• Slovenská Republika
  • Zmeniť štát

TRUCK & BUS WORLD

RIADENIE ŽIVOTNÉHO CYKLU PIRELLI

Rovnaká kvalita pre životnosť všetkých pneumatík.
To je cieľ Riadenia životného cyklu Pirelli, systému protektorovania spoločnosti Pirelli, ktorého cieľom je zvýšenie hodnoty plášťa Pirelli pomocou troch kľúčových prvkov: koncepcia pneumatiky a kvalita výroby, optimálny rozsah pásov Novateck, sieť vybraných firiem na protektorovanie plášťov.

Kvalita plášťa
Pirelli maximalizuje schopnosť protektorovania plášťa počínajúc projektom plášťa a výberom nových materiálov na výrobu pneumatík. V skutočnosti je pre zaistenie vyššej schopnosti protektorovania potreba vziať do úvahy všetky faktory, ktoré budú mať na pneumatiku vplyv po celú dobu jej životnosti.

Vybraná sieť
Tie najlepšie firmy poskytujúce protektorovanie plášťov vyberá spoločnosť Pirelli prostredníctvom prísneho kvalitatívneho auditu, aby tak mohla svojim zákazníkom poskytovať vysoko kvalitný proces protektorovania. Kvalita sa sleduje ako pri výbere plášťa firmou poskytujúcou protektorovanie, tak aj pri samotnom procese protektorovania.

Pásy Novateck
An optimised range of bands for all applications offers a wide choice for all customers needs.
Optimálny rozsah pásov pre akékoľvek použitie ponúka široký výber pre uspokojenie všetkých potrieb zákazníkov. Pásy Novateck využívajú len originálne dezény pneumatík Pirelli, aby tak zaistili dokonalé spojenie s plášťom aj po prvom cykle životnosti.
Tým bude zaručená výkonnosť a kvalita podobná novým výrobkom.

Riadenie životného cyklu Pirelli: vyššia hodnota kvality plášťa a počiatočná investícia do nových pneumatík.
Nižšie náklady na kilometer, nižšie celkové náklady a nižší dopad na životné prostredie.