PRZEPISY UNIJNE DOTYCZĄCE OZNACZENIA OPON 1222/2009 – INFORMACJE OGÓLNE

Oznaczenie opony jest cechą opon pojazdów mechanicznych. Producenci opon dla samochodów osobowych, lekkich i ciężkich samochodów ciężarowych, od listopada 2012 zobowiązani są do podania na naklejce lub etykiecie zużycia paliwa, przyczepności na mokrej nawierzchni i klasyfikacji hałasu produktu.

Informacje te muszą być również zawarte w technicznych materiałach promocyjnych. Opony oznaczone są zgodnie z klasyfikacją od najlepszych osiągów (kategoria zielona "A") do najgorszych (kategoria czerwona "G" dla samochodu osobowego i "F" dla pojazdów ciężarowych).

Inicjatywa ta wynika z propozycji Komisji UE z 2008 roku i jest częścią planu działania dotyczącego efektywności energetycznej, zaprojektowanego celem poprawy charakterystyki energetycznej produktów, budynków i usług, aby zredukować zużycie energii o 20% do 2020 roku.

(Źródło: Komisja Europejska)

ABY UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE ZOBACZ:

Europejska Komisja ds. Energii>

WIKIPEDIA >

ZOBOWIĄZANIE PIRELLI

Pirelli, tak jak cała branża oponiarska, przyjęła z zadowoleniem wprowadzenie oznaczeń opon jako dobrego narzędzia do pomocy użytkownikom końcowym w zbieraniu niezbędnych informacji przy wyborze nowych opon. Ale oznaczenia opon nie zastępują wielu informacji zawartych w testach przeprowadzanych przez specjalistyczne magazyny, które dostarczają wiarygodnych, niezależnych i solidnych ocen osiągów opon. Pirelli chciałoby przypomnieć wszystkim użytkownikom końcowym, że całkowita ocena opony nie może być określona wyłącznie w oparciu o opór toczenia, hamowanie na mokrej nawierzchni i hałas zewnętrzny; istnieje kilka dodatkowych elementów (zachowanie na mokrej i suchej nawierzchni), aquaplaning, zachowanie się przy wysokiej prędkości, hamowanie na suchej nawierzchni, zużycie, osiągi na śniegu dla opon zimowych, ...), które muszą zostać wzięte pod uwagę przy wyborze najlepszego produktu spełniającego Wasze potrzeby.

Częste Pytania

Czy wszystkie opony objęte są zakresem Rozporządzenia?

Czy są plany wydania unijnego kalkulatora oszczędności paliwa pokazującego wpływ odmiennie oznaczonych opon na zużycie paliwa/wydatki na paliwo?

Jaka jest różnica pomiędzy normą a klasyfikacją?

Dlaczego opony „POR” zostały wyłączone z oznaczenia?

Jak zapewnia się stosowanie przepisów dotyczących oznaczenia opon?

Czy są plany włączenia opon bieżnikowanych?

Jak mierzona przyczepność na mokrej nawierzchni jest powiązana z bezpieczeństwem ruchu drogowego, w szczególności, jeżeli chodzi o różne warunki drogowe (nawierzchnia sucha, mokra, pokryta śniegiem, oblodzona)?

Jaki jest związek pomiędzy przyczepnością na mokrej nawierzchni a oporem toczenia (RR)?

Jak opór toczenia (RR) wpływa na zużycie paliwa w pojeździe? Jakie inne czynniki mają wpływ na zużycia paliwa?