• Slovenská Republika
  • Zmeniť štát

CAR WORLD


STANDARD TYRE - inflated tyre / deflated tyre
PIRELLI RUN FLAT TYRE - inflated tyre / deflated tyre
 

VÝKON , BEZPEČNOSŤ A POKOJ DUŠE


Pneumatiky Run Flat znamenajú bezpečie.
V núdzových podmienkach Vám poskytujú väčšiu kontrolu nad Vaším vozidlom a zaisťujú Vám bezpečnú jazdu i v prípade rýchleho unikania tlaku vzduchu.

S Run Flat si zaistíte mobilitu aj v prípade defektu. Takže ak dostanete defekt, a to dokonca i v daždi, s Pirelli samodržiacou pneumatikou Run Flat so sebou nemusíte mať rezervu. Namiesto toho môžete po určitú obmedzenú dobu pokračovať v jazde.

Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti v núdzových situáciách musíte s Run Flat pneumatikou dodržať určitú rýchlosť a vzdialenosť (80km/h na vzdialenosť 80km alebo 50m/h na vzdialenosť 50míľ).
Vzhľadom k tomuto obmedzeniu je dôležité, aby bol vodič informovaný o strate tlaku v pneumatikách, a preto musí byť vozidlo vybavené systémom TPMS (Tyre Pressure Monitoring System – systém monitoringu tlaku v pneumatikách), kvôli detekcii a signalizácii zmien tlaku v pneumatikách.

 

PREVÁDZKOVÉ POŽIADAVKY


Pneumatiky Run Flat boli vyvinuté na základe špecifikácie vozidiel, na ktorých sú namontované. V súlade s týmto teda môžu byť pneumatiky Run Flat používané iba na vozidlách vyrábaných tak, aby sa na nich neskôr mohli používať práve tieto pneumatiky.

Pneumatiky Run Flat musia byť používané v súvislosti s funkčným systémom monitoringu tlaku v pneumatikách Tyre Pressure Monitoring System (TPMS). Montáž pneumatík a inštalácia TPMS by mala byť realizovaná špecializovaným predajcom.

Pirelli potvrdzuje, že po strate tlaku môžu pneumatiky Run Flat pokračovať v jazde 80km (50 míľ) pri dodržaní maximálnej rýchlosti 80km/h (50 m/h). Bezpečnostné a prevádzkové informácie pre jazdu v režime „strata tlaku v pneumatikách“ nájdete v príslušnej príručke k Vášmu vozidlu.
Ak sa zobrazí varovanie o nízkom tlaku v pneumatike, je dôležité nechať okamžite skontrolovať stav ostatných pneumatík a TPMS u špecializovaného predajcu.

Po strate tlaku by nemala byť pneumatika len opravená, ale vymenená, pretože nie je vždy možné zistiť dobu a podmienky, za akých bola používaná pri zníženom tlaku. Poškodená Run Flat pneumatika alebo Run Flat pneumatika, pri ktorej došlo k strate tlaku, by mala byť ihneď vymenená za inú Run Flat pneumatiku s identickou veľkosťou a charakteristikou (index zaťažiteľnosti a rýchlostnej kategórie). Pirelli odporúča, aby pneumatiky rôzneho typu alebo rôzneho indexu zaťažiteľnosti a rýchlostnej kategórie, nikdy neboli montované na jedno vozidlo.

Po strate tlaku by mali byť skontrolované ráfiky, a to pre prípad, či neboli poškodené. Poškodené alebo deformované ráfiky by mali byť vždy pred montážou novej pneumatiky Run Flat vymenené. Pirelli odporúča použitie Extended Hump ráfikov (EH2 – ráfiky vhodné pre väčšie nerovnosti na vozovke) znižujúcich riziko bead unseating v prípade straty tlaku.

Je možné upevniť samonosné pneumatiky Run Flat na štandardné ráfiky H2? Ak áno, budú v konečnom dôsledku fungovať ako samonosné?

Áno, je to možné, i keď Pirelli dôrazne odporúča použitie ráfikov EH2, pretože zaručujú lepšie uchovanie pätky pneumatiky na nulovom tlaku vzduchu. V prípade prevádzky Run Flat pneumatík na nulovom tlaku vzduchu a na EH2 ráfikoch a za predpokladu, že sú použité v kombinácii s monitorovacím systémom TPMS alebo so systémom varovania v prípade poklesu tlaku, si táto pneumatika zachová charakteristiku samonosnej pneumatiky. Je absolútne nevyhnutné, aby systém TPMS varoval vodiča o strate tlaku vzduchu.


Môžu sa na ráfiky EH2 použiť štandardné pneumatiky? Ak áno, budú potom fungovať ako samonosné?

Štandardné pneumatiky je možné nasadiť na ráfiky EH2, avšak v dôsledku toho nezískajú charakter samonosných Run Flat pneumatík.


Ak má jedna z mojich samonosných pneumatík defekt, môžem ju nahradiť štandardnou pneumatikou?

Pirelli neodporúča použitie štandardných typov v kombinácii s Run Flat samonosnými pneumatikami na jednom vozidle, a to ani v prípade, že by boli spárované na jednej náprave. Ak dostanete defekt, sú samosné Run Flat pneumatiky navrhnuté tak, aby ste došli do pneuservisu, kde Vám pneumatiku skontrolujú a ak to bude potrebné, vymenia ju za inú samonosnú pneumatiku.
Štandardné pneumatiky s rovnakým rozmerom, indexom zaťažiteľnosti a rýchlostnou kategóriou môžete použiť iba vo výnimočných situáciách, aj to však iba po obmedzenú dobu a vzdialenosť. Je potrebné myslieť na to, že štandardné pneumatiky nemajú rovnaké samonosné vlastnosti ako ostatné pneumatiky na Vašom vozidle a musia byť pri najbližšej príležitosti vymenené.


Môžem použiť Pirelli samonosné Run Flat pneumatiky v kombinácii s Run Flat pneumatikami inej značky?

Áno, ale Pirelli odporúča, aby ste v prípade defektu neprekračovali maximálnu vzdialenosť 80km (50 míľ) pri maximálnej rýchlosti 80km/h (50 m/h). Pirelli taktiež odporúča, aby boli samonosné pneumatiky inej značky párované na jednej náprave. Zároveň musíte skontrolovať, či je systém monitoringu tlaku vzduchu v pneumatikách kompatibilný.


Môžem použiť samonosné Run Flat pneumatiky na svojom vozidle?

Run Flat pneumatiky boli vyvinuté na základe špecifikácie vozidiel, pre ktoré sú určené. Jednoducho povedané, tieto pneumatiky môžu byť použité iba na vozidlách, ktoré sú špeciálne vyrábané pre neskoršie použitie samonosných pneumatík. Preto, ak máte pochybnosti, kontaktujte výrobcu svojho vozidla.


Môžem samonosnú Run Flat Pirelli pneumatiku opraviť?

Z bezpečnostných dôvodov nie. Pirelli neodporúča opravy samosných pneumatík. Samonosná pneumatika by mala byť vždy vymenená a nie opravovaná, pretože nie je zakaždým možné odhadnúť čas a podmienky, počas ktorých bola používaná v podhustenom stave.


Môžem použiť k nahusteniu samonosných Run Flat pneumatík dusík namiesto vzduchu?

Áno.


Je možné predĺžiť vzdialenosť 80km (50 míľ) pri defekte dohustením?

Nie. Po defekte môžete uraziť maximálne 80km (50 míľ), a to pri maximálnej rýchlosti 80km/h (50m/h). Potom musí byť pneumatika okamžite vymenená.


Aký vplyv má na výkon použitie podhustenej samonosnej pneumatiky?

Pri predpoklade, že s vozidlom pôjdete obmedzenou rýchlosťou 80km/h (50 m/h), je trochu narušená manipulácia kvôli zníženej sile v zákrutách. Aquaplaning a brzdenie zostávajú takmer rovnaké. Odporúčame vyvarovať sa rýchlych manévrov, ak je pneumatika úplne prázdna, obzvlášť, ak je umiestnená na štandardných H2 ráfikoch.


Môžem s Pirelli samonosnou pneumatikou prejsť vzdialenosť väčšiu ako 80km (50 míľ), ak pôjdem pomalšie ako 80km/h (50 m/h)?

Nie. Maximálne podmienky, ktoré Pirelli garantuje, možno dosiahnuť pri 80km (50 míľach) na nulovej hodnote tlaku vzduchu s rýchlosťou, ktorá nepresahuje 80km/h (50 m/h). Ak vlastníte vozidlo, ktoré je vybavené Pirelli samonosnými pneumatikami priamo z výroby, nájdete toto odporúčanie v príslušnom manuále k vozidlu.


Ako funguje monitorovací systém tlaku vzduchu?

Na trhu existuje niekoľko monitorovacích systémov (TPMS), preto by ste sa mali obrátiť priamo na výrobcu vozidla, ak požadujete špecifické informácie. Rozlišujeme dva typy systémov. Podstata nepriameho systému spočíva v tom, že podhustené koleso rotuje pomalšie a systém tento rodziel detekuje a vyšle vodičovi varovanie. Priame systémy kontrolujú tlak v pneumatikách priamo, a to voči prednastaveným hodnotám. Vodičovi vyšlú varovanie v prípade, že aktuálny tlak klesne pod tieto hodnoty.


Ako poznám, že je pneumatika Fun Flat?

ktorý je bočniciach pneumatiky. Na pneumatikách, ktoré sú špeciálne homologované pre vozidlá BMW, nájdete písmená RSC, ktoré znamenajú Run Flat System Component (komponent samonosného systému).


Prečo manuál môjho vozidla uvádza, že môžem svoju Run Flat pneumatiku použiť na 100 míľ (160km), ak Pirelli uvádza 80km? Čo je správne?

Pirelli garantuje všeobecnú maximálnu vzdialenosť 80km pre všetky samonosné Run Flat pneumatiky. Výrobcovia vozidiel uskutočňujú svoje vlastné testy založené na špecifikých modeloch vozidiel, a to s prihliadnutím na váhu a vlastnosti vozidla. Spoločne s výrobcom pneumatík teda môžu pre určitý typ vozidla odporučiť dlhšiu vzdialenosť. Pri vozidlách, ktoré sú vybavené samonosnými pneumatikami Pirelli priamo z výroby, platia údaje z príslušnej príručky k vozidlu.