• Nederland
  • land wijzigen

TRUCK & BUS WORLD



De drie bepalende momenten bij de keuze

DE DRIE BEPALENDE MOMENTEN BIJ DE KEUZE VAN BANDEN VOOR EEN BEDRIJFSVOERTUIG
Ruw geschetst kan de klant een band kiezen op drie verschillende momenten. Die worden hierna besproken.

The three key moments in the choice

AANKOOP VAN EEN NIEUW VOERTUIG
Wanneer de klant een nieuw voertuig of een nieuwe aanhangwagen wil kopen, moet hij het product kiezen dat het best aan zijn behoeften beantwoordt. Zijn keuze zal gebaseerd zijn op het toekomstige gebruik van het voertuig. De aard van de ritten en het ladingtype zijn de twee variabelen die doorgaans het meest de uiteindelijke aankoop bepalen.
De O.E.-band (Original Equipment) wordt bepaald volgens de technische gegevens van het voertuig.
Onze technische ondersteuning is echter belangrijk. De fleetmanager moet er actief bij betrokken worden zodat de meest geschikte bandenmaten en loopvlakprofielen worden gekozen uit de mogelijkheden die door de constructeur worden opgegeven.

VERBETERING VAN DE PRESTATIES
Als de fleetmanager de prestaties van zijn voertuigen wenst te verbeteren, zal hij banden kiezen op basis van zijn ervaringen met de O.E.-banden of de banden die door de vorige eigenaar werden gemonteerd.
Wanneer de tijd is aangebroken om de banden te vervangen (wegens beschadiging of veranderingen in het gebruik van het voertuig), kan de fleetmanager het nodig vinden om de eigenschappen van het voertuig te verbeteren op het vlak van kilometerrendement, wendbaarheid en algemene prestaties.
De fleetmanager wil misschien ook de prestaties van zijn voertuig updaten (rekening houdend met de geldende wetgeving) door te profiteren van de technische evolutie van de producten die op de markt beschikbaar zijn.

VERVANGING VAN VERSLETEN BANDEN
Wanneer de banden op een voertuig het einde van hun nuttige levensduur bereiken, zal de fleetmanager zich tot een bandencentrale wenden om ze te vervangen. Als het de bedoeling is zijn voertuig voor dezelfde doeleinden te blijven gebruiken, zal hij normaal niet een andere maat of een ander type willen monteren.
Het is echter mogelijk dat de fleetmanager gehoord heeft over nieuwe producten die betere algemene prestaties leveren, en dat hij overweegt ze te kopen als alternatief voor zijn oude bandentype.
Een derde mogelijkheid om de fleetmanager bij zijn keuze te helpen, doet zich voor wanneer hij, met de winter in het vooruitzicht, zijn gewone banden moet vervangen door winterbanden.


Evolutie van banden

Tyre evolution


Waarom tubeless?

Aan de buitenkant zien tubeless-banden er hetzelfde uit als traditionele banden met binnenband. Wat de constructie betreft, onderscheiden tubeless-banden zich door een speciale luchtdichte rubberlaag aan de binnenzijde, die voering wordt genoemd en de binnenband overbodig maakt, en door hielen met schuine basis waardoor ze gemakkelijk gemonteerd kunnen worden en een perfect luchtdichte afsluiting wordt verkregen.

VOORDELEN
Tubeless-banden bieden een aantal voordelen voor de gebruiker. Die kunnen als volgt worden samengevat:

VEILIGHEID
> Bij bandenpech loopt de band zeer langzaam, en alleen via het gat in de band, leeg, zodat het voertuig bestuurbaar blijft.
> Dankzij de verbeterde koeling van de remcomponenten zorgen ze voor een betrouwbare remwerking.

BESPARING
> Tubeless-banden gaan langer mee en raken minder snel beschadigd omdat ze minder onderhevig zijn aan oververhitting, dankzij hun lagere rolweerstand, hun verbeterde warmteafvoer (door het ontbreken van de binnenband en het velglint) en de grotere afstand tussen de remtrommels en de hiel (ander wielontwerp).
> Door het lagere totaalgewicht van band/wiel kan een zwaardere lading worden vervoerd.
> Gemakkelijke montage en demontage: de montage en demontage kunnen handmatig en zeer snel worden uitgevoerd door één persoon.
> Geen gevaar voor beschadiging van de binnenband tijdens de demontage van de band en voor latere problemen met de binnenband of het velglint.
> Lagere kostprijs van tubeless-velgen en -banden vergeleken met hun tegenhangers met binnenband.

COMFORT
Beter evenwicht. Door het ontbreken van een binnenband, een velglint en bewegende wielcomponenten is er minder gevaar voor trillingen ten gevolge van onrondheid of slecht uitgebalanceerde wielen.

ELGEN
De diepbedvelgen voor tubeless-banden zijn uit één stuk gemaakt, met schuine, onder een hoek van 15° geplaatste hielzittingen en verlaagde flenzen, in plaats van de complexe uit meerdere delen bestaande velgen voor banden met binnenband.


Laagprofielbanden

Door het toenemende aantal voertuigen met hoog vermogen is er een groeiende vraag naar high performance-banden die deze voertuigen een verhoogde stabiliteit, een uitstekende wegligging in bochten en bij het remmen, en een verbeterd weggedrag bezorgen. Al die voordelen kunnen bereikt worden door laagprofielbanden te monteren. Deze banden laten bovendien een lagere laadvloer toe die het laden en lossen vergemakkelijkt en het nuttig laadvolume vergroot, terwijl toch nog wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften inzake afmetingen en laadvermogen. Op autobussen resulteren deze banden in een lagere instaphoogte, zodat de passagiers gemakkelijker kunnen in- en uitstappen. Ultralaagprofielbanden (/60, /70) bieden nog andere, bijkomende voordelen.


Omzetting van bandenmaten

Veranderen van bandenmaat is een vrij complexe bewerking, die niet altijd mogelijk is. Vooreerst moeten de aanbevelingen van de constructeur en de lokale voorschriften worden nageleefd.
Hieronder sommen wij daarom een reeks overwegingen voor de fleetmanagers op die ons technisch en verkooppersoneel zullen helpen de klanten te adviseren over de compatibiliteit van bandenmaten.
Alvorens van bandenmaat te veranderen moeten de volgende punten met betrekking tot de band en het voertuig worden gecontroleerd:

BELASTINGSCAPACITEIT
De belastingscapaciteit van de vervangband mag niet lager zijn dan die van de originele band, of moet minstens verenigbaar zijn met de maximale belastingen waarvoor het betrokken voertuig gehomologeerd is.

SNELHEID
De snelheidscode van de vervangband moet overeenstemmen met de maximumsnelheid van het voertuig. In bepaalde landen is het voldoende de maximumsnelheid, opgelegd door de wetgever, na te leven.

BUITENDIAMETER VAN DE BAND
Ieder voertuig is ontworpen voor een bepaalde bandenmaat.
Om geen afbreuk te doen aan de prestaties van het voertuig mogen de bandenmaten hiervan slechts binnen beperkte grenzen afwijken.
De vergroting of verkleining van de banddiameter resulteert in een overeenkomstige verandering van de bandomtrek, die zowel de hoogte van het voertuig als de waarden van de snelheidsmeter en de tachograaf kan beïnvloeden. De toegestane afwijking is ± 5%.

VELGEN
Controleer of de nieuwe band op de bestaande velgen kan worden gemonteerd (raadpleeg het boekje "Technische gegevens"). Vervang de velgen indien dat niet het geval is.

AFMETINGEN
Het is belangrijk te controleren dat de band en het wiel het koetswerk of de mechanische componenten van het voertuig niet kunnen beschadigen bij maximale wieluitslag. Bovendien mag de band niet uitsteken of het voertuig breder maken dan wettelijk is toegestaan. Over het algemeen moeten de volgende minimale afstanden worden nageleefd:

> de verticale ruimte, dat is de afstand tussen de bovenzijde van de band en de wielkast, moet voor een volledig beladen voertuig 70/80 mm bedragen.

> de zijdelingse ruimte, dat is de afstand tussen de flanken van de band en het dichtstbijgelegen onderdeel van het voertuig, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

voor vaste componenten (veren, veerbevestigingen, remarmen) bedraagt de minimale afstand 15 mm.

voor bewegende componenten (koetswerk, spatlappen, spoorstangarmen) bedraagt hij 50 mm.

Voor de gestuurde wielen moet worden gecontroleerd of ze hun maximale uitslag kunnen bereiken.

> de ruimte tussen wiel en remtrommel.
Het wiel moet vrij kunnen draaien en mag de koeling van de remtrommel niet verhinderen.
De minimale afstand bedraagt minstens 15 mm.

> de afstand tussen dubbele wielen: hieronder verstaat men de afstand tussen de middelpunten van de twee wielen.
Deze informatie moet worden gecontroleerd in de technische tabellen in het boekje "Technische gegevens".

De afstand tussen de dubbele wielen moet zodanig zijn dat:

> de warmte kan worden afgevoerd

> tussen de banden geen voorwerpen vastgeklemd kunnen raken die mogelijk schade veroorzaken.

Dit deel bevat tabellen met de compatibele belastingen voor diverse bandenmaten (bij gegeven asbelastingen).
Onthoud dat bij elke verandering van bandenmaat alle geldende wetgeving en de homologatiegegevens van het betrokken voertuig moeten worden nageleefd.

DE COMPATIBILITEIT WORDT BEREKEND OP BASIS VAN DE BELASTINGSCAPACITEIT.
Het is belangrijk banden te kiezen die geschikt zijn voor de toepassing waarvoor ze zullen worden gebruikt.
Voor vervoer over lange afstanden worden laagprofielbanden (/80-serie) aangeraden, terwijl ultralaagprofielbanden (/70-, /60-serie) aangewezen zijn voor volumetransport.