ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΑΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ