Proiecte in curs

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”
-CO-FINANŢAT PRIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
SLATINA, 19 NOIEMBRIE 2015


Încheierea proiectului „Extinderea capacității de producție a anvelopelor motorsport prin achiziția de echipamente moderne și inovative – Pirelli Tyres Romania S.R.L” - Proiect co-finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

PIRELLI TYRES ROMANIA SRL, cu sediul în Slatina, jud.Olt anunță finalizarea proiectului „Extinderea capacității de producție a anvelopelor motorsport prin achiziția de echipamente moderne și inovative – Pirelli Tyres Romania S.R.L” co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene desemnat ca Autoritate de Management a Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice la data de 09.04.2015.

Proiectul a fost implementat în localitatea SLATINA in perioada 10.04.2015 – 19.11.2015 si are o valoare totala de 31.827.239 de lei.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Laura Lapusneanu - Sef Oficiu juridic
Tel. 0249 507 335, Fax: 0249507 371
e-mail: laura.lapusneanu@pirelli.com


PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE“ 
“INVESTIŢII PENTRU VIITORUL DUMNEAVOASTRĂ“ 


“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro” 

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”


Anunt 10.04.2015

Beneficiar: Pirelli Tyres Romania SRL

Denumire proiect:
„Extinderea capacitatii de productie a anvelopelor motorsport prin achizitia de echipamente moderne si inovative – Pirelli Tyres Romania S.R.L” – Proiect co-finantat de UNIUNEA EUROPEANA prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

PIRELI TYRES ROMANIA SRL, cu sediul in Slatina, jud.Olt, anunta inceperea proiectului „Extinderea capacitatii de productie a anvelopelor motorsport prin achizitia de echipamente moderne si inovative – Pirelli Tyres Romania S.R.L” co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene desemnat ca Autoritate de Management a Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice la data de 09.04.2015.
Valoarea totala a proiectului este de 34.965.142 de lei din care alocarea financiara nerambursabila este de 4.445.550 de lei, reprezentand finantare nerambursabila FEDR de 3.823.173 de lei si finantare nerambursabila acordata de Bugetul de stat de 622.377 de lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 8 luni si 20 de zile, in perioada 10.04.2015 – 31.12.2015.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:
Persoana de contact : Laura Lapusneanu
Telefon: 0249 507 335
Fax: 0249 507 371
e-mail: laura.lapusneanu@pirelli.com


Anunt 28.04.2016

Beneficiar: Pirelli Tyres Romania SRL