Lainmukainen Tiedotus

 

KÄYTTÖEHDOT

Pirellin WWW-sivusto on ajantasainen tieto- ja viestintäpalvelu, jonka toimittaja on Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli"). Tätä sivustoa käyttämällä tai noutamalla sivustosta aineistoa käyttäjä suostuu noudattamaan tässä tiedonannossa esitettyjä ehtoja. Joka ei suostu noudattamaan niitä, ei saa käyttää sivustoa eikä noutaa siitä aineistoa.

RAJOITETTU KÄYTTÖ

Pirellin WWW-sivuston sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeudellisesti: Copyright © 1995-2015 Pirelli & C. S.p.A. Kaikki oikeudet pidätetään. Pirellin WWW-sivuston sivujen sisältöä ei saa edes osittain kopioida, monistaa, välittää, siirtää toiselle koneelle, julkaista eikä levittää millään tavalla ilman Pirellin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta; poikkeuksena tästä käyttäjä saa kuitenkin tallentaa tietokoneeseensa tai tulostaa otteita näistä sivuista vain henkilökohtaiseen käyttöönsä.

Tässä WWW-sivustossa näkyvät tavaramerkit ja logot ovat Pirellin ja sen tytäryhtiöiden (joita yhdessä nimitetään "Pirelli-konserniksi") omaisuutta. Niitä ei saa käyttää muualla kuin Pirellin WWW-sivustossa ilman Pirelli S.p.A:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Pirellin nimeä tai tavaramerkkiä, mukaan lukien tavaramerkki PIRELLI, ei saa käyttää osana Internet-osoitetta ilman Pirelli S.p.A:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tässä WWW-sivustossa annetut tiedot esitetään hyvässä uskossa, ja Pirelli uskoo niiden olevan tarkkoja. Tuotteiden ostamisesta kiinnostuneen osapuolen ei kuitenkaan pidä luottaa niihin, vaan osapuolen on tehtävä erityinen tiedustelu tuotteiden luonteesta ja niiden soveltuvuudesta aiottuun käyttöön. Tässä WWW-sivustossa esitetyt tiedot annetaan ilman nimenomaista takuuta tai ehtoa koskien määrättyjen tuotteiden laatua, niiden soveltuvuutta johonkin määrättyyn tarkoitukseen tai immateriaaliomaisuusoikeuksien loukkaamattomuutta. Täten kaikki epäsuorat takuut ja muut samankaltaiset ehdot suljetaan nimenomaan pois. Pirelli ei ole missään tapauksessa vastuussa tulojen, voiton, liiketoimien, sopimusten tai asiakaskunnan menetyksestä eikä jonkin osapuolen kärsimästä epäsuorasta tai taloudellisesta menetyksestä, johtuu se sitten sopimuksesta, laiminlyönnistä tai muusta syystä.

Tässä WWW-sivustossa annetut tiedot voivat sisältää teknisiä epätarkkuuksia ja painovirheitä. Tietoja voidaan muuttaa tai päivittää ilman ennakkoilmoitusta. Pirelli voi myös tehdä parannuksia ja/tai muutoksia tässä WWW-sivustossa esitettyihin tuotteisiin ilman ennakkoilmoitusta.

LINKIT

Pirelli ei ole vastuussa sellaisten kolmansien osapuolten luomasta tai julkaisemasta aineistosta, johon Pirellin WWW-sivuista on linkki. Jos käyttäjä päättää käydä jossakin linkitetyssä sivustossa, hän tekee sen omalla vastuullaan; lisäksi käyttäjän vastuulla on viruksia ja muita haitallisia tekijöitä vastaan suunnattuihin toimenpiteisiin ryhtyminen. Linkit eivät merkitse sitä, että Pirelli tukisi siinä kuvattujen tuotteiden tai palvelujen toimittajaa tai olisi mitenkään yhteydessä tällaiseen toimittajaan.

KÄYTTÄJÄLTÄ SAADUT TIEDOT

Pirellille esimerkiksi sähköpostin tai WWW-sivujen välityksellä lähetettyä aineistoa ei pidetä luottamuksellisena. Pirellillä ei ole mitään velvollisuuksia tällaista aineistoa kohtaan, ja Pirelli saa vapaasti monistaa, käyttää, julkistaa, esittää, muuntaa ja levittää tällaista aineistoa sekä valmistaa siitä johdannaisia rajoituksetta. Pirelli saa lisäksi käyttää vapaasti tällaiseen aineistoon sisältyviä ideoita, käsitteitä, osaamista ja menetelmiä mihinkä tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien—mutta ei niihin rajoittuen—tällaista aineistoa sisältävien tuotteiden kehitys, valmistus ja markkinointi. Käyttäjä takaa, että tällainen aineisto on julkaisukelpoista ja suostuu maksamaan korvausta Pirellille, jos joku kolmas osapuoli nostaa tällaista aineistoa koskevan kanteen Pirelliä vastaan.

EVÄSTEET

Eväste (pieni tiedosto, jonka jotkin WWW-sivustot mahdollisesti lähettävät niissä vierailevan käyttäjän osoitteeseen) voidaan sijoittaa sivustomme johonkin kohtaan käyttäjän liikennetapojen jäljittämiseksi. Jos käyttäjä ei halua vastaanottaa evästeitä, hän voi säätää selaimensa antamaan varoituksen ennen evästeiden hyväksymistä ja kieltäytyä vastaanottamasta niitä selaimen antaessa niistä ilmoituksen. Kaikki evästeet voidaan myös torjua lopettamalla niiden vastaanottaminen selaimesta käsin.

LAKI JA OIKEUDENKÄYTTÖ

Italiassa sijaitsevalla Milanon oikeusistuimella on yksinomainen tuomiovalta kaikissa erimielisyyksissä, jotka liittyvät näihin ehtoihin ja niitä koskeviin toimenpiteisiin, ja niihin sovelletaan Italian lakia. Pirelli kuitenkin pidättää itselleen oikeuden aloittaa oikeudenkäynnin muissakin maissa ja paikoissa kuin Italia tai Milano katsoessaan sen tarpeelliseksi etujensa suojaamiseksi tai oikeuksiensa tukemiseksi.

TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVIA TIETOJA

Seuraava luettelo on ajantasalla oleva luettelo Pirelli-konsernin eri puolilla maailmaa omistamista tavaramerkeistä. Pirelli-konsernilla on yksinomainen oikeus, omistusoikeus ja intressi kaikkiin seuraavassa lueteltuihin tavaramerkkeihin. Mikään kolmas osapuoli ei saa millään tavalla käyttää yhtäkään näistä tavaramerkeistä, ellei Pirelli & C. S.p.A. ole etukäteen antanut kirjallista lupaa tälle osapuolelle ja ellei käyttö ole luvassa mainittujen ehtojen mukaista.