• Slovenská Republika
 • Zmeniť štát

CAR WORLD


DLHÁ ŽIVOTNOSŤ PNEUMATÍK


Pre Vašu bezpečnosť je dôležité kontrolovať pneumatiky pravidelne, najmenej jedenkrát za mesiac. Hľadajte známky poškodenia alebo nerovnomerného opotrebenia, pretože nesprávne nahustenie a vyváženie, zlá geometria alebo porucha závesov môžu mať vplyv na celkový výkon Vašej pneumatiky Pirelli a ohroziť tak Vašu bezpečnosť. O asistenciu a kontrolu požiadajte svojho najbližšieho predajcu pneumatík Pirelli. Pneumatiky sú jediným miestom kontaktu medzi vozidlom a vozovkou – udržiavajte ich preto v dobrej kondícii.

Tlak v pneumatikách

Správna údržba pneumatík sa oplatí. Vzduch je zadarmo a správny tlak v pneumatike je tým zásadným tajomstvom dlhšieho „života“ pneumatiky.

Nedostatočný tlak je hlavnou príčinou poškodenia pneumatiky. Predĺženie jej životnosti znamená vynikajúci výkon po dlhšiu dobu, a to je konkrétna ekonomická výhoda vďaka úspore nákladov na výmenu pneumatík a nižšej spotrebe paliva.

Správny tlak v pneumatike zlepšuje ovládateľnosť vozidla a znižuje „brzdnú dráhu“.
K zaisteniu správneho nahustenia pneumatík postačuje kontrola jedenkrát za mesiac. Je to rýchly, ale zásadný spôsob, ako preveriť zdravie Vašich pneumatík, čo je dôležitý faktor pre Váš pocit bezpečnosti na vozovke.


Kontrola tlaku v pneumatikách

Controlling Tyre Pressure
 

Tlak kontrolujte pri studených pneumatikách. Kroky kontroly sú nasledujúce:

 • Odstráňte krytku z ventila
 • Pritisknite manometer pevne k ventilu a skontrolujte tlak
 • Dohustite vzduch na odporúčanú úroveň.
 • Ak ste pneumatiku prehustili, stlačte hrotom pera alebo nechtom kovový zobáčik na ventile, upustite trochu vzduchu a opakujte krok 2.
 • Nasaďte krytku späť na ventil.
 • Tento proces opakujte na každej pneumatike vrátane rezervy (tlak v rezervnej pneumatike musí byť trochu vyšší než je maximálna hodnota pre pneumatiky na Vašom vozidle. Pre radiálne pneumatiky: od +0,2 do 0,3 bar (+3 do +4,5 psi)).
 • Uistite sa, že v dezéne pneumatiky neuviazli žiadne klince alebo iné drobné predmety, ktoré by mohli v pneumatike spôsobiť dieru.
 • Skontrolujte bočné strany pneumatiky a uistite sa, že tam nie sú žiadne rezné rany, vypukliny alebo iné nezrovnalosti


Desať prikázaní preventívnej údržby

Výkon a bezpečnosť jazdy sú pre Pirelli dva kľúčové faktory, a práve preto by sme sa s Vami chceli podeliť o informácie týkajúce sa jednoduchých činností, vďaka ktorým budete Vaše vozidlo riadiť kľudne a bezpečne.

 • Tlak by mal byť pravidelne kontrolovaný na studených pneumatikách (vrátane rezervy).
 • Nikdy neznižujte tlak v pneumatikách, ak sú zahriate po jazde, pretože navýšenie tlaku nad odporúčanú hranicu voči tlaku v studených pneumatikách je normálnym javom.
 • Ak je vzorka na pneumatikách zjazdená, musia sa pneumatiky vymeniť i v prípade, že je zjazdená iba na jednej časti dezénu.
 • Periodicky kontrolujte geometriu vozidla; obzvlášť po zrážke, náraze či inom zvláštnom opotrebení.
 • Pravidelne, alebo ak si všimnete vibráciu, vyvažujte pneumatiky. Potom zopakujte krok 2.
 • Po náraze alebo defekte pneumatiky kontrolujte i jej vnútornú stranu.
 • Nikdy neparkujte vozidlo na olejových škvrnách alebo škvrnách od rozpúšťadiel atd., pretože aj to má za následok poškodenie pneumatiky.
 • Dodržiavajte rýchlostnú kategóriu a index zaťažiteľnosti.
 • Radiálne pneumatiky (aj keď sú nové), musia byť vždy nazuté na zadnej náprave; zimné alebo s hrotmi musia byť obuté ako kompletný set.
 • Život pneumatík je priamo ovplyvnený Vaším spôsobom jazdy a rýchlosťou vozidla.
 • Nechajte si stav pneumatík pravidelne skontrolovať spoľahlivým predajcom alebo servisným pracovníkom Pirelli.


Vzorce rotácie pneumatík

Tyre Rotation Patterns
 

Rotácia pneumatík je jednoduchým ale účinným spôsobom, ako zvýšiť životnosť pneumatík a dosiahnuť ich rovnomerné opotrebenie.