• Slovenská Republika
  • Zmeniť štát

CAR WORLD


Eu Tyre Regulation

EU NARIADENIE O ZNAČENÍ PNEUMATÍK 1222/2009 – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Ide o označenie pneumatík motorových vozidiel. Výrobci pneumatík pre osobné automobily, ľahké i ťažké nákladné automobily, budú musieť špecifikovať spotrebu paliva, priľnavosť na mokrom povrchu a klasifikáciu hluku produktov pomocou štítkov alebo označenia, a to od novembra 2012.

Tieto informácie musia byť taktiež uvedené v technických propagačných materiáloch. Označenie pneumatík bude používať klasifikáciu od najlepšej (zelená kategória "A") po najhorší výkon (červená kategória "G” pri osobných automobiloch a “F” pri nákladných automobiloch).

Táto iniciatíva vychádza z návrhu Európskej komisie z roku 2008 a je súčasťou akčného plánu pre energetickú efektivitu. Jeho hlavným zámerom je zlepšenie energetickej efektivity produktov, budov a služieb s cieľom znížiť spotrebu energie o 20% do roku 2020.(Zdroj: Európska komisia)

 ĎALŠIE INFORMÁCIE VIĎ.:

Európska komisia pre energetiku >

WIKIPEDIA >

ZÁVÄZOK PIRELLI

Prelli, rovnako ako i celé odvetvie výroby pneumatík, víta zavedenie označenia pneumatík a vníma ho ako vhodný nástroj, ktorý poskytne koncovým užívateľom informácie dôležité pri výbere novej pneumatiky. Označenie samotné nemôže nahradiť širokú škálu informácií, ktoré poskytujú skúšky realizované odbornými časopismi. Ide o dôveryhodné, nezávislé a spoľahlivé hodnotenie výkonu pneumatiky. Pirelli pripomína všetkým koncovým užívateľom, že celková hodnota pneumatík nemôže byť posudzovaná iba na základe valivého odporu, brzdenia na mokrom povrchu a vonkajšej hlučnosti; existuje niekoľko ďalších prvkov (napr. ovládanie – za mokra i sucha, aquaplaning, správanie pri vysokých rýchlostiach, suché brzdenie, opotrebenie, výkon zimných pneumatík na snehu ...), ktoré je potreba starostlivo zvážiť, s cieľom vybrať si ten najlepší produkt vyhovujúci Vašim predstavám.

AKO SA VYZNAŤ V OZNAČENÍ

EU nariadenie o označení pneumatík 1222/2009 poskytne štandardizované informácie o troch atribútoch výkonu pneumatiky:

  • Fuel Efficiency
  • Safety

Nariadenie vyžaduje, aby všetky pneumatiky vyrobené po júni 2012 a v predaji v krajinách EU po novembri roku 2012, niesli nálepku, resp. aby sa v ich blízkosti nachádzalo označenie informácie koncovému užívateľovi ešte pred nákupom*.

Cieľom označenia je poskytnúť koncovým uživateľom dôležité informácie, ktoré im pomôžu pri výbere novej pneumatiky.

(*) Tieto informácie musia byť poskytnuté pri pneumatikách osobných automobilov, ľahkých nákladných automobilov a pri pneumatikách veľkých úžitkových vozidiel.Valivý odpor je sila pôsobiaca proti smeru jazdy pri točení pneumatiky.

Dosiahnutie nízkych hodnôt valivého odporu je dôležité vzhľadom k tomu, že pneumatiky prispievajú k spotrebe paliva až 20% pri osobných automobiloch a až 35% pri automobiloch nákladných. Ukážme si, ako to funguje: kvôli zaťaženiu vozidla je pneumatika v mieste kontaktu s vozovkou deformovaná a pohlcuje energiu vo forme tepla. Čím väčšia deformácia, tým vyšší je valivý odpor, vyššia spotreba paliva a následne aj vyššie emisie CO2.

Na označení pneumatík podľa nariadenia EU je valivý odpor uvedený v hodnotení od A (najlepšie hodnotenie) po F pre priemyselné vozidlá a G pre nákladné automobily (najhoršie hodnotenie).
Rozdiel medzi jednotlivými stupňami znamená zníženie alebo zvýšenie spotreby paliva v rozmedzí od 2.5% - 4.5% pre osobné automobily a od 5% - 8% pre automobily nákladné. Pri osobnom automobile možno túto skutočnosť približne vyjadriť ako 0.1l/100km.

Priľnavosť na mokrom povrchu je jednou z najdôležitejších bezpečnostných vlastností pneumatiky.

Pri jazde za daždivého počasia znamená vynikajúca priľnavosť na mokrom povrchu kratšiu brzdnú dráhu. Existujú aj iné zásadné parametry, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť, ale práve priľnavosť bola zvolená za najreprezentatívnejší prvok s cieľom porovnať rôzne typy pneumatík. Rozdiel medzi jednotlivými stupňami znamená pri osobnom automobile zvýšenie alebo zníženie brzdnej dráhy o približne 3 – 6 metrov pri brzdení z 80km/h.

Hluk z dopravy je relevantným problémom ochrany životného prostredia a závisí na niekoľkých faktoroch, ako napr.:

Hustota dopravy
Typ vozidla
Štýl jazdy
Interakcia medzi pneumatikou a vozovkou

Hodnoty uvedené v označení nie sú internými hodnotami, ktoré vodič vníma pri jazde, ale externými, pretože prispievajú k akustickému znečisteniu.Hodnoty sú vyjadrené v decibeloch (dB) a rozdelené do 3 kategórií:

1 čierna zvuková vlna = 3dB menej než budúce prísnejšie európske limity
2 čierne zvukové vlny = v súlade s budúcimi európskymi limitmi
3 čierne zvukové vlny = v súlade so súčasnými európskymi limitmi Čím je čiernych polí viac, tým je pneumatika hlučnejšia.

FAQs

Budú sa nariadenia vzťahovať na všetky pneumatiky?

Tieto pravidlá sa vzťahujú iba na pneumatiky osobných automobilov (C1), pneumatiky ľahkých nákladných automobilov (C2) a pneumatiky ťažkých úžitkových vozidiel (C3).
Nasledujúce kategórie sú vylúčené z pôsobnosti nariadenia:

• Protektorované pneumatiky
• Profesionálne Off Road pneumatiky
• Závodné pneumatiky
• Pneumatiky s hromi (ak sú predávané bez klincov, potom spadajú pod nariadenie)
• Dočasné – náhradné pneumatiky
• Pneumatiky určené k montáži na vozidlá registrované po prvýkrát pred 1. októbrom 1990
• Pneumatiky s rýchlostnou kategóriu nižšou než 80km/h
• Pneumatiky, ktorých priemer ráfikov nepresahuje 254mm alebo predstavuje 635mm a viac.


Čo je valivý odpor (VO)?

Valivý odpor je sila, ktorá pôsobí proti smeru jazdy, ak sú kolesá v pohybe. Vzhľadom k zaťaženiu vozidla je pneumatika v oblasti kontaktu s povrchom vozovky deformovaná. Táto deformácia vyvoláva vnútorné straty. Princíp je rovnaký ako pri gumovej lopte – pri odraze nevyskočí do rovnakej výšky, z akej bola hodená.

Valivý odpor pneumatiky môže byť vyjadrený ako sila (Newton) alebo ako koeficient (RRC). Koeficient valivého odporu je definovaný ako sila valivého odporu (N) delená zaťažením pneumatiky. Výhodou tohto koeficientu je jednoduchšie porovnanie pneumatík, ktoré majú byť namontované na rôzne vozidlá.


Ako valivý odpor prispieva k spotrebe paliva? Ktoré ďalšie faktory prispievajú k spotrebe paliva?

Motor vozidla musí vyvinúť silu kompenzujúcu valivý odpor. To spotrebováva časť paliva a prispieva teda k spotrebe pohonných hmôt. Je pravidlom, že zníženie valivého odporu o 6% zníži spotrebu paliva pri osobných automobiloch o 1%. K spotrebe paliva prispieva mnoho ďalších faktorov: aerodynamika, hmotnosť vozidla, typ motora, pomocné systémy ako napr. klimatizácia, sklon vozovky, štýl jazdy, tlak v pneumatikách, zrýchlenie alebo dopravné podmienky.


Aký je vzťah medzi priľnavosťou na mokrom povrchu a valivým odporom?

Existuje mnoho rôznych vlastností, ktoré ovplyvňujú valivý odpor pneumatiky. Valivý odpor možno pozmeniť modifikáciou niektorých týchto parametrov, ale niektoré z nich môžu mať negatívny vplyv na priľnavosť na mokrom povrchu.
Vývojár musí použiť správne nástroje a správne hodnoty, aby dosiahol optimálne vyváženie valivého odporu a priľnavosti za mokra. V prípade, že je valivý odpor príliš znížený, môže to mať negatívny vplyv na priľnavosť na mokrom povrchu. .


Ako meraná priľnavosť za mokra súvisí s bezpečnou jazdou, predovšetkým za rôznych poveternostných podmienok (sucho, mokro, sneh a ľad)?

Priľnavosť za mokra sa týka bezpečnosti pneumatík:
odráža schopnosť pneumatiky brzdiť na mokrej vozovke.
Existujú i ďalšie parametre, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť (napr. jazdné schopnosti, držanie smeru, schopnosť spomalenia na mokrom a suchom povrchu pri vyššej rýchlosti a správanie pri aquaplaningu), avšak najlepším zástupcom zníženej priľnavosti v Európe bola zvolená práve priľnavosť za mokra.


Aký je rozdiel medzi limitom a triedením?

Limit je minimálna akceptovaná úroveň výkonu pneumatiky, potrebná k jej autorizácii na európskom trhu;
Triedenie znamená úroveň výkonu pneumatiky za definovaných skúšobných podmienok, jej valivý odpor, brzdenie na mokrom povrchu a externý valivý hluk.


Ako je zaistená kompatibilita s nariadením o značení pneumatík?

Národné kontrolné úrady sú zodpovedné za zaistenie zhody s deklarovanými triedami.
Postupy pre overovanie sú uvedené v prílohe IV tohto nariadenia.


Prečo sú “POR”- pneumatiky vyňaté z povinného označenia?

POR pneumatiky sú špeciálne navrhnuté k dosahovaniu výnimočných výkonov v obtiažnych podmienkach a vo všetkých typoch terénov, čo im neumožňuje plniť regulačné limity a úrovne triedenia.


Existujú plány na zahrnutie protektorov?

Plány na zavedenie požiadaviek pre označovanie protektorov skutočne existujú, avšak rozhodnuté bude až potom, čo Komisia zhodnotí konzekvencie. Komisia preloží výsledky šetrení najneskôr do marca 2016.


Existujú plány na vytvorenie EU palivového kalkulátora, ktorý by ukazoval dopad rôzne označených pneumatík na spotrebu paliva/náklady na palivo?

Európska komisia začne pracovať na vytvorení harmonizovaného kalkulátora úspory paliva, ktorý by mohol byť prípadne zverejnený na webovských stránkach jednotlivých výrobcov s cieľom výpočtu úspory paliva a porovnania produktov ...