ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Интернет сайтът на Pirelli предоставя он-лайн информация под формата на информационна съобщителна услуга, предоставена от Pirelli & C S.p.A. ("Pirelli"). Чрез използването на този сайт и сваляне на материали от него, се съгласявате да спазвате правилата и условията на сайта, изложени в тази секция. Ако не сте съгласни с тях, не използвате сайта и не теглете материали от него.

ОГРАНИЧЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Съдържанието на интернет страниците Pirelli подлежат на Copyright 1995-2015 Pirelli & CSPA. Всички права са запазени. Част или пълното съдържание на страниците на Pirelli не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, прехвърляни, качени, публикувани или разпространявани по какъвто и да е начин без предварително писмено разрешение на Pirelli. По изключение Pirelli е съгласна да съхранявате информацията на вашия компютър или да разполагате с разпечатки на страниците за ваша лична употреба.  

Освен ако не е посочено друго, търговските марки и лога на сайта са собственост на Pirelli или нейните филиали. Те не могат да бъдат използвани на уеб сайт, различен от уеб сайта на Pirelli без предварителното писмено съгласие на Pirelli & C S.p.A. Името на Pirelli или дадена търговска марка, включително търговска марка Pirelli, не може да бъде включена в даден адрес в интернет, без предварителното писмено съгласие на Pirelli & C S.p.A.

ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВА

Информацията на този уеб сайт е предоставена доброжелателно и Pirelli смята, че да е предоставена точна. Въпреки това ако определена страна желае да закупи стоки, не трябва да разчита изцяло на него, а трябва да направи конкретни запитвания относно естеството на стоките и тяхната пригодност за употребата, за която те ще бъдат използвани. Съответно цялата информация в този сайт се предоставя без изрична гаранция, условия или други правила, както за качеството на определени стоки, тяхната пригодност за определена цел или ненарушаване на права на интелектуална собственост, както и всички подразбиращи се гаранции, условия или отношения от същия вид се изключват категорично. Pirelli не носи отговорност при никакви обстоятелства за възможната загуба на приходи, печалба, бизнес, договори или репутация, непреки или финансови загуби, претърпени от дадена страна, независимо дали те възникват по договор, небрежност или по друг начин.  

Информацията на този уеб сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. Pirelli може да прави подобрения и / или промени в продуктите, описани в този уеб сайт без предизвестие.

ВРЪЗКИ

Pirelli не поема отговорност за материали, произведени или публикувани от трети лица на сайта на Pirelli, които имат линкове към други сайтове. Ако решите да посетите някой от свързаните сайтове, поемате това на свой собствен риск и трябва да вземете мерки срещу вируси и други форми на нанасяне на вреди по вашия компютър. Връзките не означават, че Pirelli спонсорира или е свързана с някое от дружествата, чиито продукти и услуги са описани в него.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВАС

Всички материали, изпратени до Pirelli, например чрез електронна поща или world wide web страници, се счита за не поверителна. Pirelli няма задължение от всякакъв вид по отношение на такива материали и Pirelli е свободна да възпроизвежда, използва, разкрива, показва, трансформира, създава и разпространява материали на други страни, без ограничения. Освен това Pirelli се свободни да използват всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в тези материали за всякакви цели, включително, но не само, разработване, производство и маркетинг на продукти, включващи такива материали. Вие гарантирате, че тези материали са годни за публикуване и се съгласявате да обезщетите Pirelli, ако трета страна предприеме действия срещу Pirelli по отношение на такива материали.

COOKIES („БИСКВИТКИ”)

„Бисквитките” или cookies (т.е. малък файл с данни, който някои уеб сайтове могат да изпратят към адреса ви, когато ги посещавате) могат да бъдат поставени в някои части на нашия сайт, с оглед проследяване на промените в потребителския трафик. Ако предпочитате да не получавате "бисквитки", можете да настроите браузъра си да ви предупреждава преди да ги приема и да ги отказва или предупреждава за присъствието им. Можете също така да откаже всички "бисквитки" от браузъра си..

ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ

Всеки спор, възникнал по тези правила, условия и дейности, се покрива от Съда на Милано, Италия, без изключения и за всички случаи се прилагат италианските закони. Pirelli все пак си запазва правото да започне съдебно производство в страна, различна от Италия, за да защити интересите си или да реализира своите права, когато счете това за уместно.