Pirellis nya Cinturato P7 Blue är det första däck, som redan nu finns till försäljning, som belönats med AA-märkningen i den nya europeiska däckmärkningen. Det är den korta bromssträckan på våt vägbana och det låga rullmotståndet som ligger bakom det fina resultatet. Bromssträckan för Pirelli Cinturato P7 Blue har reducerats med 2,6 meter från 80 km/h i jämförelse med ett “B” klassat däck. Rullmotståndet för Cinturato P7 Blue är 23 procent lägre jämfört med ett C-klassat däck. Pirellis AA-klassade Cinturato P7 Blue är positivt för både säkerhet, förbrukning och utsläpp.

Det nya Cinturato P7 Blue håller samma höga prestanda som Cinturato P7, ett däck som vunnit flera internationella tester. Pirellis ingenjörer har trots det lyckats med att förbättra prestandan för Cinturato P7 Blue ytterligare för både inbromsning på våt vägbana och rullmotstånd.

Kundernas ökande efterfrågan på trafiksäkerhetsorienterade produkter har gjort den senaste utvecklingen i Cinturatosortimentet nödvändig. Cinturato P7 Blue är uteslutande avsedd som en produkt för eftermarknaden i motsats till Cinturato P7 som även är avsedd som originalutrustning på nya bilar. Inom loppet av bara några år, har P7 blivit ett riktmärke för de mest prestigefyllda tillverkarna av både premium- och sportbilar med mellanstora till stora motorer.

Cinturato P7 Blue är det senaste tillskottet i Pirellis Cinturatofamilj och anpassat till motsvarande bilmodeller som Cinturato P7.

UTVECKLINGEN AV CINTURATO P7 BLUE

Nära förhållande till biltillverkare

Cinturato P7 Blue däcket är en vidareutveckling av Cinturato P7. Några av egenskaperna har förbättrats och andra har bevarats – på samma sätt som Cinturato P7 en gång i tiden utvecklades utifrån Pirelli P7. På detta sätt bygger varje nytt däck från Pirelli på framgångarna från sin föregångare och vissa egenskaper fulländas för att på så sätt svara på målgruppens behov.

Cinturato P7 Blue utvecklades för att möta kraven hos de bilister som prioriterar säkerhet – medan Cinturato P7 togs fram som ett svar på de komplexa kraven från biltillverkarna. Trots att det senaste tillskottet av Cinturatofamiljen har tagits fram för slutkonsumenten, var ett nära samarbete med biltillverkare en avgörande faktor i utvecklingen.

Möjligheten att få arbeta med designers och ingenjörer som tillverkar bilar, är en konstant källa till inspiration för Pirellis forskare. Det hjälper dem att identifiera områden som kan förbättras och hitta de bästa lösningarna, samtidigt som det driver på design och utveckling av kommande premiumprodukter. Utvecklingen från Pirelli P7 till Cinturato P7, skedde på knappt fem år och steget till Cinturato P7 Blue ägde rum under loppet av endast ett år.

Den interaktiva processen

Den kontinuerliga utvecklingen av alla Pirellidäck är resultatet av ett system som kallas ”Interactive Development Process”, en process som sker i två faser. Den första fasen baseras på interaktivitet mellan olika ingenjörsteam inom Pirelli som arbetar på olika avdelningar – från fabrikstekniker till centrala forskare som studerar och experimenterar med nya material. I den initiala fasen bidrar varje team med sina specialkompetenser och erfarenheter i syfte att identifiera förbättringsområden på det ursprungliga däcket. Därefter utvecklas och testas de lämpligaste evolutionerna. Den andra fasen är baserad på intensiv användning av virtuella matematiska modelleringar vilket tillåter att olika produkter utvecklas för en mängd olika användningsvillkor via datorsimulering.

Den interaktiva utvecklingsprocessen har möjliggjort att innovativa egenskaper har utvecklats för Cinturato P7 Blue – både när det gäller struktur och gummiblandning. Tack vare användningen av den senaste generationens material och en progressivt flexibel däcksida, har däcket en styvare struktur. Däcket har samtidigt en förstärkning på kontaktytan. Den extra styvheten minskar deformation och onödig energispridning vilket gör att rullmotståndet minskas. Stålbältet har gjorts lättare, med en optimerad spänningsnivå för att garantera en stabil och välbalanserad prestanda. Cinturato P7 Blues gummiblandning är helt ny och består av den allra senaste generationens polymerer som har ett väldigt lågt oljeinnehåll. Det är framtaget speciellt av Pirellis ingenjörer i syfte att minska bromssträckan och reducera rullmotståndet. En bidragande faktor till resultatet är flera olika gummiblandningar i själva däckmönstret.

Fakta om Cinturato P7 Blue

Det nya Pirellidäcket finns redan till försäljning i lanseringsdimensioner på den europeiska marknaden – i slutet av 2012 kommer 14 olika dimensioner att finnas till försäljning. De första 11 dimensionerna av Cinturato P7 Blue däcket finns tillgängliga för försäljning i Europa och de resterande tre kommer att introduceras i slutet av året.

Cinturato P7 Blue i siffror

Cinturato P7 Blue reducerar bromssträckan vid våt bana med 9 procent i jämförelse med ett däck i samma segment som har klassificerats som ”B” av den europeiska märkningen. I jämförande tester som certifierats av tyska TÜV SÜD, reducerar Cinturato P7 Blue bromssträckorna med 2,6 meter från 80 km/h i jämförelse med ett ”B” klassat däck. Cinturato P7 Blues klassning innebär att rullmotståndet är 23 procent jämfört lägre än med ett C-klassat däck, vilket gynnar både förbrukning och utsläpp.