ΈΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌ ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΔΡΌΜΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΈΣ Ή ΥΓΡΈΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ

Το εξωτερικό προφίλ και η εσωτερική δομή είναι σχεδιασμένα για μεγιστοποίηση των διαστάσεων της επιφάνειας επαφής.
Οι γεωμετρίες των ζωνών και τα υλικά στοχεύουν στη βελτιστοποίηση των πλευρικών δυνάμεων που παράγονται στις στροφές μιας αγωνιστικής πίστας.

SLICK
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

Οι σημάνσεις στα πλευρά των ελαστικών προσδιορίζουν τη βασική διάσταση του ελαστικού, τη διάμετρο και το πλάτος ζάντας. Ακολουθεί η ανάλυση δύο διαφορετικών τύπων σημάνσεων που συνήθως βλέπουμε στα πλευρά των ελαστικών ράλι.

Τα ελαστικά προσδιορίζονται από δύο γράμματα, για παράδειγμα:
DH Το πρώτο δηλώνει τον τύπο του πέλματος:
D - dry - στεγνό (για χρήση σε στεγνό δρόμο)
W - wet – βρεγμένο (για χρήση σε βρεγμένο δρόμο)

Το δεύτερο δηλώνει τη σκληρότητα της τελικής γόμας που χρησιμοποιείται, η οποία μπορεί να είναι:
H - HARD - ΣΚΛΗΡΗ
M - MEDIUM - ΜΕΤΡΙΑ
S - SOFT - ΜΑΛΑΚΗ
SS - SUPERSOFT – ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
​Για την τοποθέτηση των ελαστικών απευθυνθείτε σε ειδικούς οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό και ακολουθούν ασφαλείς διαδικασίες.
Πριν τοποθετήσετε τα ελαστικά καθαρίστε την επιφάνεια των εδράσεων και την περιοχή της ζάντας που έρχεται σε επαφή με το ελαστικό. Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ ειδικά λιπαντικά για την τοποθέτηση των ελαστικών. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σιλικόνη ή λιπαντικά με βάση το πετρέλαιο.
Ελέγξτε την κατάσταση των βαλβίδων για να αποφύγετε την απώλεια αέρα: Επιθεωρήστε τις τσιμούχες στις μεταλλικές βαλβίδες. Ελέγξτε τη στεγανότητα τους και προσέξτε για σχισίματα ή ρωγμές. Αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τις. Όταν χρησιμοποιείτε το ελαστικό, βάζετε πάντα το κάλυμμα της βαλβίδας.
Συμβουλευτείτε τις ενδείξεις που υπάρχουν στο πλευρό του ελαστικού αναφορικά με την κατεύθυνση κύλισης και τη σωστή τοποθέτηση των εσωτερικών και εξωτερικών πλευρών, εάν προσδιορίζονται. Χρησιμοποιείτε τον κλωβό ασφαλείας όταν φουσκώνετε τα ελαστικά. Πριν ξεμοντάρετε το ελαστικό από τη ζάντα, αφαιρέστε όλο τον αέρα βγάζοντας τον εσωτερικό μηχανισμό της βαλβίδας.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ
Οι θερμοκρασίες του πέλματος είναι ένας άριστος δείκτης για την επιλογή της τελικής γόμας και τη βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων της γεωμετρίας του οχήματος όπως το κάμπερ και η σύγκλιση.
Συνιστούμε τη μέτρηση της θερμοκρασίας σε τρία διαφορετικά σημεία: εσωτερικό, κέντρο, εξωτερικό πέλμα.
Συγκεκριμένα, οι μέσες θερμοκρασίες πρέπει να είναι αυτές που αναγράφονται στον πίνακα, η διαφορά μεταξύ των τιμών που έχουν μετρηθεί εσωτερικά, στο κέντρο και εξωτερικά πρέπει να είναι μάξιμουμ 20°, ενώ η διαφορά μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα δεν πρέπει να είναι πάνω από 25°. Εάν αυτές οι τιμές ξεπεραστούν, σας συνιστούμε να επιλέξετε διαφορετική τελική γόμα ή να ρυθμίσετε τη γεωμετρία των αναρτήσεων.
Λειτουργικές πιέσεις: Οι τιμές της λειτουργικής πίεσης εξαρτώνται από τη διάσταση του ελαστικού σε σχέση με το φορτίο στο οποίο υπόκειται. Δηλαδή, η πίεση διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου, το βάρος του, τη θέση του κινητήρα, την αεροδυναμική και τις συνθήκες χρήσης.
Όσο αυξάνεται το βάρος του οχήματος, η αεροδυναμική πίεση, η ταχύτητα και η επιτάχυνση, τόσο πρέπει να αυξάνεται και η πίεση των ελαστικών.
Γενικά, οι πιέσεις των ‘προθερμασμένων ελαστικών’ κυμαίνονται από 1,9 – 2,2 bar για τα μοντέλα GT και από 2.0 – 2,5 bar για τα αυτοκίνητα τουρισμού. Οι αρχικές πιέσεις μεταβάλλονται για να επιτευχθούν αυτές οι τιμές, ανάλογα με το εάν τα ελαστικά είναι προθερμασμένα ή χρησιμοποιούνται ‘κρύα’. Η πίεση στα ‘προθερμασμένα’ ελαστικά μπορεί να είναι ελαφρώς χαμηλότερη σε σχέση με τα ‘κρύα’. Η διαφορά μπορεί να φτάνει στα 0,3 – 0,5 bar ανάλογα με το είδος του συστήματος προθέρμανσης, το χρόνο παραμονής και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε καμία περίπτωση τα ελαστικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με πιέσεις κάτω από 1,6 bar.
Προσοχή: Η υπερβολικά χαμηλή πίεση μπορεί να οδηγήσει σε κλατάρισμα λόγω υπερβολικού φορτίου στα πλευρά ή αποκόλληση από τη ζάντα. Χρησιμοποιώντας άζωτο ή ξηρό αέρα για το φούσκωμα των ελαστικών, περιορίζεται η μεταβολή της πίεσης όσο η θερμοκρασία αυξάνεται, που σημαίνει μεγαλύτερη ακρίβεια στον προσδιορισμό των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας.

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ PIRELLI