YENİLİK

Sürekli Gelişim

Tüm tedarik zinciri boyunca, değerimizin yapıtaşı konumunda olan tedarikçilerin Pirelli'ye uzun vadeli bir ilişki kurmak isteyen bir tavırla yaklaşımda bulunması gerekmektedir:

  • Performans dışı işlemleri belirleme  (Aşağıya bakın: "Şikâyet Yönetimi")
  • Kesintisiz geliştirme eylemlerini belirleme
  • Çözümün farkına varma
  • Değişiklikleri uygulama
  • Beklenen hedef değerlendirilmesi için KPI'ları izlemeYenilik


Pirelli, adı ile eşanlamlı olan inovasyon amacı doğrultusunda, tedarikçiler ile güven ve yenilikçiliği kuvvetlendiren ilişkileri arttırmayı hedefler.

Alanında en iyi olan tedarikçiler, ürün ve süreç geliştirme projelerine davet edilme fırsatına sahiptirler. Müşterek çalışma yaklaşımı inovasyon sürecini hızlandırarak rekabetçi avantaj kazanma imkanı verir.

Tedarikçilerin, Pirelli’nin gereksinimlerine, planlarına, stratejilerine ve ürün geliştirme programlarına aşina olması, inovasyon içerikli aktiviteler ile gelecekteki iş fırsatlarının artacağı algısını kuvvetlendirir.