• Slovenská Republika
  • Zmeniť štát

TRUCK & BUS WORLDTři klíčové momenty ve výběru

TŘI KLÍČOVÉ MOMENTY VE VÝBĚRU PNEUMATIK PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA
Obecně platí, že volba pneumatik klientem může probíhat ve třech různých momentech, které jsou dále samostatně analyzovány.

The three key moments in the choice

KÚPA NOVÉHO VOZIDLA
Keď klient uvažuje o nákupe nového vozidla alebo nového prívesu, musí si zvoliť produkt, ktorý najlepšie zodpovedá jeho požiadavkám. Jeho voľba zodpovedať budúcemu použitiu vozidla. Typ vykonávaných ciest a typ nákladu sú dve premenné, ktoré zvyčajne majú najväčší vplyv na konečný výber. Originálne vybavenie je definované podľa technickej špecifikácie vozidla. Naša technická podpora je však dôležitá, pretože správca vozového parku musí byť aktívne zapojený, aby zaistil najvhodnejší výber veľkosti pneumatiky a dezénu z možného sortimentu stanoveného výrobcom.

VYŠŠÍ VÝKON
Pokiaľ by správca vozového parku chcel zvýšiť výkonnosť svojich vozidiel, bude vyberať pneumatiky na základe skúseností získaných s originálnymi pneumatikami alebo s pneumatikami obutými predchádzajúcim majiteľom. Keď príde čas na výmenu pneumatík (z dôvodu poškodenia alebo zmeny typu bežného používania vozidla), správca vozového parku môže cítiť potrebu zvýšiť výkon svojho vozidla, pokiaľ ide o kilometre, ovládateľnosť a všeobecnú výkonnosť. Správca vozového parku môže tiež chcieť aktualizovať výkon svojho vozidla (pri dodržaní platných právnych predpisov) reagovaním na technický vývoj produktov dostupných na trhu.


VÝMENA OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK
Keď pneumatiky obuté na vozidle dosiahnu koniec svojej životnosti, sa správca vozového parku obráti na distribútora pneumatík s žiadosťou o ich výmenu: pokiaľ bude jeho vozidlo naďalej plniť rovnaké úlohy, zvyčajne necíti potrebu namontovať inú veľkosť alebo typ pneumatík. Môže sa však stať že sa správca vozového parku dopočuje o nových produktoch, ktoré poskytujú vynikajúcu všestrannú výkonnosť a rozhodne sa o nich uvažovať ako o alternatíve k jeho starému typu pneumatík. Tretia možnosť ako pomôcť správcovi vozového parku v jeho výbere, nastane vtedy, keď sa blíži zima a on musí vymeniť svoje štandardné pneumatiky za pneumatiky zimné.
 


Vývoj pneumatík

Tyre evolution


Prečo bezdušové

Externé bezdušové pneumatiky sú podobné tradičným pneumatikám s vnútornou dušou (typ s dušou). Z konštrukčného hľadiska sa bezdušové pneumatiky vyznačujú špeciálnou vzduchotesnou vnútornou vrstvou gumy nazývanou vložka, čím je vnútorná duša zbytočná a petky zo zošikmenými základmi umožňujú jednoduchú montáž a dokonalú vzduchotesnosť.


VÝHODY
Bezdušové pneumatiky poskytujú užívateľom množstvo výhod. Dajú sa zhrnúť nasledovne:

BEZPEČNOSŤ
> V prípade defektu sa pneumatika vyfúkne veľmi pomaly a len cez otvor v pneumatike, čo umožňuje zachovanie kontroly nad vozidlom.
> Zaisťujú spoľahlivé brzdenie vďaka zdokonalenému chladeniu brzdových komponentov.

HOSPODÁRNOSŤ
> Bezdušové pneumatiky sú trvanlivejšie a odolnejšie voči náhodnému defektu, pretože sú menej náchylné k prehrievaniu a to vďaka nižšiemu valivému odporu, lepšiemu rozptýleniu tepla v dôsledku absencie vnútornej duše a ochrannej vložky a väčšiemu priestoru medzi brzdovými bubnami a plochou pätky kvôli rozdielnym dizajnom kolies.
> Celková nižšia hmotnosť sady pneumatík a kolies umožňuje vyššie užitočné zaťaženie.
> Jednoduchá montáž a demontáž: montáž/demontáž je možné vykonávať ručne, veľmi rýchlo a jedným človekom.
> Eliminácia nebezpečenstva poškodenia vnútornej duše pri demontáži pneumatiky a následných problémov s dušou alebo ochranou vložkou.
> Nižšie náklady na bezdušové ráfiky a sadu pneumatík v porovnaní s typom s dušou.

POHODLIE
Zdokonalená rovnováha. Absencia vnútornej duše, ochrannej vložky a pohyblivých súčastí kolesa znižuje pravdepodobnosť vzniku vibrácií z dôvodu nevyváženého kolesa.

RÁFIKY
Ráfiky pre bezdušové pneumatiky sú vyrábané z jedného s kusu, s ramienkami ráfikov zo sklonom 15 ° a zníženými okrajmi, skôr než by sa jednalo o komplikované ráfiky z viacerých kusov pre pneumatiky s dušou.


Nízkoprofilové pneumatiky

Rastúci počet vysoko výkonných vozidiel znamená rastúci záujem o vysoko výkonné pneumatiky, ktoré sú navrhnuté tak, aby takýmto vozidlám poskytli zvýšenú stabilitu, vynikajúce jazdné vlastnosti v zatáčkach a pri brzdení a lepšiu manipuláciu. Všetky tieto výhody sa dajú dosiahnuť obutým nízkoprofilových pneumatík. Tieto pneumatiky tiež poskytujú zníženie nakladacej plochy, čím uľahčujú nakladanie a vykladanie a poskytujú vyššie užitočné zaťaženie pri zachovaní rozmerových obmedzení a zaťažení stanovených miestnou legislatívou. Pri montáži na autobusy znížia tieto pneumatiky výšku nástupnej plošiny vozidla a uľahčia tak nastupovanie cestujúcich do vozidla a vystupovanie. Ďalšie príslušné výhody sa dajú získať radou pneumatík s veľmi nízkym profilom (/60, /70).


Zmena rozmeru pneumatík

Prechod z jedného rozmeru pneumatiky na iný je pomerne zložitá operácia a nie je vždy možná. Musí splňovať odporučenie výrobcu vozidla a miestne predpisy. Z tohto dôvodu sme nižšie uviedli radu faktorov správcov vozových parkov, aby sme nášmu technickému a obchodnému personálu pomohli klientom poradiť ohľadne kompatibility rozmerov pneumatík. Pred zmenou rozmeru obutej pneumatiky by mali byť skontrolované nasledujúce body týkajúce sa pneumatiky a vozidla:

NOSNOSŤ
Nosnosť nových pneumatík by nemala byt horšia ako nosnosť pôvodných pneumatík alebo by mala byť aspoň kompatibilná s maximálnym zaťažením homologovaným pre dané vozidlo.

RÝCHLOSŤ
Index rýchlosti novej pneumatiky musí zodpovedať maximálnej rýchlosti vozidla. V niektorých krajinách je možné dodržovať maximálnu rýchlosť stanovenú regulačným orgánom.

VONKAJŠÍ PRIEMER PNEUMATIKY
Každé vozidlo je zostrojené pre určitý rozmer pneumatík. Aby nedošlo k oslabeniu výkonu vozidla, rozmery pneumatík by sa mali líšiť len v určitých medziach. Zvýšenie alebo zníženie priemeru pneumatiky vedie k zodpovedajúcej zmene valivého obvodu kolesa, ktorý môže ovplyvniť výšku vozidla, rýchlomer a otáčkomer vozidla. Prípustná odchýlka je ± 5 %.

RÁFIKY
Skontrolujte, či je možné novú pneumatiku obuť na súčasné ráfiky (viď brožúra „Technické údaje“).Ak nie ,vymeňte ráfiky.

ROZMER
Je dôležité skontrolovať, či pri úplnom nasadení kolesa nenaráža pneumatika a koleso do niektorých častí karosérie alebo mechanických súčasti vozidla. Okrem
toho nesmie pneumatika vyčnievať z vozidla alebo presahovať šírku vozidla stanovenú miestnymi predpismi. Nasledujúce minimálne bezpečné vzdialenosti
by mali byť všeobecne rešpektované:

> vertikálna medzera ,ktorá je vzdialenosťou medzi vrcholom pneumatiky a podbehom. Pri plne naloženom vozidle musí byť = 70/80 mm.

> bočná medzera, to znamená vzdialenosť medzi bočnými stenami pneumatiky a najbližšou časťou vozidla:

fixed components (pružiny, uloženia pružín, ramená bŕzd),v tomto prípade by minimálna vzdialenosť mala byť 15mm.

pohyblivé súčasti (karoséria, blatníky, tyč riadenia), v tomto prípade by minimálna vzdialenosť mala byť 50mm.

Kolesa riadenie je potrebné skontrolovať v plnom rejde.

> medzera medzi kolesom a brzdovým bubnom je vzdialenosť oddeľujúca koleso a brzdový bubon.
Koleso sa musí otáčať voľne a umožňovať vetranie brzdového bubna.
Minimálna vzdialenosť by mala byť aspoň 15 mm.

> duálna vzdialenosť pri zdvojených pneumatikách je vzdialenosť oddeľujúca stredy zdvojených pneumatík.
Táto informácia by mala byť skontrolovaná v technických tabuľkách v brožúre „Technické údaje“.
Vzdialenosť medzi zdvojenými pneumatikami by mala byť taká, aby:

> umožňovala rozptýlenie tepla

> bránila zachyteniu cudzích telies medzi pneumatikami, čím by mohlo dôjsť k ich poškodeniu.

Táto kapitola obsahuje tabuľky uvádzajúce kompatibilné zaťaženie pri rôznych rozmeroch pneumatík (pri danom zaťažení náprav).
Je potreba mať na pamäti, že akákoľvek zmena rozmeru pneumatiky musí rešpektovať všetky platné právne predpisy a špecifikú homologáciu daného vozidla.

KOMPATIBILITA SA POČÍTA NA ZÁKLADE NOSNOSTI.
Je dôležité zvoliť pneumatiky v súvislosti s prostredím do ktorého budú nasadené. Pre diaľkovú dopravu odporúčame nízkoprofilové pneumatiky (rada /80),
zatiaľ čo pneumatiky s veľmi nízkym profilom odporúčame pre objemovú prepravu.