ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία τα ελαστικά υποχρεούνται να φέρουν μία ετικέτα με πληροφορίες ως προς την κατανάλωση καυσίμου (αντίσταση κύλισης), την πρόσφυση στο βρεγμένο και τον εξωτερικό θόρυβο που προκαλούν, με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας και παραγωγικότητας των οδικών μεταφορών. Έτσι, ο τελικός χρήστης μπορεί να κάνει πιο ενημερωμένες επιλογές όταν αγοράζει ελαστικά. Η Οδηγία απαιτεί όλα τα ελαστικά που κατασκευάζονται από 1η Ιουλίου 2012 και πωλούνται στην Ε.Ε. από 1η Νοεμβρίου 2012 να φέρουν ένα αυτοκόλλητο ή μία ετικέτα, που πρέπει να βλέπει ο τελικός χρήστης πριν την αγορά.

Ο κανονισμός (EU) 2020/740 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαΐου 2021 για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτει νέους κανόνες για την επισήμανση των ελαστικών σε σχέση με την απόδοση καυσίμου και άλλες παραμέτρους και εφαρμόζεται στα ελαστικά C1, C2 και C3 που διατίθενται στην αγορά.

Αυτός ο νέος κανονισμός καθιερώνει ένα πλαίσιο για την παροχή εναρμονισμένων πληροφοριών σχετικά με τις παραμέτρους των ελαστικών μέσω της ετικέτας. Προωθώντας ασφαλή ελαστικά που προσφέρουν εξοικονόμηση καυσίμου και χαμηλά επίπεδα θορύβου, επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να κάνουν μια ενημερωμένη επιλογή όταν αγοράζουν ελαστικά, με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας, την προστασία της υγείας και την οικονομική και περιβαλλοντική απόδοση των οδικών μεταφορών. Ο νέος κανονισμός θα επιτρέψει την παρουσία περισσότερων ελαστικών με υψηλά επίπεδα απόδοσης, όσον αφορά την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα1, στην αγορά.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της συμμόρφωσης, να παρασχεθεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους τελικούς χρήστες και να επιτραπούν εναλλακτικοί τρόποι στους διανομείς να λαμβάνουν πληροφορίες προϊόντος, ο κανονισμός ορίζει ότι τυχόν νέες και περαιτέρω πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων προϊόντων (Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Προϊόντων) για Ενεργειακή Επισήμανση - EPREL), που ιδρύθηκε βάσει του Κανονισμού (EU) 2017/1369.


ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ TA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

  1. Νέος τίτλος «ENERGY».
  2. Κωδικός QR, με άμεση πρόσβαση στη βάση δεδομένων EPREL.
  3. Εμπορική επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή.
  4. Μέγεθος ελαστικού με ένδειξη ταχύτητας και δείκτη φόρτωσης.
  5. Εικονόγραμμα απόδοσης καυσίμου, κλίμακα και 5 κλάσεις απόδοσης: Το A αντιπροσωπεύει την κλάση με τη χαμηλότερη τιμή αντίστασης κύλισης, η οποία με τη σειρά της προσφέρει την καλύτερη τιμή απόδοσης καυσίμου και τη χαμηλότερη περιβαλλοντική επίπτωση.
  6. Εικονόγραμμα πρόσφυσης στο βρεγμένος, κλίμακα και 5 κλάσεις απόδοσης: Το Α αντιπροσωπεύει την κλάση με την υψηλότερη τιμή πρόσφυσης πέδησης σε υγρές συνθήκες.
  7. Εικονόγραμμα εξωτερικού θορύβου κύλισης, τιμή (εκφραζόμενη σε dB (A) και στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο) και 3 κλάσεις απόδοσης.
  8. Τυχόν περαιτέρω εικονογράμματα που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των χαρακτηριστικών χιονιού και πάγου2.

Αναφερόμενες τιμές ετικέτας

Η ετικέτα, που απεικονίζεται παραπάνω, θα τοποθετηθεί σε κάθε ελαστικό, για να εξασφαλίσει ότι ο τελικός χρήστης μπορεί εύκολα να δει τις πληροφορίες και να λάβει μια ενημερωμένη απόφαση κατά την αγορά του προϊόντος.

1Η οδική ασφάλεια και η εξοικονόμηση καυσίμου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά των οδηγών: η οικολογική οδήγηση μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου, η πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται τακτικά για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και πρέπει να γίνεται πάντα σεβαστή η υγρή πρόσφυση και οι αποστάσεις στάσης.

2Τα ελαστικά Ice Grip έχουν σχεδιαστεί ειδικά για επιφάνειες δρόμου καλυμμένες με πάγο και συμπαγές χιόνι και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε πολύ σοβαρές κλιματολογικές συνθήκες (π.χ. κρύες θερμοκρασίες) και πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση τέτοιων ελαστικών σε λιγότερο σοβαρές κλιματικές συνθήκες (π.χ. υγρές συνθήκες ή υψηλές θερμοκρασίες) μπορεί να οδηγήσει σε υπό-απόδοση, όσον αφορά την πρόσφυση στο βρεγμένο, στον χειρισμό του οχήματος και τη φθορά των ελαστικών.

Ο νέος κανονισμός, σε σύγκριση με τον παλιό (UE 1222/2009), ορίζει μια νέα κλίμακα τόσο για την απόδοση καυσίμου όσο και για την πρόσφυση στο βρεγμένο, με μόνο 5 κατηγορίες (Α έως Ε). Η τάξη G αφαιρείται και οι E και F προσαρμόζονται. τα E γίνονται D και F γίνονται E. Τα ελαστικά των κατηγοριών F και G δεν θα επιτρέπονται πλέον. Όσον αφορά τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης, η ένδειξη με βάση τα κύματα θορύβου θα αντικατασταθεί από 3 κατηγορίες επιδόσεων A, B, C. όπου το A είναι η καλύτερη τιμή και το C είναι η βασική τιμή, όπως αναφέρεται στον κανονισμό UE661 / 2009.

EPREL ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ QR

Ο τελικός χρήστης μπορεί να αναζητήσει απευθείας ετικέτες και πληροφορίες προϊόντων, στη βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL) χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR που είναι τυπωμένος στην ετικέτα. Όλοι οι τελικοί χρήστες θα λάβουν ένα ενημερωτικό δελτίο με όλα τα δεδομένα των ελαστικών, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:


Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark PIRELLI
Commercial name or trade designation PZERO
Tyre type identifier 28119
Tyre size deisgnation 265/50R19
Load - Capacity Index 110
Speed category symbol W
Fuel efficiency class B
Wet grip class B
External rolling noise class 70 dB
Severe snow tyre No
Ice tyre No
Date of start of production 12/18
Date of end of production -
Load version XL
Additional information  
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο σύστημα επισήμανσης ελαστικών, επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.