ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΑ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

DNA ΠΙΣΤΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ