TEDARIKÇI YETERLILIK SISTEMI


ÖN YETERLİLİK

Bulma süreci iki aşamadan oluşur:


 • Yeni potansiyel tedarikçilerin tanımlanması
 • Ön yeterlilik için başvuran yeni potansiyel tedarikçilerle bağlantı kurma

Pirelli Tedarikçi Portalı, bu aşamada hali hazırda değerlendirilen tedarikçilerin ön seçim havuzu olarak kullanılır.


Ön yeterlilik


İhaleye katılmak veya Pirelli ile iş ilişkisi başlatmak isteyen, seçilmiş tedarikçiler, daha önce öz değerlendirme yapmadıysalar, ön değerlendirme aşamasını tamamlamak zorundadırlar.

Bu adım, aşağıdakiler hakkında özel soruların cevaplanması gereken tedarikçi portalı üzerinden yapılır:

 • Genel Şirket Verileri: Bu sekmede, şirketin vergi bilgilerini, kayıtlı ve operatif taban adresini (eğer ikisi farklıysa) ve irtibat kişisinin kişisel verilerini girmek gerekmektedir. (anketi doldurarak kişi);

 • Sürdürülebilirlik ve HSE Verisi:  Sosyal sorumluluk, sağlık, güvenlik ve çevre ile kalite konularına ilişkin şirketin yaklaşımı hakkındaki bilgi sekmesi;

 • Bilgi:  Bu sekmede tedarikçi, tedarik edebilecekleri diğer hizmetler/ürünler veya çalışabilecekleri diğer ülkeler ile ilgili bilgi verebilir.

YETERLİLİK

Yeterlilik, temel Pirelli Yeterlilik Gereksinimleriyle tedarikçinin uyum çalışmaları yapmasını hedefleyen kaynak veya ihale sonrasındaki takip işlemidir. 

Bu aşamada, tedarikçisi ön eleme aşamasında verdiği cevapları onaylamak ve şu konular hakkında daha fazla bilgi vermek zorundadır:

 • Genel Şirket Verileri
 • Sürdürülebilirlik ve HSE Verisi
 • Sektöre Özel Veri.

Ön yeterlilikte olduğu gibi, "devre dışı" olan bazı sorulara verilen yetersiz yanıtlar, tedarikçinin başarıyla yeterlilik sürecini tamamlamasına izin vermez. Anketi tamamladıktan sonra tedarikçi, şirket ve sunulan ürün/hizmet ile ilgili bazı özel resmi belgeleri yüklemek zorundadır.Belgeler şu şekilde sınıflandırılır:


 • Zorunlu: Tedarikçilerin yeterlilik süreci ile devam edebilmesi için bunları sağlaması zorunludur.

 • Kesinlikle Tavsiye Edilen: Tedarikçilerin bunları sağlamaları tavsiye edilir, ancak yeterlilik süreci ile devam edebiler. Nihai puanlama hesaplamasındaki değerlendirme sırasında dikkate alınacaktır.

 • Sahip Olunması Güzel : Tedarikçiler, bu belgeleri ekleyebilir. Son puanlamada bu ek bilgi dikkate alacaktır.

Anket düzgünce derlendikten ve gerekli belgeler yüklendikten sonra tedarikçi, yeterlilik değerlendirmesini başlatabilir.


Değerlendirme puanı tedarikçiye gösterilir. Skorun 24'ten fazla olması ve tüm zorunlu belgelerin doğrulanmış olması halinde, tedarikçi, Pirelli Tedarikçisi olarak kalifiye edilir.Hammadde için yeterlilik süreci bazı ek adımlar içermektedir:


 • Risk Yönetimi Anketi: Bu satıcı değerlendirmesi için aslında isteğe bağlı fakat alakalıdır. Tedarikçi, iş sürekliliği KPI'larına dayanan tesis düzeyi hakkında bir öz-değerlendirme yönetmek zorundandır.

 • Tedarikçi yerinde ziyareti: Denetim ("Tedarikçi Kalite Denetimi" bölümünde bahsedilen) veya STA (tedarikçi teknik yardım).

 • Numune ön-testi (isteğe bağlı): Küçük numuneler laboratuar testleri için sipariş edilebilir;

 • Assessment and improvement gap: based on assessments on documents, audit and sample tests, suppliers will be ask to implement corrective actions.
 • Değerlendirme ve iyileştirme aralığı: belge değerlendirmeleri ile denetim ve numune testlerine dayalıdır. Tedarikçilerin düzeltici eylemleri uygulamaları istenecektir.

Yukarıdaki evrelerde olumlu sonuçlar elde edildikten sonra (Özellikle denetimde) , tedarikçiler resmi olarak ürün onayına geçecektir.

Yeterliliğin düzenli olarak, belge tarihi ve belgeleri güncellemek üzere tedarikçilere hatırlatma yapma uyarıları temeli üzerinden teyit edilmesi gerekmektedir.


SAHA ARAŞTIRMASI - REHBERLİK

Tanımlar:

Madde: 

Doğal halde veya bir üretim süreci ile elde edilen, süreç sırasında istikrar ve saflığı korumak için gerekli her türlü katkı maddesi kullanılan kimyasal element ve bu elementin bileşikleridir. Yukarıdaki tanım doğrultusunda ve mevcut rehberlik belgeleri ışığında, Madde (tek bileşenli), en az %80(w/w) oranında ana bileşenin mevcut olduğu ve yabancı maddeleri %20(w/w)'ye kadar içeren bir bileşendir. 

Karışım:

İki veya daha fazla maddeden oluşan karışım veya çözeltidir. 

Polimer: 

Monomer birimlerinin bir veya daha fazla tipte dizisi ile karakterize edilen moleküllerden oluşan bir madde anlamına gelir. Moleküler ağırlık değişiminin, monomer birimlerinin sayısındaki farklardan kaynaklandığı yerlerde, bu gibi moleküller, molekül ağırlıkları aralığı üzerinde dağıtılmalıdır. Bir polimer şunları içerir: (a) Kovalent olarak en az bir başka monomer birimine ya da diğer reaktife bağlı olan en az üç monomer birimi içeren moleküllerin ağırlıkça basit çoğunluğu; (b) Aynı molekül ağırlığındaki moleküllerin basit ağırlık çoğunluğundan daha az. Bu tanım bağlamında, bir "monomer", bir polimer içindeki monomer madde halidir. Monomer: belirli bir süreç için kullanılan ilgili polimer oluşturucu reaksiyon koşulları altında, ek benzer ya da farklı moleküllerin bir dizisi ile kovalent bağ oluşturma kapasitesine sahip bir madde anlamına gelir. 

Nesne:

Üretim sırasında özel bir şekil, yüzey veya tasarım verilmiş olan, kimyasal bileşeninden daha yüksek derecede fonksiyonunu yerine getiren bir madde anlamına gelir. 

Derleme Yönergeleri: 

Anket beş bölümden yapılandırılmıştır:

 • Şirket verileri
 • Madde
 • Karışım
 • Polimer
 • Nesne

Formda ilk olarak şirket veri bölümü yasal temsilci ve iletişim müdürünün isimleri de dâhil olmak üzere eksiksiz tamamlanmalıdır. Sonra kendiniz ile ilgili bölümlere gidiniz. Eğer karışım tedarikçisi iseniz, formda "Madde" ve "Karışım" bölümlerinin ikisini de tamamlamanız gerektiğini unutmayınız.

Detaylı olarak dört farklı durum öngörülmektedir:

1) Madde
Eğer bir madde tedarikçisi iseniz formun bu bölümünü tamamlamanız gerekir. Doldurduğunuz veri maddenin tüm üretim fabrikaları için geçerlidir ve EU28 ülkelerine aynı şekilde gönderilmektedir. Anket ilk olarak, maddeyi bize saf halde mi (Bu, yabancı maddelerin %20'den az olması anlamına gelir) yoksa karışım veya her iki halde mi sattığınızı beyan etmenizi isteyecektir. Örnek olarak, bize "saf madde" veya kimyasal destek (karışım) üzerinden bir madde veya her ikisini de satmanız mümkündür. Bulunması halinde, CAS ve Einecs numaralarını gösteriniz. Eğer bir EU28 tedarikçisi değilseniz, Avrupa'da sizin adınıza hareket eden Tek Temsilci verilerine sahip olmalısınız. Maddenin kayıt işlemi daha önce tamamlanmış ise gerekirse teşhir senaryoları da dâhil olmak üzere SDS ile ilgili soruları yanıtlayarak formu doldurunuz. Kauçuk sektöründeki olası kullanımlar da dâhil olmak üzere önceden derlenmiş bir liste bulacaksınız, kayıt dosyasında belirtilmiş olanlara tıklayınız. Kayıt işlemi hala devam ediyor ise, kayıt işlemi tamamlandıktan kısa süre sonra verileri güncelleştirmek zorunda olacaksınız.

2) Karışım
Eğer bize bir karışımı satıyorsanız, ilk olarak karışıma dâhil tüm maddeleri ayrıntılarıyla anlatarak, formun "Madde" bölümünü tamamlamanız gerekir. Bir karışımın parçası olarak bize madde satıyorsanız "karışım" kısmını; saf madde ve bunu içeren bir karışım satıyorsanız, "ikisi de" kısmını işaretlemeniz gerekir. Bize polimer içeren bir karışım satıyorsanız, “Karışım” kısmından önce, formun "Polimer" bölümünü de tamamlamanız gerekir. Bize, sizin tarafınızdan ve/veya başka bir tedarikçi tarafından üretilen maddeler içeren bir karışım satmanız da mümkündür. Bu durumda, önce "Madde" bölümünde bunları listelemeniz gerekir. İkinci olarak, önceki veri tabanına işlenmiş madde ve polimerleri birleştirerek anketin "Karışım" bölümünde karışımları doldurabilirsiniz.

3) Polimer
Polimerler, ERİŞİM kaydından muaf olsa dahi iki alt sınıfa göre bazı bilgileri vermelisiniz. Bu sınıflar: i) elastomerler ii) diğer polimerik malzemeler.

 • Elastomerler: Bunun bir kuru polimer mi yoksa yağ genişletilmiş polimer mi olduğu belirtmelidir. Kuru bir polimer ise ve siz (veya tedarikçi) monomerleri kaydettiyseniz, bu ankette belirtilmelidir. Yağ genişletilmiş polimer olması halinde, ekstansör yağına ilişkin veriler de ayrıca verilmelidir.
 • Eğer bir elastomerden başka bir polimer satıyorsanız, bunun bir karışımın parçası olup olmadığı belirtilmelidir. Her iki durumda da sizin (veya tedarikçinizin) monomerleri kayıt edip etmediğiniz sorulur. Eğer polimerin bir karışımının parçası olduğunu söylemişseniz, yukarıda belirtildiği gibi, anketin "Karışım" bölümünü tamamlamanız gerekmektedir.

4) Nesne
Anketin bu bölümünün, hammadde ve SVHC içeriği tesciline ilişkin verilerle tamamlanması gerekir.

Eğer Pirelli'ye benzer maddeler/karışımlar/polimerler/nesneler satıyorsanız, kolayca kayıt listesindeki "kopyala" fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Her durumda, sizden Pirelli’ye sattığınız hiçbir malzemenin % 0.1w/w (ağırlıkça)’den yüksek bir oranda SVHC(Çok Yüksek kaygı gerektiren Madde) içermediğini beyan etmenizin isteneceğini lütfen unutmayın. 


Liste, ECHA tarafından zamanında güncellenmektedir. Bu yüzden, sattığınız ürünlerde herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde, verinizi güncellemeniz ve  Reach.Survey@pirelli.com adresinden Pirelli İletişim Müdürü ile iletişime geçmeniz rica edilmektedir.


Eğer herhangi bir yardıma ihtiyaç duyarsanız, Reach.Survey@pirelli.com adresi ile irtibata geçiniz.