JURIDISKE OPLYSNINGER

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

Pirellis websted er en online informations- og kommunikationstjeneste, der stilles til rådighed af Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli"). Ved at bruge dette websted eller downloade materiale fra webstedet accepterer du at overholde de vilkår og betingelser, der er angivet i denne meddelelse. Hvis du ikke accepterer disse, skal du undlade at bruge webstedet og downloade materiale fra det.

BEGRÆNSET BRUG

Indholdet på Pirellis websteds sider er beskyttet ved copyright 1995-2017 Pirelli & C. S.p.A.. Alle rettigheder forbeholdes. Dele af eller alt indholdet på Pirellis websteds sider må ikke kopieres, gengives, overføres, uploades, udgives eller distribueres på nogen måde uden Pirellis forudgående skriftlige tilladelse, bortset fra at Pirelli accepterer, at du kan gemme uddrag fra siderne på din computer eller udskrive kopier af uddrag fra disse sider til personlig brug.

Medmindre andet er angivet, er de varemærker og logoer, der vises på dette websted, PIRELLIS eller dets tilknyttede virksomheders ejendom. De må ikke bruges på et andet websted end Pirellis websted uden forudgående skriftligt samtykke fra Pirelli & C. S.p.A.. Pirelli-navnet eller et andet varemærke, herunder varemærket PIRELLI, må ikke indarbejdes i en internetadresse uden forudgående skriftligt samtykke fra Pirelli & C. S.p.A.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysningerne på dette websted er givet i god tro, og Pirelli mener, at de er korrekte. En part, der ønsker at købe varer, bør dog ikke forlade sig på dem og bør foretage en specifik undersøgelse vedrørende varernes art og deres egnethed til den brug, som de er tiltænkt. Følgelig leveres al information på dette websted uden nogen udtrykkelig garanti, betingelse eller anden betegnelse for kvaliteten af bestemte varer, deres egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, og alle underforståede garantier, betingelser eller vilkår af samme art er hermed udtrykkeligt udelukket. Pirelli vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for tab af indkomst, fortjeneste, forretning, kontrakter eller goodwill eller ethvert indirekte eller økonomisk tab, som en part måtte lide, uanset om disse opstår via kontrakt, uagtsomhed eller andet.

The information on this Web Site may include technical inaccuracies or typographical errors. Information may be changed or updated without notice. Pirelli may also make improvements and/or changes in the products described in this Web Site without notice.

LINKS

Pirelli påtager sig intet ansvar for materiale, der er oprettet eller udgivet af tredjeparter, som Pirellis websteds sider linker til. Hvis du beslutter dig for at besøge et tilknyttet websted, gør du det på egen risiko, og det er dit ansvar at tage alle forholdsregler mod virus eller andre ødelæggende elementer. Links betyder ikke, at Pirelli sponsorerer eller samarbejder med nogen enhed, hvis produkter eller tjenester er beskrevet derpå.

OPLYSNINGER FRA DIG

Eventuelle materialer sendt til Pirelli, for eksempel via e-mail eller via internetsider, anses ikke for at være fortrolige. Pirelli har ingen forpligtelse af nogen art med hensyn til sådanne materialer, og Pirelli kan frit reproducere, bruge, videregive, vise, transformere, oprette afledte værker af og distribuere materialerne til andre uden begrænsning. Pirelli har desuden ret til at anvende idéer, koncepter, knowhow eller teknikker indeholdt i sådanne materialer til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der indeholder sådanne materialer. Du garanterer, at sådanne materialer er egnede til offentliggørelse, og du accepterer at fritage Pirelli, hvis nogen tredjepart anlægger sag mod Pirelli i relation til sådanne materialer.

COOKIES

En cookie (dvs. en lille datafil, som visse websteder kan sende til din browser, når du besøger dem) kan være placeret på visse dele af vores websted med henblik på at spore trafikmønstre. Hvis du foretrækker ikke at modtage cookies, kan du indstille din browser til at advare dig, inden du accepterer cookies og afvise dem, når din browser advarer dig om deres tilstedeværelse. Du kan også afvise at modtage alle cookies ved at deaktivere dem i din browser.

GÆLDENDE RET OG JURISDIKTION

For enhver tvist, der følger af disse vilkår og betingelser og aktiviteter, der er dækket heraf, har domstolen i Milano, Italien, ikke-eksklusiv jurisdiktion, og den italienske lovgivning finder anvendelse. Pirelli forbeholder sig dog retten til at anlægge sag i et andet land end Italien for at beskytte sine interesser eller at håndhæve sine rettigheder, når Pirelli finder det hensigtsmæssigt at gøre det.