• Slovenská Republika
  • Zmeniť štát

ENTERPRISELET'S DANCE

Spoločnosť Pirelli, ktorá je podľa predaja piatym najväčším svetovým producentom pneumatík, zaberá vďaka vysokej technologickej kapacite vedúce postavenie v prémiovom segmente. Spoločnosť má 19 tovární po celom svete, na štyroch kontinentoch a funguje vo viac ako 160 krajinách. Bola založená v roku 1872 a na Milánskej burze cenných papierov bola zaregistrovaná v roku 1922. Pirelli je uznávanou spoločnosťou vďaka svojej dlhoročnej priemyselnej tradícii, ktorá v sebe vždy spájala kapacitu pre inováciu spolu s kvalitou produktu a silou značky.

Od roku 2002 je značka posilnená o módny a technologicky špičkový projekt Pzero, a ďalej ju posilňuje aj Formula1, ktorej je Pirelli exkluzívnym dodávateľom pneumatík pre trojročné obdobie 2011 - 2013.

V súlade so stratégiou ,zeleného výkonu' venuje spoločnosť Pirelli - vždy sústredená na výskum a vývoj - neustále narastajúcu pozornosť produktom a službám vysokej kvality, technológii a nízkemu vplyvu na životné prostredie.