Technologia seal inside

Pirelli wprowadza na rynek nową technologię "Seal Inside" czyli "wewnętrzne uszczelnienie", która zapewnia wydłużoną zdolność poruszania się, aby bezpiecznie prowadzić pojazd w przypadku przebicia opony.

Co to jest Seal Inside?

Technologia Seal Inside (SI) to typ konstrukcji opony, która pozwala kontynuować jazdę bez utraty ciśnienia powietrza, nawet po przebiciu opony przez przedmiot z zewnątrz, pokrywając prawie 85% możliwych przyczyn utraty ciśnienia*.

Aby rozpoznać wszystkie produkty Pirelli wyposażone w tę nową technologię logo Seal Inside umieszczone jest na ścianie bocznej opony.

* Technologia Seal Inside jest skuteczna dla większości przebić poza tymi, które zagrażają integralności opony.


Jak to działa?

W przypadku przebicia opony na wylot osnowy, bez względu na to czy przedmiot zewnętrzny tkwi wewnątrz opony czy nie, w obszarze pokrywającym się ze wzorem bieżnika znajduje się warstwa klejąca, która szczelnie blokuje wyciek powietrza.

Technologia Seal Inside radzi sobie z przebiciem natychmiast a jej szybkie i skuteczne działanie, w większości przypadków sprawia, że kierowca nie wie nawet, że opona jest przebita.

Obowiązujące zalecenia

Instrukcja naprawy

Osiągi