ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1222/2009 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Ετικέτα Ελαστικού είναι το διακριτικό γνώρισμα των ελαστικών αυτοκινούμενων οχημάτων. Κατασκευαστές ελαστικών αυτοκινήτων, ελαφρών και βαρέων φορτηγών πρέπει να προσδιορίζουν την κατανάλωση καυσίμου, την πρόσφυση στο βρεγμένο και την κατάταξη θορύβου του προϊόντος με ένα αυτοκόλλητο ή μία ετικέτα από το Νοέμβριο του 2012.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης σε τεχνικά προωθητικά υλικά. Στην ετικέτα το ελαστικό θα κατατάσσεται σε μία κλίμακα επιδόσεων που ξεκινά από την πράσινη κατηγορία "A" για άριστες επιδόσεις και φτάνει μέχρι την κόκκινη "G” (για Αυτοκίνητα) ή “F” (για Φορτηγά) που είναι η κατώτερη.

Η πρωτοβουλία προέρχεται από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2008 και εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης, που σκοπό έχει να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση προϊόντων, κτιρίων και υπηρεσιών με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έως 20% μέχρι το 2020.

(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή)


ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

European Commission for Energy >
WIKIPEDIA >

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ PIRELLI

Η Pirelli, και ολόκληρη η βιομηχανία ελαστικών, καλωσορίζει την καθιέρωση της ετικέτας ελαστικού ως ενός καλού εργαλείου που θα βοηθήσει τους τελικούς χρήστες στη συλλογή ορισμένων απαραίτητων πληροφοριών όταν επιλέγουν νέα ελαστικά. Ωστόσο η ετικέτα ελαστικού δεν μπορεί να υποκαταστήσει το εύρος πληροφοριών που προσφέρουν δοκιμές από εξειδικευμένα περιοδικά. Αξιόπιστες, ανεξάρτητες και έγκυρες αξιολογήσεις για τις επιδόσεις των ελαστικών. Η Pirelli θα ήθελε να υπενθυμίσει σε όλους τους τελικούς χρήστες ότι η συνολική αξία του ελαστικού δεν μπορεί να κριθεί μόνο από την αντίσταση κύλισης, το φρενάρισμα στο βρεγμένο και τις τιμές εξωτερικού θορύβου. Υπάρχουν αρκετά ακόμα στοιχεία [κράτημα (βρεγμένο και στεγνό), υδρολίσθηση, συμπεριφορά στις υψηλές ταχύτητες, φρενάρισμα στο στεγνό, φθορά, επιδόσεις χειμερινών ελαστικών στο χιόνι, ...] που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος για κάθε ανάγκη.

ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Σήμανσης Ελαστικών 1222/2009 θα παρέχει τυποποιημένες πληροφορίες για τρεις δείκτες απόδοσης:

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΥΙΣΜΟΥ

Σε σχέση με τα ελαστικά
Αντίσταση κύλισης

Η Οδηγία απαιτεί όλα τα ελαστικά που θα κατασκευάζονται μετά τον Ιούνιο του 2012 και θα πωλούνται στην Ε.Ε. μετά το Νοέμβριο του 2012 να φέρουν ένα αυτοκόλλητο ή μία ετικέτα στην εγγύτερη περιοχή που θα επιδεικνύεται στον τελικό χρήστη πριν την αγορά(*).

Η ετικέτα προσφέρει στους τελικούς χρήστες κάποιες σημαντικές πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στην επιλογή νέων ελαστικών.
(*) Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να δίδονται για ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφρών φορτηγών και βαρέων οχημάτων.

Η αντίσταση κύλισης είναι μία δύναμη που επενεργεί αντίθετα στην κατεύθυνση της πορείας κατά την κίνηση του ελαστικού.

Αν λάβουμε υπόψη ότι τα ελαστικά ευθύνονται για το 20% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου στα αυτοκίνητα και μέχρι 35% στα φορτηγά, είναι σημαντικό να επιτυγχάνονται χαμηλές τιμές Αντίστασης Κύλισης.
Ας δούμε πώς λειτουργεί: λόγω του φορτίου του οχήματος, το ελαστικό παραμορφώνεται στην περιοχή επαφής με την επιφάνεια του δρόμου διαχέοντας ενέργεια με τη μορφή θερμότητας. Όσο περισσότερο παραμορφώνεται, τόσο υψηλότερη είναι η αντίσταση κύλισης και συνεπώς τόσο μεγαλύτερη η κατανάλωση και οι εκπομπές CO2.

Στην ετικέτα ελαστικού της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η αντίσταση κύλισης εκφράζεται σε κατηγορίες, ξεκινώντας από την Α (η καλύτερη κατηγορία) μέχρι την F για βιομηχανικά οχήματα και τη G για επιβατικά (η χειρότερη κατηγορία).
Η διαφορά μεταξύ κάθε κατηγορίας σημαίνει μείωση ή αύξηση στην κατανάλωση της τάξης του 2,5% - 4,5% για τα αυτοκίνητα και 5%-8% για τα Φορτηγά. Σε ένα αυτοκίνητο αυτό διατυπώνεται και σε 0,1l/100km.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σε σχέση με τα ελαστικά
Πρόσφυση στο βρεγμένο

Η Οδηγία απαιτεί όλα τα ελαστικά που θα κατασκευάζονται μετά τον Ιούνιο του 2012 και θα πωλούνται στην Ε.Ε. μετά το Νοέμβριο του 2012 να φέρουν ένα αυτοκόλλητο ή μία ετικέτα στην εγγύτερη περιοχή που θα επιδεικνύεται στον τελικό χρήστη πριν την αγορά(*).

Η ετικέτα προσφέρει στους τελικούς χρήστες κάποιες σημαντικές πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στην επιλογή νέων ελαστικών. (*) Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να δίδονται για ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφρών φορτηγών και βαρέων οχημάτων.

Η πρόσφυση στο βρεγμένο είναι από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ασφαλείας ενός ελαστικού. Άριστη πρόσφυση στο βρεγμένο σημαίνει μικρότερες αποστάσεις φρεναρίσματος οδηγώντας στη βροχή.Υπάρχουν και άλλες σημαντικές παράμετροι ασφαλείας αλλά η πρόσφυση στο βρεγμένο θεωρείται η πιο αντιπροσωπευτική για τη σύγκριση διαφορετικών ελαστικών.
Στα αυτοκίνητα, η διαφορά μεταξύ κάθε κατηγορίας σημαίνει αύξηση ή μείωση στην απόσταση ακινητοποίησης σχεδόν 3 - 6 μέτρων φρενάροντας από 80km/h.

ΕΠIΠΕΔΟ ΘOPYBOY

Σε Σχεση Mε To
Επiπεδο Εξωtepikoy Θopyboy (DB)

Η Οδηγία απαιτεί όλα τα ελαστικά που θα κατασκευάζονται μετά τον Ιούνιο του 2012 και θα πωλούνται στην Ε.Ε. μετά το Νοέμβριο του 2012 να φέρουν ένα αυτοκόλλητο ή μία ετικέτα στην εγγύτερη περιοχή που θα επιδεικνύεται στον τελικό χρήστη πριν την αγορά(*).

Η ετικέτα προσφέρει στους τελικούς χρήστες κάποιες σημαντικές πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στην επιλογή νέων ελαστικών. (*) Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να δίδονται για ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφρών φορτηγών και βαρέων οχημάτων.

Ο θόρυβος από την κυκλοφορία είναι περιβαλλοντικό ζήτημα που προσδιορίζεται από διάφορους παράγοντες όπως:
Πυκνότητα κυκλοφορίας
Τύπος οχήματος
Στυλ οδήγησης
Αλληλεπίδραση Ελαστικού – Δρόμου

Η τιμή που αναφέρεται στην ετικέτα δεν είναι ο εσωτερικός θόρυβος που αντιλαμβάνεται ο οδηγός κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά ο εξωτερικός θόρυβος, που συμβάλλει στην ηχορύπανση.

Αυτός εκφράζεται σε decibel (dB) και χωρίζεται σε 3 κατηγορίες:
1 μαύρο ηχητικό κύμα = 3dB λιγότερο από το μελλοντικό αυστηρότερο Ευρωπαϊκό όριο. 2 μαύρα ηχητικά κύματα = ήδη συμμορφώνεται με το μελλοντικό Ευρωπαϊκό όριο. 3 μαύρα ηχητικά κύματα = συμμορφώνεται με το τρέχον Ευρωπαϊκό όριο.
Όσο περισσότερες μαύρες μπάρες απεικονίζονται στην ετικέτα, τόσο πιο θορυβώδες είναι το ελαστικό.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλα τα ελαστικά περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας;

Τι είναι αντίσταση κύλισης (RR)?

Πώς η RR συμβάλλει στην κατανάλωση του αυτοκινήτου; Ποιοι άλλοι παράγοντες συμβάλλουν στην κατανάλωση καυσίμου;

Ποια είναι η σχέση μεταξύ πρόσφυσης στο βρεγμένο και RR?

Πώς συνδέεται η πρόσφυση στο βρεγμένο με την οδική ασφάλεια, κυρίως όταν έχουμε διαφορετικές οδικές συνθήκες (στεγνό, βρεγμένο, χιόνι, πάγος);

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ορίου και κατηγορίας;

Πώς διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την Οδηγία ετικέτας ελαστικού;

Γιατί τα ελαστικά „POR“ εξαιρούνται από τη σήμανση;

Υπάρχουν σχέδια για να συμπεριληφθούν οι αναγομώσεις;

Υπάρχουν σχέδια να εκδώσετε κάποιον υπολογιστή οικονομίας καυσίμου στην Ε.Ε. που να παρουσιάζει τις επιπτώσεις ελαστικών διαφορετικών κατηγοριών στην κατανάλωση καυσίμου/δαπάνη καυσίμου;