INFORMAtii legale

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE

Web Site-ul Pirelli este un serviciu on-line de informaţii şi comunicări furnizat de Pirelli & C S.p.A ("Pirelli").. Folosind acest site sau descărcând materiale de pe site, sunteţi de acord să respectaţi termenii şi condiţiile prevăzute aici. În cazul în care nu sunteţi de acord cu acestea, nu utilizaţi site-ul şi nu descărcaţi materiale de pe acesta.

UTILIZARE RESTRICTIONATA

Conţinutul paginilor Web Site-ului Pirelli este protejat de Copyright 1995-2016 Pirelli & C S.p.A. Toate drepturile rezervate. Nu se va copia, reproduce, transfera, încărca, publica sau distribui în niciun fel o parte din sau întregul conţinut al paginilor Web Site-ului Pirelli fără acordul prealabil scris al Pirelli, exceptând faptul că Pirelli este de acord să stocaţi în computerul dvs. sau să tipăriţi copii ale extraselor din aceste pagini, doar pentru uzul dvs. personal.

Cu excepţia cazului în care se indică altceva, mărcile şi logo-urile afişate pe acest Web Site sunt proprietatea PIRELLI sau a afiliaţilor acesteia. Acestea nu pot fi folosite pe alt Web Site decât Web Site-ul Pirelli fără acordul prealabil scris al Pirelli & C. S.p.A.. Denumirea Pirelli sau orice marcă ce include marca PIRELLI nu poate fi incorporata într-o adresă de Internet fără acordul prealabil scris al Pirelli &C S.p.A.

LIMITAREA RASPUNDERII

Informaţiile de pe acest Web Site sunt furnizate cu bună credinţă şi Pirelli consideră ca sunt corecte. Cu toate acestea, o parte care doreşte să achiziţioneze bunuri nu ar trebui să se bazeze pe acestea şi ar trebui să facă anchete specifice privind natura bunurilor şi a adecvării lor pentru utilizarea la care acestea vor fi puse. În consecinţă, toate informaţiile de pe acest site sunt furnizate fără nici o garanţie expresă, condiţie sau alt termen cu privire la calitatea oricăror bunuri specificate, adecvarea pentru orice scop anume sau non-încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală, precum şi toate garanţiile implicite, condiţiile sau termeni de acelaşi tip se exclud în mod expres. Pirelli nu va fi în niciun caz răspunzător pentru orice pierdere de venituri, profit, de afaceri, contracte sau fonduri comerciale sau orice pierdere indirectă sau financiară suferită de o parte, indiferent dacă apar în contract, din neglijenţă sau în alt mod.;

Informaţiile de pe acest Web Site pot include inexactităţi tehnice sau erori tipografice. Informatiile pot fi schimbate sau actualizate fara notificare. Pirelli poate aduce îmbunătăţiri şi / sau schimbari la produsele descrise în acest Web Site fără preaviz.

LINK-URI

Pirelli nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru materialele create sau publicate de terţe părţi catre care paginile Web Site-ului Pirelli au un link. Dacă vă decideţi să vizitaţi orice site legat o faceti pe propriul dumneavoastra risc si este responsabilitatea dumneavoastra de a lua toate măsurile împotriva viruşilor sau a altor elemente distructive. Link-urile nu implică faptul că Pirelli sponsorizează sau este afiliat cu orice entitate ale cărei produse pentru servicii sunt descrise în acest sens.

INFORMATII DE LA DUMNEAVOASTRA

Orice materiale trimise către Pirelli, de exemplu prin e-mail sau prin intermediul paginilor World Wide Web, vor fi considerate că nu sunt confidenţiale. Pirelli nu va avea nici o obligaţie de orice fel cu privire la astfel de materiale şi Pirelli va fi liber de a reproduce, utiliza, dezvălui, afişa, transforma, crea lucrări derivate şi a distribui materialele catre alţii, fără limitare. Mai mult, Pirelli va fi liber să utilizeze orice idei, concepte, know-how sau tehnici conţinute în aceste materiale în orice scop, inclusiv dar nu limitat la, dezvoltarea, producerea şi comercializarea de produse care încorporează astfel de materiale. Dumneavoastră garantaţi că aceste materiale sunt apte pentru publicare şi sunteţi de acord să despăgubiţi Pirelli în cazul în care o terţă parte întreprinde acţiuni împotriva Pirelli în legătură cu astfel de materiale.

COOKIE-URI

Un modul cookie (adică un mic fişier de date pe care anumite Web Site-uri il pot trimite la adresa dvs. atunci când le vizitaţi) poate fi pus în unele părţi ale site-ului nostru, cu scopul de urmărire a modelului de trafic al utilizatorilor. Dacă preferaţi să nu primiţi cookie-uri, puteţi seta browser-ul să vă avertizeze înainte de a accepta cookie-uri şi sa le refuzati ori de câte ori browser-ul dumneavoastră vă avertizează cu privire la prezenţa lor. De asemenea, puteţi refuza toate cookie-urile dezactivându-le din browser-ul dumneavoastra.

LEGEA SI JURISDICTIA

Pentru orice litigiu care rezultă din aceşti termeni si condiţii şi activităţile ce fac obiectul acestora, Tribunalul din Milano, Italia nu va avea jurisdicţie exclusiva si se vor aplica legile italiene. Pirelli îşi rezervă totuşi dreptul de a iniţia procedurile judiciare în altă ţară decât Italia, pentru a proteja interesele sale sau de a asigura respectarea drepturilor sale ori de câte ori consideră că este necesar să se facă acest lucru.