• Slovenská Republika
  • Zmeniť štát

TRUCK & BUS WORLD


Nasledujúca tabuľka nám umožňuje optimalizovať výber vzhľadom k percentu použitia v teréne a danému typu terénu.

PREDOMINANT USE IN ON-OFF CONDITIONS