de alte funcții, când vizitați site-ul nostru (site-urile noastre) din nou, cookie-urile stocate anterior ne permit să recunoaștem browserul dvs. Cookie-urile pot să stocheze identificatori unici, preferințe ale utilizatorilor sau alte informații, așa cum sunt descrise în paginile nostre din Politica Cookie.

 

2.4 Pentru orice alte informații despre cookie-urile pe care le folosim, vă rugăm să consultați pe site-ul nostru Politica Cookie.

 

3. UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

3.1 Putem folosi datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 

(i) pentru a vă permite înregistrarea pe site-urile noastre;

 

(ii) pentru a răspunde solicitărilor dvs. de asistență;

 

(iii) pentru a vă furniza informațiile pe care le-ați solicitat, prin exemplificare cu privire la noile produse și/sau servicii oferite de Pirelli;

 

(iv) pentru a vă permite să participați la anumite activități, evenimente, inițiative sau concursuri.

 

Prelucrarea datelor dvs. personale în sensul prezentei Secțiuni 3. este necesară pentru a vă îndeplini cererea și, prin urmare, nu necesită acordul dvs. prealabil.

 

3.2 Pirelli poate, de asemenea, să utilizeze datele dvs. personale în scopuri de marketing, după cum este descris în Secțiunea 7 de mai jos și sub rezerva acordului dvs. prealabil.

 

3.3 Furnizarea datelor dvs. personale este voluntară, dar necesară în sensul prezentei Secțiuni 3; în cazul în care nu ne furnizați datele dvs. personale, va fi imposibil să desfășurăm astfel de activități.

 

4. PARTAJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

4.1 Putem partaja datele dvs. personale atunci când legea permite acest lucru sau după cum urmează:

 

(a) Companiile din grupul Pirelli. Datele dvs. personale pot fi partajate cu Pirelli & C. S.p.A. și/sau oricare dintre filialele sale înregistrate în Europa.

 

(b) Terțe părți (Prestatori de servicii, Furnizori). În cazul în care datele dvs. personale vor fi furnizate în scopul participării la activități, evenimente, inițiative sau concursuri, datele dvs. personale pot fi prelucrate, de asemenea, de către prestatorii de servicii și/ sau societățile de asigurare încredințate de Pirelli. Aceste terțe părți sunt supuse unor acorduri de confidențialitate cu noi și alte restricții legale care le interzic utilizarea informațiilor pe care le furnizăm pentru orice alt scop decât pentru a efectua operațiunea respectivă, cu excepția cazului în care ați fost de acord în mod explicit sau v-ați exprimat în prealabil permisiunea față de acestea pentru utilizări suplimentare. Acestea vor acționa, dacă nu se specifică altfel, ca persoane imputernicite de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

(c) După cum este permis sau cerut de lege. În anumite situatii, s-ar putea să fim obligați să furnizăm date cu caracter personal ca răspuns la o hotărâre judecătorească valabilă, la o citație, la o cercetare guvernamentală sau în alte cazuri prevăzute de lege. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a raporta agențiilor de aplicare a legii orice activități pe care noi, cu bună-credință, le considerăm ilegale sau care încalcă legile aplicabile. Putem elibera anumite date cu caracter personal atunci când considerăm că o astfel de eliberare este în mod rezonabil necesară pentru a proteja drepturile, proprietatea și siguranța pentru ceilalți și pentru noi înșine, sau pentru a detecta, a preveni sau a aborda în alt mod problemele de fraudă, securitate sau de ordin tehnic.

 

(d) Tranzacție de afaceri. În cazul în care intenționăm să vindem sau să transferăm proprietatea sau controlul asupra oricărei afaceri sau asupra tuturor afacerilor, operațiunilor sau serviciilor noastre către o terță parte, este posibil să fie necesar să divulgăm datele dvs. personale unui potențial cumpărător atât înainte, cât și după cumpărare. Vom face acest lucru în conformitate și în consens cu legile privind protecția datelor care se aplică în cazul dvs. În orice caz, dacă vânzarea se va realiza, vom solicita părții destinatare să fie de acord să se supună în mod similar prevederilor acestei Politici de confidențialitate și să utilizeze și să dezvăluie datele dvs. personale numai conform dreptului pe care îl avem în mod similar conform acestei politici de confidențialitate. În cazul în care vânzarea nu se realizează, vom solicita potentialului cumpărător să nu utilizeze sau să dezvăluie datele dvs. personale în niciun fel și să le șteargă complet.

 

5. DREPTURILE DVS. PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

5.1 In conformitate cu legislatia privind protecția datelor cu carater personal, aveți mai multe drepturi aplicabile dumneavoastra. Dacă locuiți în UE, în conformitate cu prevederile GDPR, aveți dreptul de a accesa datele dvs. prelucrate de noi, de a le corecta, de a le șterge, de a limita/restricționa prelucrarea datelor dvs. care poate fi efectuată de noi și aveți dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale și dreptul de a fi notificat cu privire la eventualele încălcări ale datelor referitoare la siguranța datelor dvs. personale care pot pune în pericol drepturile dvs. de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal. Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta la dpo_ptr@pirelli.com. De asemenea, puteți depune o plângere la autoritatea competentă din țara dvs., în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Este posibil să nu putem accepta orice solicitare referitoare la anumite informații dacă vom considera că acest lucru ar încălca orice lege sau altă cerință legală sau alte drepturi ale persoanelor vizate.

 

6. PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

6.1 Vom păstra datele dvs. personale: (i) atâta timp cât contul dvs. este activ (dacă este cazul); (ii) pentru o perioadă de 1 (un) an de la ultimul contact, în cazul în care ați solicitat numai informații și/sau asistență; (iii) pentru perioada prevăzută în mod obligatoriu de legile europene aplicabile cu privire la datele cu caracter personal colectate în scopuri de activități specifice, evenimente, inițiative sau concursuri; (iv) în scopuri de marketing, pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la sfârșitul ultimului comunicat de la Pirelli, dacă nu ne solicitați altfel. De asemenea, vom păstra datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a ne conforma obligațiilor legale, pentru a solutiona litigiile și pentru a ne exercita drepturile (de exemplu: în scopuri defensive). Vom șterge datele dvs. personale la cererea dvs., dacă acest lucru este permis, în conformitate cu legile privind protecția datelor care se aplică în cazul dvs.

 

7. ANUNȚURI COMERCIALE ELECTRONICE

 

7.1 Pirelli și Companiile din Grupul Pirelli în Europa vor avea dreptul să vă trimită orice e-mail promoțional (inclusiv buletine de știri) și alte anunțuri comerciale electronice în baza acordării consimțământului dvs. specific pentru activitățile de marketing. Puteți limita oricand comunicarile pe care vi le trimite Pirelli. Pentru a refuza viitoarele e-mailuri comerciale, faceți clic pe link-ul „unsubscribe” (dezabonare) din partea de jos a oricărui e-mail trimis de Pirelli.

 

8. UNDE STOCĂM DATELE DVS. PERSONALE

 

8.1 Pirelli va păstra datele dvs. personale în sistemele sale IT stabilite în Uniunea Europeană.

 

9. POLITICILE DE CONFIDENȚIALITATE ALE TERȚILOR

 

9.1 Această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal se referă doar la utilizarea și divulgarea informațiilor de către Pirelli. Nu suntem responsabili pentru politicile altor site-uri sau aplicații și vă recomandăm să citiți toți termenii, condițiile și politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate de toți terții înainte de a le furniza informațiile dvs.

 

10. LIMITAREA DATELOR PERSONALE ALE MINORILOR

 

10.1 Dacă sunteți minor, vă rugăm să nu ne furnizați date personale despre dvs. fără acordul prealabil al persoanei care deține responsabilitatea parentală în ceea ce vă privește. Dacă aflăm că am colectat date personale de la un minor, fără consimțământul persoanei care deține responsabilitatea parentală, vom șterge imediat aceste informații. In situatia in care credeți că am colectat date cu caracter personal de la un minor, vă rugăm să ne contactați la dpo_ptr@pirelli.com.

 

11. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

11.1 Avem protocoale de securitate instalate pentru a vă proteja datele personale de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau dezvăluire, modificări neautorizate și distrugeri ilegale și pierderi accidentale. Permitem accesul la bazele noastre de date numai atunci când este necesar și atunci sub îndrumări stricte cu privire la utilizarea acestor date.

 

11.2 Este responsabilitatea dvs. să protejați securitatea informațiilor de conectare și vă recomandăm să utilizați o parolă unică pentru site-ul nostru, care să fie diferită de parola pe care o utilizați pe orice alt site.

 

12. MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

 

12.1 Legislația și practicile de confidențialitate se dezvoltă în mod constant. Politicile și procedurile noastre sunt, prin urmare, revizuite continuu. Politica noastră de confidențialitate se poate schimba la anumite intervale de timp, dar nu vă vom reduce drepturile în conformitate cu această politică de confidențialitate fără consimțământul dvs. explicit. Data ultimei revizuiri a politicii de confidențialitate este identificată în partea de sus a paginii.

 

13. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

 

13.1 Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal sau dacă doriți să revizuiți, să editați datele cu caracter personal sau să ne solicitați să ștergem datele personale stocate în bazele de date pe care le folosim în mod activ, vă rugăm să ne contactați la: dpo_ptr@pirelli.com. Pentru orice altă întrebare, puteți contacta Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la: dpo_ptr@pirelli.com