• Slovenská Republika
  • Zmeniť štát

CAR WORLD

Pirelli ponúka výnimočný sortiment produktov osobných pneumatík. Pneumatiky, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, kombinujú technológiu veľmi vysokého výkonu odvodeného z motor - športu s novými ekologickými prvkami filozofie "Zeleného výkonu".

Okrem funkčnosti musia byť SUV pneumatiky dobre výkonné a esteticky pôsobivé. SUV pneumatiky Pirelli sú navrhnuté tak, aby splnili a dokonca preko- nali zákazníkove očakávania a neustále náročnejšie požiadavky výrobcov originálneho príslušenstva.

Pirelli vyvinulo sériu pneumatík špecificky navrhnutý-
ch pre dodávky, ktoré preberajú výkon automobilo-
vých pneumatík, spĺňajú tradičné požiadavky komer-
čných automobilových pneumatík, zaisťujú všestran-
nosť a pohodlie, čo je spojené so spoľahlivosťou a bezpečnosťou.