• Nederland
  • land wijzigen

TRUCK & BUS WORLDEu Tyre Regulation

EU-VERORDENING 1222/2009 INZAKE DE ETIKETTERING VAN BANDEN - ALGEMENE INFORMATIE

Het bandenetiket is een label voor banden van motorvoertuigen. Vanaf november 2012 moeten fabrikanten van banden voor personenauto's, lichte en zware bedrijfsvoertuigen de classificering van het product voor brandstofverbruik, grip op nat wegdek en rolgeluidsniveau aangeven door middel van een sticker of etiket.

Deze informatie moet ook worden opgenomen in het technisch promotiemateriaal. Het bandenetiket gebruikt een classificering van de best (groene categorie "A") naar de slechtst (rode categorie "G" voor Personenauto en "F" voor bedrijfsvoertuig) presterende band.

Dit initiatief is het resultaat van een voorstel van de Europese Commissie uit 2008 en maakt deel uit van het actieplan voor energie-efficiëntie, dat tot doel heeft de energieprestaties van producten, gebouwen en diensten te verbeteren en het energieverbruik met 20% te verlagen tegen 2020.

(Bron: Europese Commissie)VOOR AANVULLENDE INFORMATIE, ZIE OOK:


Europese Commissie voor Energie >

WIKIPEDIA >


 

ENGAGEMENT VAN PIRELLI

Net zoals de volledige bandenindustrie juicht Pirelli de invoering van het bandenetiket toe als een goed instrument om de eindgebruikers essentiële informatie voor de bandenkeuze te verstrekken. Het bandenetiket kan echter de uitgebreide informatie van de tests, uitgevoerd door gespecialiseerde tijdschriften, niet vervangen. Het gaat om betrouwbare en onafhankelijke beoordelingen van de bandprestaties. Pirelli wenst alle eindgebruikers eraan te herinneren dat de algemene waarde van de band niet alleen bepaald wordt door de rolweerstand, de remprestaties op nat wegdek en het rolgeluidsniveau. Diverse aanvullende elementen (wendbaarheid op natte en droge weg, aquaplaning, gedrag bij hoge snelheid, remprestaties op droge wegen, slijtage, prestaties in de sneeuw voor winterbanden, …) moeten in aanmerking worden genomen bij de keuze van het product dat het best aan uw behoeften beantwoordt.

HOE EEN ETIKET TE LEZEN

EU-verordening 1222/2009 inzake de etikettering van banden biedt genormaliseerde informatie over drie prestatie-eigenschappen:

  • Fuel Efficiency
  • Safety

De Verordening bepaalt dat alle banden geproduceerd na juni 2012 en te koop in de EU na november 2012, duidelijk zichtbaar voor de eindgebruiker, een sticker moeten dragen of dat dicht in de buurt een etiket moet worden aangebracht(*).

Bedoeling is dat het etiket de eindgebruiker essentiële informatie geeft die hem kan helpen bij de keuze van nieuwe banden.

(*) Deze informatie moet worden opgegeven voor de banden van personenauto’s, lichte bedrijfsvoertuigen en zware bedrijfsvoertuigen.De rolweerstand is de kracht die in de tegengestelde richting van de rijrichting werkt wanneer de band rolt.

Aangezien banden tot 20% van het totale verbruik van een personenauto en tot 35% van het verbruik van een bedrijfsvoertuig bepalen, is het belangrijk om een lage rolweerstand te bekomen.
Hoe werkt het: door het gewicht van het voertuig wordt het contactoppervlak van de band vervormd en wordt energie afgegeven in de vorm van warmte. Hoe groter de vervorming, hoe hoger de rolweerstand en dus hoe hoger het verbruik en de CO2-emissies.

Op het etiket van de EU-bandenverordening wordt de rolweerstand uitgedrukt in klassen, gaande van A (beste klasse) tot F voor industriële voertuigen en G voor personenauto’s (slechtste klassen).
Het verschil tussen elke klasse komt overeen met een verschil in verbruik van 2,5% tot 4,5% voor een personenauto en 5% tot 8% voor een bedrijfsvoertuig. Voor een personenauto komt dat ruw gesproken neer op 0,1 l/100 km.

De grip op nat wegdek is een van de voornaamste veiligheidseigenschappen van een band. Een goede grip op nat wegdek kort de remafstanden in wanneer u in regenachtig weer rijdt.

Er zijn nog andere belangrijke parameters voor de veiligheid maar grip op nat wegdek werd geselecteerd als de meest representatieve situatie om verschillende banden te vergelijken.
Voor een personenauto komt het verschil tussen twee klassen overeen met een verlenging of inkorting van de remafstand met ongeveer 3 tot 6 meter als geremd wordt bij een beginsnelheid van 80 km/h.

Verkeerslawaai is een belangrijk milieuaspect dat wordt bepaald door verscheidene factoren zoals:

Verkeersintensiteit
Voertuigtype
Rijstijl
Interactie tussen band en wegdek

De waarde die op het etiket wordt opgegeven, is niet wat de bestuurder in het interieur hoort tijdens het rijden maar het externe lawaai, dat bijdraagt tot de geluidspollutie.

Deze wordt uitgedrukt in decibel (dB) en wordt opgesplitst in drie categorieën:

1 zwarte geluidsgolf = 3 dB minder dan de toekomstige, strengere Europese limiet. 2zwarte geluidsgolven = voldoet reeds aan de toekomstige Europese limiet. 3 zwarte geluidsgolven = voldoet aan de huidige Europese limiet.
Hoe meer zwarte golven er op het etiket staan, hoe meer lawaai de band maakt.


FAQ’S

Is de Verordening van toepassing op alle banden?

De voorschriften zijn alleen van toepassing op banden voor personenauto's (C1), lichte bedrijfsvoertuigen (C2) en zware bedrijfsvoertuigen (C3).

De volgende categorieën behoren niet tot het toepassingsgebied:

•Coverbanden
•Professionele offroadbanden
•Racebanden
•Spijkerbanden (wel van toepassing op modellen die zonder spijkers geleverd worden)
•Reservebanden voor tijdelijk gebruik
•Banden, ontworpen voor voertuigen die vóór 1 oktober 1990 voor het eerst werden ingeschreven
•Banden uit de snelheidscategorie van minder dan 80 km/h
•Banden met een nominale velgdiameter die niet groter is dan 254 mm of die 635 mm of groter is.

Wat is rolweerstand (RW)?

Die vervorming veroorzaakt interne verliezen.
Men kan dit vergelijken met een rubberen bal, die niet meer tot dezelfde hoogte terugstuitert nadat hij in contact is gekomen met de grond.
This deformation induces internal losses, same as a rubber ball falling down that does not rebound as high as it was launched.

Die RW kan worden uitgedrukt in de vorm van een zekere kracht (Newton) of als een coëfficiënt (RWC).
De rolweerstandscoëfficiënt is gelijk aan de kracht (N) van de RW gedeeld door de bandbelasting. Het voordeel van de coëfficiënt is dat hij het makkelijker maakt banden te vergelijken die ontworpen zijn om op verschillende voertuigen te worden gemonteerd.

Hoe draagt de RW bij tot het brandstofverbruik van het voertuig? Welke andere factoren dragen bij tot het brandstofverbruik?

De motor van het voertuig moet een kracht gebruiken om de RW te compenseren.
Hierbij wordt brandstof verbruikt.
Als vuistregel onthouden we dat een vermindering van de RW met 6% het verbruik van een personenauto met 1% doet dalen.
Talrijke andere factoren dragen bij tot het brandstofverbruik:
aerodynamische eigenschappen, gewicht van het voertuig, motortype, hulpsystemen zoals airconditioning, hellingspercentage van de weg, rijstijl van de bestuurder, bandenspanning, acceleraties of verkeersdrukte.

Welk verband is er tussen grip op nat wegdek en RW?

Er zijn vele bandkenmerken die de RW van een band beïnvloeden. De RW kan worden aangepast door bepaalde van die parameters te wijzigen, maar in sommige gevallen kan dat een ongunstig effect hebben op de grip op nat wegdek.
De ingenieur die de band ontwikkelt, moet de juiste middelen inzetten in de juiste hoeveelheid om het optimale evenwicht tussen RW en grip op nat wegdek te bereiken.
Als de RW-grenzen te sterk verlaagd worden, kan dat de grip op nat wegdek ongunstig beïnvloeden.

Welk verband is er tussen de gemeten grip op nat wegdek en de verkeersveiligheid, vooral in het licht van verschillende wegomstandigheden
(droog, nat, sneeuw, ijs)?

De grip op nat wegdek verwijst naar de veiligheidsprestatie van banden:
hij geeft de remcapaciteit van een band op een natte weg aan.
Er zijn nog andere parameters die belangrijk zijn voor de veiligheid (bijv. wegligging, koersstabiliteit, vertragingscapaciteit op nat en droog wegdek bij hoge snelheid en gedrag bij aquaplaning), maar de grip op nat wegdek werd uitgekozen als meest representatieve parameter in Europa.

Wat is het verschil tussen limiet en klasse?

Een limiet is het minimale aanvaardbare prestatieniveau van een band om toegelaten te worden op de Europese markt.
Een klasse geeft het prestatieniveau in bepaalde testomstandigheden op het vlak van de rolweerstand, de remprestaties op nat wegdek en het rolgeluid.

Hoe wordt de overeenstemming met de verordening inzake de etikettering van banden gewaarborgd?

De nationale instanties belast met het markttoezicht moeten de conformiteit van de aangegeven classificeringswaarden beoordelen.
De controleprocedures worden beschreven in Bijlage IV van de verordening.

Waarom zijn de etiketteringsregels niet van toepassing op POR-banden?

POR-banden zijn speciaal ontworpen om uitstekende gripprestaties te leveren in ongunstige omstandigheden en op het terrein, waardoor ze niet aan de voorgeschreven drempelwaarden en classificeringen kunnen voldoen.

Zijn er plannen om het toepassingsgebied uit te breiden tot coverbanden?

Er zijn plannen om etiketteringseisen voor coverbanden te introduceren. Hierover zal echter pas een beslissing worden genomen nadat de Commissie een effectbeoordeling heeft uitgevoerd. De Commissie zal het resultaat van deze beoordeling uiterlijk in maart 2016 bekendmaken.

Zijn er plannen voor een Europese brandstofbesparingscalculator die het effect van banden met verschillende etikettering op het
brandstofverbruik/ de brandstofkosten aangeeft?

De Europese Commissie zal de ontwikkeling aanvatten van een geharmoniseerde brandstofbesparingscalculator die uiteindelijk op de websites van elke fabrikant geplaatst zou kunnen worden om de brandstofbesparingen te berekenen en producten te vergelijken.