• Slovenská Republika
  • Zmeniť štát

CAR WORLD


AKO SÚ PNEUMATIKY ZNAČENÉ


Na bočnici pneumatiky sú okrem jej veľkosti a popisu rôzne informácie; poďme sa na niektoré z nich pozrieť.

Značka a názov produktu

BrandProduct Name


Typ konštrukcie

Construction Type
 

Tento príklad ukazuje typické bezdušové radiálne pneumatiky.


Indikácie na bočnici

Side Indication
 

Pri všetkých asymetrických výrobkoch je dôležité, aby boli montované na ráfik v správnej pozícii. Asymetrické prevedenie dezénu bolo v skutočnosti vyvinuté pre čo najlepší výkon s ohľadom na rozdielne správanie vonkajšej a vnútornej plochy dezénu.


DOT Kód bezpečnostnej normy

DOT Safety Standard Codes
 
 
DOT Safety Standard Codes
 

DOT (Department Of Transportation – Úrad pre bezpečnosť prepravy) je právne označenie požadované pri predaji pneumatík v mnohých krajinách. DOT znamená, že pneumatiky spĺňajú alebo prekračujú bezpečnostné normy Úradu pre bezpečnosť prepravy.
1. Znamená, že pneumatika spĺňa alebo prekračuje bezpečnostné normy Úradu pre bezpečnosť prepravy
2. Kód výrobcu a továrne (prideľuje odbor dopravy)
3. Kód veľkosti pneumatík
4. Skupina voliteľných symbolov výrobcu (K označenie značky alebo iné významné vlastnosti pneumatiky)
5. Dátum výroby


ECE homologácia

ECE Homologation
 

Ak pneumatika nesie symbol ECE, znamená to, že je ECE homologovaná a schválená pre dosiahnutie ECE noriem týkajúcich sa fyzických rozmerov, požiadaviek na branding a predpisov k vysokorýchlostnej vytrvalosti.
Samotné označenie sa skladá z písmena E, čísla reprezentujúcu krajinu, ktorá vydala schvaľovací certifikát a z jedinečnej číselnej kombinácie produktu.


Európska homologácia hluku

European Noise Homologation
 

Ak má pneumatika označenie European Noise Approved, znamená to, že je v súlade so smernicou 2001/43/ES a rešpektuje novú úroveň emisie hluku stanovenú pre európske krajiny.


U.T.Q.G.(Uniform Tyre Quality Grading – Jednotná akostná klasifikácia pneumatík)

U.T.Q.G.(Uniform Tyre Quality Grading)
 

UTQG je norma definovaná odborom dopravy USA a hodnotí výkon pneumatík v oblastiach OPOTREBENIA DEZÉNU, TRAKCIE A TEPLOTNEJ ODOLNOSTI. Vzťahuje sa iba na automobilové pneumatiky s priemerom ráfiku 13" a väčším, nie však na zimné pneumatiky.


OPOTREBENIE PNEUMATIKY: Stupeň opotrebenia je porovnávacie označenie založené na úrovni opotrebenia pneumatiky počas testovania v riadených podmienkach, a to na vládou stanovených testovacích dráhach.
Napríklad pneumatika s označením 150 sa bude na riadenej trati opotrebovávať jeden a polkrát rýchlejšie, ako pneumatika s označením 100.
Relatívny výkon pneumatík závisí na aktuálnych podmienkach ich použitia, z čoho vyplýva, že sa môžu výrazne líšiť od noriem, a to z dôvodu odlišného spôsobu riadenia, údržby a odlišností v povahe vozovky a klimatických podmienkach. 

TRAKCIA: Rozlišujeme tieto stupne trakcie – od najvyššieho po najnižší  – AA, A, B a C.
Stupne trakcie predstavujú schopnosť pneumatiky zastaviť na mokrom povrchu. Toto meranie prebieha za vopred daných riadených podmienok, na vládou určených asfaltových a betónových povrchoch.
Pneumatika s označením C môže mať horší trakčný výkon. Upozornenie: stupeň trakcie daný tejto pneumatike je založený na priamych brzdných trakciách a nezahŕňa vlastnosti pri zrýchlení, odbočovaní, aquaplaningu alebo účinnú trakciu.

TEPLOTA: Stupne pre teplotu A (najvyššia), B a C predstavujú  odolnosť pneumatiky voči vytváraniu tepla a jej schopnosť odvádzať ho pri riadených podmienkach na špecifických vonkajších testovacích kolesách.
Dlhodobá vysoká teplota môže spôsobiť poškodenie materiálu pneumatiky a znížiť jej životnosť.
Prehrievanie môže viesť k náhlemu defektu pneumatiky. Stupeň C zodpovedá úrovni výkonu, ktorý musia spĺňať všetky pneumatiky osobných vozidiel podľa Federálneho ustanovenia o bezpečnosti riadenia č. 109.
Stupne B a A predstavujú vyššiu úroveň výkonu laboratórnych testovacích kolies, než je minimum požadované zákonom. Upozornenie: teplotný stupeň tejto pneumatiky je stanovený pre pneumatiku, ktorá je správne nahustená a nie je preťažená. Zvýšená rýchlosť, podhustenie, nadmerné zaťaženie, buď samostatne alebo v kombinácii, môžu spôsobiť zahrievanie alebo prípadný defekt pneumatiky.


T.W.I. (Tread Wear Indicator – Indikátor opotrebenia pneumatík)

T.W.I. (Tread Wear Indicator)

TWI je dôležitým prvkom, ktorý umožňuje jednoduché posúdenie množstva dezénu na pneumatike. V spodnej časti dezénových drážok sú umiestnené úzke gumové mostíky s výškou 1.6 mm (2/32”).
Pneumatika by mala byť vymenená vo chvíli, keď sa vzorka opotrebí na úroveň týchto mostíkov.


Označenie M+S (Mud & Snow) a snehová vločka

M+S (Mud & Snow) and Snowflake Marking

Zimné pneumatiky, nazývané tiež snehové či pneumatiky do chladného počasia a termálne pneumatiky, sú na bočnici označené M+S (Mud&Snow – bahno a sneh) spolu s piktogramom hory a snehovej vložky. MS označenie samo o sebe stačí na identifikáciu zimnej pneumatiky. Snehovú vločku začal priemysel používať na odlíšenie skutočných zimných pneumatík (M+S a snehová vločka) od celoročných pneumatík (len M+S).