Závazek Pirelli k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu bude pokračovat po dobu dalších dvou let. Společnost se proto zavázala vyvinout vzdělávací programy na podporu bezpečné jízdy a dodržování pravidel silničního provozu.

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu je participativní platformou, kterou zahájila Evropská komise v roce 2004, zahrnující podniky, sdružení, výzkumné ústavy a veřejné orgány, s cílem snížení počtu úmrtí způsobených silničními nehodami. Charta má více než 2000 signatářů v celé Evropě, kteří provádějí konkrétní opatření ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu a předcházení nehodám, včetně vzdělávacích programů na podporu bezpečné jízdy a dodržování pravidel silničního provozu, stejně jako vývoj technických norem upravujících bezpečnost silničního provozu a vozidla.

Při podpisu Evropské charty potvrzujeme svůj dlouhodobý závazek ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Pirelli sdílí výzvu Komise za účelem udržitelnější silniční dopravy. Pneumatiky hrají klíčovou roli v oblasti bezpečnosti silničního provozu, jsou jediným kontaktním bodem mezi vozidlem a vozovkou. To znamená, že jejich ‘’zdravotní‘‘ stav, zejména tlak a opotřebení, jsou velmi důležitým faktorem pro stabilitu jízdy a bezpečnost. Kromě režie rozhodování spotřebitelů ve prospěch nejlepších pneumatik se výsledkem inovací a výzkumu určených k optimalizaci výkonu Pirelli zejména zavazuje, aby poskytla pomoc mladým lidem učit se jezdit na motorkách a skútrech a k programům spolupráce s cílem zlepšení vlastníků autoškol a znalostí instruktorů o bezpečnosti pneumatik a jejich údržby.