• Slovenská Republika
  • Zmeniť štát

TRUCK & BUS WORLDEu Tyre Regulation

EU NARIADENIE O OZNAČOVANÍ PNEUMATÍK Č1222/2009 - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Etiketa pneumatiky je označenie pre pneumatiky motorových vozidiel. Výrobcovia pneumatík pre osobné automobily, ľahké aj ťažké nákladné automobily musia stanoviť spotrebu paliva, priľnavosť za mokra a klasifikáciu hlučnosti produktu pomocou samolepiaceho štítka alebo etikety od začiatku novembra 2012.

Tieto informácie musia byť uvedené aj v technicko-propagačných materiáloch. Etiketa pneumatiky bude používať klasifikáciu od najlepšej (zelená kategória “A“) po najhoršiu výkonnosť (červená kategória “G“ pre osobné automobily a „F“ pre nákladné vozidlá). Táto iniciatíva vychádza z návrhu Európskej komisie z roku 2008 a je súčasťou akčného plánu pre energetickú účinnosť určeného pre zlepšenie energetickej účinnosti výrobkov, stavieb a služieb za účelom zníženia spotreby energie o 20% do roku 2020.


(Zdroj: Európska komisia)

 ĎALŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE TU:


Európska komisia pre energetiku>

WIKIPEDIA >


 

ZÁVÄZOK SPOLOČNOSTI PIRELLI

Spoločnosť Pirelli, rovnako tak ako celé odvetvie výroby pneumatík, víta zavedenie etikety pneumatiky ako dobrého nástroja, ktorý pomôže koncovým užívateľom pri získaní dôležitých informácií pri výbere nových pneumatík. Etiketa pneumatiky ale nemôže nahradiť širokú škálu informácií ponúkaných testami v odborných časopisoch, dôveryhodných, nezávislých a spoľahlivých hodnotení výkonnosti pneumatiky. Spoločnosť Pirelli by rada pripomenula všetkým koncovým užívateľom, že celková hodnota pneumatiky nemôže byť súdená len valivým odporom, brzdením za mokra a vonkajšou hlučnosťou. Existuje niekoľko ďalších faktorov(manipulácia (za mokra a sucha) aquaplaning, chovanie pri vysokej rýchlosti, brzdenie na suchu, opotrebenie, výkonnosť zimných pneumatík na snehu…)ktoré je potrebné zvážiť s cieľom vybrať najlepší produkt vyhovujúci vašim potrebám.


AKO SPRÁVNE ČÍTAŤ ETIKETU

EU nariadenie o označení pneumatík č.1222/2009 bude poskytovať štandardizované informácie o troch výkonnostných atribútoch pneumatík:

  • Fuel Efficiency
  • Safety

Nariadenie vyžaduje, aby všetky pneumatiky vyrobené po júni 2012 a v predaji v EU po novembri 2012 niesli nálepku alebo mali etiketu v ich tesnej blízkosti, ktorú by si koncový užívateľ mohol pred nákupom prezrieť(*).

Etiketa je určená k tomu, aby poskytovala koncovým užívateľom niektoré informácie, ktoré im pomôžu pri výbere nových pneumatík.

(*) Tieto informácie musia byť poskytnuté, pokiaľ ide o pneumatiky osobných automobilov, ľahkých úžitkových a ťažkých nákladných vozidiel.Valivý odpor je sila pôsobiaca proti smeru jazdy, keď sa pneumatika valí po povrchu

Vzhľadom k tomu, že pneumatiky prispievajú až 20% k celkovej spotrebe paliva pri osobnom automobile a až 35% pri nákladnom vozidle, je dôležité dosiahnuť nízke hodnoty valivého odporu.
Poďme sa pozrieť na to, ako to funguje: vzhľadom k zaťaženiu vozidla je pneumatika deformovaná na kontaktnej ploche s vozovkou, pričom pohlcuje energiu v podobe tepla. Čím väčšia deformácia je, tým väčší je valivý odpor a tým väčšia je spotreba paliva a emisie CO2 .

V nariadení EU o označení pneumatík je valivý odpor vyjadrený v stupňoch od A(najlepšia hodnota)po F pri komerčných vozidlách a G pri osobných automobiloch(najhoršia hodnota).
Rozdiel medzi jednotlivými stupňami znamená zníženie alebo zvýšenie spotreby paliva o 2,5%-4,5% pri osobnom automobile a 5%-8% pri nákladnom automobile. Pri osobnom automobile môžeme túto hodnotu vyjadriť ako 0,1l/100km .

Priľnavosť za mokra je jednou z najdôležitejších bezpečnostných vlastností pneumatiky.

Vynikajúca priľnavosť za mokra znamená kratšiu brzdnú dráhu pri jazde v daždi Existujú aj iné dôležité parametre, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť, ale priľnavosť bola zvolená ako najreprezentatívnejšia vlastnosť za účelom porovnania rôznych typov pneumatík. Pri automobile znamená rozdiel medzi jednotlivými stupňami predĺženie alebo skrátenie brzdnej dráhy zhruba o 3až6 metrov z rýchlosti 80km/h .

Hluk z dopravy je relevantným problémom ochrany životného prostredia závisiaci na niekoľkých faktoroch ako sú:

Intenzita dopravy
Typ vozidla
Štýl jazdy
Vzájomné pôsobenie medzi pneumatikou a cestou

Hodnota uvedená na etikete nie je interná hodnota, ktorú bude vodič vnímať pri jazde, ale externá hodnota, ktorá prispieva k akustickému znečisteniu.

Vyjadruje sa v decibeloch a je rozdelená do 3 kategórií:

1 čierna zvuková vlna - o3 dB nižšia než budúci európsky limit.
2 čierne zvukové vlny - už odpovedajú budúcemu tesnejšiemu európskemu limitu.
3 čierne zvukové vlny - zodpovedajú aktuálnemu európskemu limitu.
 


ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Spadajú všetky pneumatiky do sféry pôsobnosti nariadenia?

Tieto pravidlá sa vzťahujú len na pneumatiky osobných automobilov (c1), ľahkých úžitkových vozidiel (c2) a ťažkých nákladných vozidiel.

Nasledujúce kategórie sú z oblasti pôsobnosti vylúčené:

• protektorované pneumatiky
• profesionálne terénne pneumatiky
• závodné pneumatiky
• pneumatiky s hrotmi(týka sa aj hrotovateľných pneumatík, ak sú dodávané bez hrotov)
• náhradné pneumatiky pre dočasné použitie
• pneumatiky určené k montáži na vozidlá s prvou registráciou pred 1 októbrom 19900
• pneumatiky s kategóriou rýchlosti nižšou než 80km/h
• pneumatiky, ktorých priemer ráfika nepresahuje 254mm alebo je 635mm a viac

Čo je valivý odpor (VO)?

VO je sila pôsobiaca proti smeru jazdy, keď sa pneumatika valí po povrchu. Vzhľadom k zaťaženiu sa pneumatika deformuje v oblasti kontaktu s povrchom vozovky. Táto deformácia vyvoláva vnútorné straty, rovnako ako keď sa gumová lopta neodrazí do rovnakej výšky, z ktorej bola vypustená.

VO pneumatík môže vyjadrený ako sila(newton),alebo ako koeficient (VOK). Koeficient valivého odporu je definovaný ako sila VO (N) delená zaťažením pneumatiky. Výhodou tohto koeficientu je, že umožňuje jednoduchšie porovnanie pneumatík určených k montáži na rôzne autá.

Ako sa VO podieľa na spotrebe paliva? Aké ďalšie faktory prispievajú k spotrebe paliva?

Motor vozidla musí vykompenzovať VO svojou silou.
Tým sa spotrebuje určité palivo a prispieva k spotrebe pohonných hmôt.
Je pravidlom, že zníženie VO o 6% zníži spotrebu paliva osobných automobilov o 1%.
K spotrebe paliva prispieva mnoho ďalších faktorov:
aerodynamika, hmotnosť vozidla, typ motora, pomocné systémy ako je klimatizácia, sklon vozovky, štýl jazdy, tlak v pneumatikách, zrýchlenie alebo obecné dopravné podmienky.

Aký je vzťah medzi priľnavosťou za mokra a VO?

Existuje mnoho rôznych vlastností pneumatík, ktoré ovplyvňujú VO. Nastavenie VO sa dá upraviť zmenou niektorých z týchto parametrov, ale niektoré z nich môžu mať negatívny vplyv na priľnavosť za mokra.
Vývojový inžinier musí používať tie správne nástroje v správnom množstve, aby dosiahol optimálnu rovnováhu medzi VO a priľnavosťou za mokra. Pokiaľ sú limity VO znížené príliš, požadované kompromisy by mohli mať nepriaznivý vplyv na priľnavosť za mokra.

Ako sa meria priľnavosť za mokra spojená s bezpečnosťou cestnej premávky, hlavne ak dôjde na rôzne podmienky na ceste(sucho, mokro, sneh, poľadovica)?

Priľnavosť za mokra sa týka bezpečnostnej výkonnosti pneumatík:
odráža schopnosť pneumatiky brzdiť na mokrej ceste.
Existujú aj ďalšie parametre, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť (napr. stabilita jazdy, smerové riadenie, schopnosť spomalenia na suchom a mokrom povrchu pri vyššej rýchlosti a chovanie pri aquaplaningu),ale priľnavosť za mokra bola vybraná ako najreprezentatívnejšia vlastnosť v Európe.

Aký je rozdiel medzi limitom a odstupňovaním?

Limit je minimálna prijateľná úroveň výkonnosti pneumatiky, ktorá je autorizovaná pre európsky trh. Odstupňovanie poskytuje úroveň výkonnosti za definovaných skúšobných podmienok pneumatiky, keď sa testuje valivý odpor, brzdenie na mokrom povrchu a vonkajšia hlučnosť pneumatiky.

Ako je zaistená zhoda s nariadením o označení pneumatík?

Je zodpovednosť vnútroštátnych orgánov dozoru nad trhom posúdiť zhodu deklarovaných odstupňovaných hodnôt. Postupy overovania sú uvedené v prílohe IV nariadenia.

Prečo sú pneumatiky POR vylúčené z označovania?

Pneumatiky POR sú špeciálne navrhnuté na dosiahnutie maximálnej priľnavosti v zlých podmienkach a vo všetkých terénoch, čo im neumožňuje splniť regulačné limity a platné odstupňovania.

Existujú nejaké plány na zahrnutie protektorovaných pneumatík do povinnosti označovania?

Existujú plány na zavedenie označenia aj u protektorovaných pneumatík, ale rozhodnutie bude vydané až po posúdení dopadov komisiou. Komisia predloží výsledky tohto posúdenia najneskôr do marca 2016.

Existujú nejaké plány na vydanie EU kalkulátoru úspory paliva, ktorý by ukázal účinky rôzne označených pneumatík na spotrebu paliva/výdajov za palivo?

Európska komisia začne prácu na vytvorení harmonizovaného kalkulátora úspory paliva, ktorý by mohol byť zverejnený na webových stránkach jednotlivých výrobcov za účelom prevedenia výpočtu úspory paliva a porovnania produktov