ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΑ

EΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΝΕΣ H ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ. ΧΑΡΑΓΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΒΡΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ