• Nederland
  • land wijzigen

TRUCK & BUS WORLD


01 Serie – nieuwe normen op het vlak van betrouwbaarheid, duurzaamheid en milieu in de sector van de banden voor zware voertuigen.

De 01 Serie is de nieuwe bandenlijn voor zware vrachtauto's, in 2009 gelanceerd in de segmenten "Regional" (FR:01 en TR:01) en "Trailer" (ST:01).
Met hun nieuwe loopvlakprofiel, structuren en materialen, afgestemd op de behoeften van professionele gebruikers, staan ze in diverse opzichten aan de top in Europa: hoog kilometerrendement, lage rolweerstand met het bijbehorende lage verbruik, mogelijkheid van herprofilering, en milieuvriendelijkheid dankzij een laag geluidsniveau en het gebruik van rubbermengsels zonder hoogaromatische oliën.

Het doelgerichte ontwerp van de loopvlakprofielen resulteert in een aanzienlijke verlaging van de rolweerstand, het verbruik en de uitstoot van verontreinigende stoffen in het milieu.
Dit alles wordt aangevuld door voorbeeldige comforteigenschappen en een lager geluidsniveau, dat nu al in overeenstemming is met de Europese richtlijnen voor 2012.

Innovatieve rubbermengsels verhogen het kilometerrendement en verlengen zo het eerste leven van de band.
Terzelfder tijd is het robuuste karkas uitermate geschikt voor herprofilering, wat borg staat voor lagere gebruikskosten en verminderde milieueffecten over de gehele levensduur van de band.

BANDENASSORTIMENT